Ponuky:

Mechanik osobných motorových vozidiel

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik osobných motorových vozidiel


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozoberanie starých vozidiel. Servis osobných vozidiel. Predaj náhradných dielov z osobných vozidiel.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výroba pizze a ďalšie súvisiace činnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník KC (komunitného centra)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník KC (komunitného centra)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: – štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass, – doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, – doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax, – uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, – súhlas so spracovaním osobných údajov Kvalifikačné predpoklady: 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b), ALEBO 2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Bátovce, 935 03 Bátovce č. 2, a tiež mailom: kcbatovce@gmail.com. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 18/01/2017 do 10:00 hod..
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií