Ponuky:

Opatrovateľ do dennej prevádzky

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ do dennej prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Sociálny terapeut/tka k malým deťom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny terapeut/tka k malým deťom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie sociálnej terapie pre klientov v zariadení sociálnych služieb. Vykonáva odborné činnosti pre klientov, ktorými pomáha nadobúdať a rozvíjať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných situácií s cieľom vývinu, pôsobnosť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických, sociálnych a patologických javov, rozvoj vyjadrovania, tvorivosti a fantáziu. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny terapeut/tka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny terapeut/tka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie sociálnej terapie pre klientov v zariadení sociálnych služieb. Vykonáva odborné činnosti pre klientov, ktorými pomáha nadobúdať a rozvíjať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných situácií s cieľom vývinu, pôsobnosť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických, sociálnych a patologických javov, rozvoj vyjadrovania, tvorivosti a fantáziu. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista odmeňovania a benefitov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista odmeňovania a benefitov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov so zameraním na finančnú a nefinančnú motiváciu • Nastavovanie systémov odmeňovania a benefitov • Hodnotenie pracovných pozícií a zatrieďovanie do tarifného systému • Príprava analýz a štatistík v oblasti odmeňovania a benefitov • Tvorba krátkodobých a dlhodobých koncepcií mzdového vývoja • Spracúvanie odborných článkov • Interpretácia aktuálneho vývoja na základe štatistických prehľadov • Participácia na projektoch v oblasti ľudských zdrojov • Prezentovanie výstupov – práca na zaujímavých projektoch rôzneho charakteru v oblasti HR – v prípade potreby a výnimočných udalostí flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu – športové aktivity (napr. firemný futsalový tím – www.futsalbratislava.sk/3ba/druzstvo/66, bedminton, voľné vstupy do Golemu) – školenia/kurzy – firemné podujatia (napr. športové hry, vianočný večierok) – jeden deň dovolenky navyše (riaditeľské voľno) – káva zadarmo – stravné nad rámec zákona – finančné odmeny za kvalitne splnené úlohy – v prípade obojstrannej spokojnosti pracovný pomer na neurčitý čas, perspektíva stabilnej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľ/ opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – opatrovanie starších ľudí a ZŤP v domácnosti, – pomoc pri sebaobslužných činnostiach a pri starostlivosti o domácnosť absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba v zariadení (montáž, demontáž, opravy a údržba), manuálna zručnosť, vŕtanie, sťahovanie, premiestňovanie, kosenie. Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca v jednozmennej prevádzke, výroba izolačných materiálov. Nenáročná práca vhodná aj pre starších. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovanie kanc. priestorov v adm. budove absolventa pracovný pomer na skrátený úväzok s nárokom na dovolenku, stravné lístky, nemocenské. S možnosti dohody rozloženia týždenného prac. času.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Hlavný radca – vyšší súdny úradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný radca – vyšší súdny úradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa rozvrhu práce. absolventa možnosť osobného ohodnotenia, týždeň naviac dovolenky nad rámec zákonníka práce, gastrolístky, odmeny, príspevok zo sociálneho fondu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Konzultant/ka tímu ISTP.sk – administrátor portálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konzultant/ka tímu ISTP.sk – administrátor portálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborné práce súvisiace so správou, vývojom a propagáciou pracovného portálu Internetový Sprievodca Trhom Práce (ISTP) – www.istp.sk: – schvaľovanie voľných pracovných miest, – odpovedanie na otázky používateľov ISTP (online cez chat, telefonicky, e-mailovo), riešenie ich požiadaviek, – realizácia marketingových aktivít (kontextová, bannerová reklama, sociálne siete a pod.), – aktualizácia opisov zamestnaní (www.istp.sk/kartoteka-zamestnani), správa databáz, prevodníkov, číselníkov a klasifikácií, – testovanie novej funkcionality ISTP, – vkladanie nových článkov a videí, – realizácia odborných školení používateľov ISTP, prezentovanie na rôznych podujatiach (burzy práce, veľtrhy, burzy informácií, odborné semináre a pod.), – písanie odborných článkov, manuálov a špecifikácií nových funkcií ISTP a pod. absolventa – práca na zaujímavom projekte – portál ISTP dosahuje 600 000 návštev za mesiac – práca v mladom podporujúcom kolektíve, príjemná a uvoľnená atmosféra, snažíme sa vytvoriť rodinné prostredie na pracovisku – v prípade potreby a výnimočných udalostí flexibilný pracovný čas a možnosť pracovať z domu – športové aktivity (napr. firemný futsalový tím – www.futsalbratislava.sk/3ba/druzstvo/66, bedminton, voľné vstupy do Golemu) – školenia/kurzy – firemné podujatia (napr. športové hry, vianočný večierok) – jeden deň dovolenky navyše (riaditeľské voľno) – káva zadarmo – stravné nad rámec zákona – finančné odmeny za kvalitne splnené úlohy – v prípade obojstrannej spokojnosti pracovný pomer na neurčitý čas, perspektíva stabilnej práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistentka/asistent generálneho riaditeľa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistentka/asistent generálneho riaditeľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pôsobenie vo funkcii manažérky/manažéra kancelárie generálneho riaditeľa. • Kompletná starostlivosť o chod sekretariátu a koordináciu plánovaných úloh s jednotlivými úsekmi. • Príprava a organizovanie rokovaní a pracovných stretnutí. • Sledovanie termínovaných úloh a časových harmonogramov, úloh generálneho riaditeľa, manažérov jednotlivých úsekov a spoločnosti. • Vypracovávanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní a sledovanie ich včasného plnenia. • Obstarávanie kancelárskych potrieb, občerstvenia, propagačných materiálov, reklamných predmetov a pod. • Zabezpečovanie osobnej, elektronickej a poštovej komunikácie s partnermi organizácie v slovenskom a anglickom jazyku na vysokej odbornej úrovni. • Tvorba rôznych druhov listov, žiadostí, odborných stanovísk, zmlúv, smerníc a pod., s osobitným zameraním na jednotlivé aktivity spoločnosti. • Zabezpečovanie úloh súvisiacich s verejným obstarávaním nových zákaziek s osobitným zameraním na prípravu a bezpečnú archiváciu dokumentácie. • Evidencia a archivácia písomností a dokumentácie. • Zabezpečovanie rezervácie hotelov, cestovných lístkov a ďalších nevyhnutných náležitostí súvisiacich s organizáciou služobných ciest generálneho riaditeľa. • Systematická spolupráca s ekonomických oddelením spoločnosti a spolupráca na vzájomne dohodnutých úlohách (napr. s dohodami pre externých pracovníkov, kalkulácie nákladov a výnosov a pod.). • Kontrola jazykovej správnosti, štylizácie a grafickej stránky dokumentácie – listov, stanovísk, prezentácií, výstupov a pod. v slovenskom a anglickom jazyku. • Tvorba výskumných, metodických, analytických, prezentačných a informačných materiálov. • Ide o pracovnú ponuku v rámci zastupovania počas materskej resp. rodičovskej dovolenky. Pravidelné a mimoriadne odmeny za kvalitne splnené úlohy Firemné podujatia (napr. športové hry) Nápoje zadarmo (káva) Permanentné odborné a jazykové vzdelávanie Flexibilný pracovný čas Dovolenka navyše Stravné nad rámec zákona Športové aktivity (futsalová liga, Golem, bedminton)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Balička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Balička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: odoberanie výrobkov z pásu, ich balenie a ukladanie na paletu (balič) práca na 3 zmeny (ranná, poobedná a nočná zmena) – 8 hod. zmeny model 3-2-3-2 (3 dni práca 2 dni voľna / 3 dni práca 2 dni voľna) práca je vhodná pre ŽENY absolventa hodinová mzda 4,8€ stravné lístky v hodnote 3,60€ zmenový bonus 6€ / deň za každú celú odprac. zmenu dochádzkový bonus 50€ za každý celý odprac. mesiac príplatok za prácu nadčas 50% príplatok za prácu vo sviatok 100% čisté a pohodové pracovné prostredie možnosť prechodu do kmeňového stavu už po 3 mesiacoch
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný referent – asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný referent – asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zapisovanie na pojednávaniach. Vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí a podľa rozvrhu práce. absolventa Možnosť osobného ohodnotenia, týždeň naviac dovolenky nad rámec zákonníka práce, gastrolístky, odmeny, príspevok zo sociálneho fondu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Recepčný/á – RELAX WORLD´S

Ponúkame pracovnú pozíciu : Recepčný/á – RELAX WORLD´S


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na recepcii + údržba relaxu. grátis wellness služby
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masér – RELAX WORLD´S

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér – RELAX WORLD´S


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Masáže. zdravotne postihnutého Sauny grátis.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník repasného centra skiel

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník repasného centra skiel


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Repas automobilových skiel, leštenie skiel, montáž skiel.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií