Ponuky:

Stavbyvedúci HSV

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci HSV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: riadenie stavebných zákaziek
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik, pomocný automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik, pomocný automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servisné práce práce , opravy automobilov absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník SBS

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník SBS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – výkon strážnej služby – obchôdzka areálu – vykonávanie kontroly absolventa – stravné lístky – ostatné výhody dohodnuté na osobnom pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava a dekorácia ázijských (vietnamských, thajských a korejských) jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka – Bratislava Dúbravka, plný a pol. úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – Bratislava Dúbravka, plný a pol. úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predajná činnosť, – práca na pokladni, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu. – Týždeň dovolenky navyše, – zamestnanecké zľavy, – možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny terapeut/tka k malým deťom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny terapeut/tka k malým deťom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie sociálnej terapie pre klientov v zariadení sociálnych služieb. Vykonáva odborné činnosti pre klientov, ktorými pomáha nadobúdať a rozvíjať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných situácií s cieľom vývinu, pôsobnosť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických, sociálnych a patologických javov, rozvoj vyjadrovania, tvorivosti a fantáziu. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

LECH-TEAM s.r.o.

Ponúkame pracovnú pozíciu : LECH-TEAM s.r.o.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečenie stavebných strojov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pedagóg-výtvarný odbor-keramika

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagóg-výtvarný odbor-keramika


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca s deťmi v poobedňajších hodinách, výtvarné práce a keramické výrobky. Mzda podľa tabuľky – výkon práce vo verejnom záujme podľa zákona 553/2003 z.z. .
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Dispečer – dohľadové centrum bezpečnosti

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dispečer – dohľadové centrum bezpečnosti


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonáva nepretržitý dohľad nad prevádzkou zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocuje narušenia chráneného objektu alebo chránené miesta. Zodpovednosť za monitoring udalostí, nahlasovanie a zapisovanie incidentov. Práca na zmeny: nočná zmena 19:00 – 07:00 denná zmena 07:00 – 19:00 • Motivujúce pracovné prostredie s modernými nástrojmi a najnovšími technológiami • Zaškolenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prepravovanie tovaru v rámci EÚ, medzinárodná nákladná doprava. Stabilná práca, zaškolenie, ubytovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba plastových dielov pre automobilový priemysel metódou lisovania a vstrekovania. absolventa • Primerané finančné ohodnotenie • Vstupné zaškolenie v zahraničí • Profesíjny rast • Podporu odborného vzdelávania a osobného rozvoja • Podporu jazykového vzdelávania • Stravenky • Zamestnanecké benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka – pokladník/čka, Bratislava, Saratovská

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – pokladník/čka, Bratislava, Saratovská


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na pokladni, – doplňovanie tovaru na predajnú plochu, – práca na predajnej ploche, – práca v sklade predajne. absolventa – Stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti, – atraktívne finančné ohodnotenie, – prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve, – rovnaká mzda pre mužov a ženy, – pracovný pomer na dobu neurčitú, – príjemnú atmosféru v motivovanom tíme, – prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera, – možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín, – práca na plný úväzok, dva dni v týždni voľné, – každá odpracovaná minúta zaplatená, – dovolenka nad rámec zákona, – doplnkové dôchodkové sporenie, – sabbatical – dlhodobé neplatené voľno, – karta Ticket Restaurant 3,80 € / deň, – darčekové poukážky v hodnote 160 €, – narodeninový darček, – vitamínový balíček, deň zdravia, – vianočný večierok a letná akcia, – letný tábor pre deti, – firemné jubileum. V rámci nášho dvojtýždenného tréningového programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy metódou „Learning-by-doing“. Poskytneme Vám dôkladné zapracovanie, pri ktorom Vás individuálne povedie skúsený kolega. Nevyhnutnou súčasťou Vašej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač/ka – pokladník/čka, Bratislava, Saratovská

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – pokladník/čka, Bratislava, Saratovská


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na pokladni, – doplňovanie tovaru na predajnú plochu, – práca na predajnej ploche, – práca v sklade predajne. absolventa – Stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti, – atraktívne finančné ohodnotenie, – prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve, – rovnaká mzda pre mužov a ženy, – pracovný pomer na dobu neurčitú, – príjemnú atmosféru v motivovanom tíme, – prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera, – možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín, – práca na plný úväzok, dva dni v týždni voľné, – každá odpracovaná minúta zaplatená, – dovolenka nad rámec zákona, – doplnkové dôchodkové sporenie, – sabbatical – dlhodobé neplatené voľno, – karta Ticket Restaurant 3,80 € / deň, – darčekové poukážky v hodnote 160 €, – narodeninový darček, – vitamínový balíček, deň zdravia, – vianočný večierok a letná akcia, – letný tábor pre deti, – firemné jubileum. V rámci nášho dvojtýždenného tréningového programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy metódou „Learning-by-doing“. Poskytneme Vám dôkladné zapracovanie, pri ktorom Vás individuálne povedie skúsený kolega. Nevyhnutnou súčasťou Vašej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatne zabezpečuje a spracúva náročnú mzdovú agendu v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších všeobecne platných právnych predpisov a platných smerníc organizácie – zodpovedá za vedenie mzdovej agendy – spracováva prvotné podklady pre vypracovanie pracovných príjmov, ostatných pracovnoprávnych nárokov a dávok nemocenského poistenia zamestnancov a agendu dôchodkového zabezpečenia – spracováva platy, dane a odvody zamestnancov s previazanosťou na finančné účtovníctvo – prihlášky/odhlášky/zmeny do SP a ZP – vedie analytickú evidenciu platov zamestnancov v členení podľa stredísk (technická pomoc) – vydáva potvrdenia o výške príjmu a potvrdenia súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a potvrdenia pre ročné zúčtovanie odvodov do zdravotných poisťovní – spracováva štatistické výkazy – zaisťuje spracovanie a vedenie evidencie vzťahujúcej sa k dani z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti – vykonáva ročné zúčtovanie dane a preddavkov na zdravotné poistenie na žiadosť zamestnanca – spracováva evidenčné listy dôchodkového poistenia zamestnancov a odosiela ich do sociálnej poisťovne – spracováva ostatné zrážky zamestnancov – spracováva dochádzku zamestnancov – vykonáva registráciu výkazov a potvrdení pre sociálne a daňové účely a ďalšie potvrdenia zamestnancov v rámci svojej agendy – vypracováva podklady k výške mesačného prídelu na účet sociálneho fondu a vykonáva zdaňovanie príjmov zamestnancov plynúcich zo sociálneho fondu – vykonáva kontrolu vecnej a číselnej správnosti a základnú finančnú kontrolu na úseku mzdového účtovníctva a pri zmluvných službách Softip HR v súlade so „Smernicou o obehu účtovných dokladov “ a smernicou „Postup pri výkone finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. vo finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vyhotovuje podklady pre čerpanie mzdových prostriedkov z technickej pomoci a spolupracuje na vypracovaní žiadostí o platbu – zabezpečuje archivovanie dokladov v rámci svojej agendy v zmysle platnej legislatívy – vystavuje objednávky na zabezpečenie ubytovacích služieb, školení, stravných lístkov, konferencií usporiadaných, výberových konaní na voľné pracovné pozície, odbornej literatúry, novín, zverejňovania oznamov, propagačných materiálov a ďalšie podľa pokynov nadriadených vedúcich zamestnancov na základe schválených požiadaviek a základnej finančnej kontroly z jednotlivých odborov – vedie evidenciu objednávok – vedie pokladničnú agendu, zodpovedá za zverenú peňažnú hotovosť a ceniny – objednáva a vydáva stravné lístky zamestnancom, vedie ich evidenciu – zúčastňuje sa na vykonávaní inventarizácie pokladničnej hotovosti a majetku VA , spracováva inventarizačné súpisy a zápisy – zaujímavá práca v oblasti štrukturálnych a investičných fondov EÚ – možnosť profesijného a osobnostného rastu – ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MV skupiny C

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MV skupiny C


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme mladých mužov s chuťou pracovať , vodičov s vodičským preukazom skupiny C alebo C+E. Náplňou práce sú sťahovacie manipulačné práce, montáž a demontáž nábytku, vedenie MV sk. C, C+E rozvoz tovaru. Práca je vhodná pre flexibilných mužov, ktorí majú radi zmenu a chuť spoznávať nielen Slovensko. Cudzí jazyk je výhodou. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca do predajne Váš Dom farieb & hobby centrum, BA

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca do predajne Váš Dom farieb & hobby centrum, BA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj a miešanie farieb a lakov, autolakov, fasádnych omietok, priemyselných farieb, železiarskeho sortimentu, hobby náradia, práca s pokladňou, objednávanie tovaru, zisťovanie potrieb zákazníkov a odborné poradenstvo, komunikácia s dodávateľmi. Gastro lístky zdarma – bez doplatku, voľné nedele, pracovná iba každá druhá sobota do 13.00 hod, odmeny za výsledky prevádzky, školenia, pitný režim, výborný kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií