Ponuky:

Profesionálny rodič

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý sa stará o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatný pedagogický zamestnanec, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný vychovávateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný vychovávateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pomocný vychovávateľ v DeD – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou vrátane terapie v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný balič na farme v Bernolákove

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný balič na farme v Bernolákove


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné baliace práce pri triediacej linke, vizuálna kontrola kartónových a plastových obalov, ručné ukladanie vajíčok do obalov a ich skladanie na palety, kompletizovanie paliet a pred príprava na distribúciu u klienta.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Vodič -Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič -Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príjem, výdaj, rozvoz tovaru
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník SBS v Bernolákove

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS v Bernolákove


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strážna služba v obchodnej prevádzke:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií