Ponuky:

Sociálny terapeut/tka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny terapeut/tka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie sociálnej terapie pre klientov v zariadení sociálnych služieb. Vykonáva odborné činnosti pre klientov, ktorými pomáha nadobúdať a rozvíjať schopnosti k adekvátnejšiemu zvládaniu životných situácií s cieľom vývinu, pôsobnosť na rozvoj pozitívnych vlastností osobnosti a prevenciu psychických, sociálnych a patologických javov, rozvoj vyjadrovania, tvorivosti a fantáziu. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predavač/ka do chovateľských potrieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka do chovateľských potrieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – predaj a poradenstvo – práca s pokladňou – objednávanie, kontrolovanie, vykladanie tovaru – starostlivosť o predajňu a iné absolventa – pohyblivá časť mzdy – z tržieb – stravné lístky – zamestnanecké zľavy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník stavby – kľúčiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník stavby – kľúčiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Starostlivosť o kľúče od bytov na stavbe. – Otváranie priestorov bytov pre dodávateľské spoločnosti. – Spisovanie závad. – Preberanie práce, evidencia dochádzky dodávateľov. – Drobné upratovanie (zametanie, odpratávanie odpadkov). Práca na plný úväzok, práca vhodná aj pre dôchodcu. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Telefonický operátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Telefonický operátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: HĽADÁME telefonických operátorov pre prácu na charitatívnych projektoch, 600 euro základný plat + až 400 euro pohyblivá zložka. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač/ka – pokladník/čka, Bratislava, Saratovská

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – pokladník/čka, Bratislava, Saratovská


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na pokladni, – doplňovanie tovaru na predajnú plochu, – práca na predajnej ploche, – práca v sklade predajne. absolventa – Stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti, – atraktívne finančné ohodnotenie, – prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve, – rovnaká mzda pre mužov a ženy, – pracovný pomer na dobu neurčitú, – príjemnú atmosféru v motivovanom tíme, – prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera, – možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín, – práca na plný úväzok, dva dni v týždni voľné, – každá odpracovaná minúta zaplatená, – dovolenka nad rámec zákona, – doplnkové dôchodkové sporenie, – sabbatical – dlhodobé neplatené voľno, – karta Ticket Restaurant 3,80 € / deň, – darčekové poukážky v hodnote 160 €, – narodeninový darček, – vitamínový balíček, deň zdravia, – vianočný večierok a letná akcia, – letný tábor pre deti, – firemné jubileum. V rámci nášho dvojtýždenného tréningového programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy metódou „Learning-by-doing“. Poskytneme Vám dôkladné zapracovanie, pri ktorom Vás individuálne povedie skúsený kolega. Nevyhnutnou súčasťou Vašej žiadosti o zamestnanie je pripojenie životopisu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Právnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Právnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečuje analytickú činnosť a prípravu návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a z verejných zdrojov, – vykonáva činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci z EŠIF, – zodpovedá za poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, – koordinuje a metodicky riadi tvorbu vnútorných smerníc, – zabezpečuje po právnej stránke všetky zmluvy spracované a doručené do agentúry, – zabezpečuje povinné zverejňovania informácií, vybavovanie žiadostí o informácie a vedenie príslušnej dokumentácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. – zaujímavá práca v oblasti štrukturálnych a investičných fondov EÚ, – možnosť profesijného a osobnostného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdový účtovník/mzdová účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatne zabezpečuje a spracúva náročnú mzdovú agendu v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších všeobecne platných právnych predpisov a platných smerníc organizácie – zodpovedá za vedenie mzdovej agendy – spracováva prvotné podklady pre vypracovanie pracovných príjmov, ostatných pracovnoprávnych nárokov a dávok nemocenského poistenia zamestnancov a agendu dôchodkového zabezpečenia – spracováva platy, dane a odvody zamestnancov s previazanosťou na finančné účtovníctvo – prihlášky/odhlášky/zmeny do SP a ZP – vedie analytickú evidenciu platov zamestnancov v členení podľa stredísk (technická pomoc) – vydáva potvrdenia o výške príjmu a potvrdenia súvisiace s ročným zúčtovaním preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a potvrdenia pre ročné zúčtovanie odvodov do zdravotných poisťovní – spracováva štatistické výkazy – zaisťuje spracovanie a vedenie evidencie vzťahujúcej sa k dani z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti – vykonáva ročné zúčtovanie dane a preddavkov na zdravotné poistenie na žiadosť zamestnanca – spracováva evidenčné listy dôchodkového poistenia zamestnancov a odosiela ich do sociálnej poisťovne – spracováva ostatné zrážky zamestnancov – spracováva dochádzku zamestnancov – vykonáva registráciu výkazov a potvrdení pre sociálne a daňové účely a ďalšie potvrdenia zamestnancov v rámci svojej agendy – vypracováva podklady k výške mesačného prídelu na účet sociálneho fondu a vykonáva zdaňovanie príjmov zamestnancov plynúcich zo sociálneho fondu – vykonáva kontrolu vecnej a číselnej správnosti a základnú finančnú kontrolu na úseku mzdového účtovníctva a pri zmluvných službách Softip HR v súlade so „Smernicou o obehu účtovných dokladov “ a smernicou „Postup pri výkone finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. vo finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vyhotovuje podklady pre čerpanie mzdových prostriedkov z technickej pomoci a spolupracuje na vypracovaní žiadostí o platbu – zabezpečuje archivovanie dokladov v rámci svojej agendy v zmysle platnej legislatívy – vystavuje objednávky na zabezpečenie ubytovacích služieb, školení, stravných lístkov, konferencií usporiadaných, výberových konaní na voľné pracovné pozície, odbornej literatúry, novín, zverejňovania oznamov, propagačných materiálov a ďalšie podľa pokynov nadriadených vedúcich zamestnancov na základe schválených požiadaviek a základnej finančnej kontroly z jednotlivých odborov – vedie evidenciu objednávok – vedie pokladničnú agendu, zodpovedá za zverenú peňažnú hotovosť a ceniny – objednáva a vydáva stravné lístky zamestnancom, vedie ich evidenciu – zúčastňuje sa na vykonávaní inventarizácie pokladničnej hotovosti a majetku VA , spracováva inventarizačné súpisy a zápisy – zaujímavá práca v oblasti štrukturálnych a investičných fondov EÚ – možnosť profesijného a osobnostného rastu – ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník pre nadnárodnú spoločnosť

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník pre nadnárodnú spoločnosť


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ovládaš nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni? Baví ťa práca s ľuďmi a chceš pracovať v nadnárodnej úspešnej spoločnosti? Potom sa pridaj k nám a buď súčasťou nášho tímu. Náplň práce: – starostlivosť o živnostníkov – vypracovanie zmlúv pre živnostníkov – dohľad nad školeniami a ich zabezpečovanie – komunikácia s nemeckou centrálou – spracovanie výsledkov – komunikácia s nadriadeným absolventa – práca v stabilnej úspešnej spoločnosti – TPP – gastro lístky – pracovná doba od PO-PIA 8 hodín
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Dokladač tovaru / merchandiser

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dokladač tovaru / merchandiser


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie vyloženia a dokladania tovaru podľa štandardov a požiadaviek  – dbať na čistotu regálov, boxov – úprava regálov – práca na nočné   Povinnosťou je mať platný zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve.  absolventa Hodinová mzda 4,40€/brutto Príplatky za nočnú zmenu. Stravné lístky za každú odpracovanú zmenu v hodnote 3,50€ Príplatky za nadčas, sviatky podľa Zákonníka práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník s nemeckým jazykom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník s nemeckým jazykom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – starostlivosť o živnostníkov – vypracovanie zmlúv pre živnostníkov – dohľad nad školeniami a ich zabezpečovanie – komunikácia s nemeckou centrálou – spracovanie výsledkov – komunikácia s nadriadeným absolventa práca v stabilnej úspešnej spoločnosti – TPP – gastro lístky – pracovná doba od PO-PIA 8 hodín
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obkladač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obkladač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž keramických obkladov a dlažieb
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Predavač/ka – Bratislava- Dúbravka, plný úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – Bratislava- Dúbravka, plný úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predajná činnosť, – práca na pokladni, – komunikácia so zákazníkom, – starostlivosť o predajňu. – Týždeň dovolenky navyše, – zamestnanecké zľavy, – možnosť kariérneho postupu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný referent asistent v dočasnej štátnej službe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný referent asistent v dočasnej štátnej službe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2011 o zverejňovaní a anonymizácii súdnych rozhodnutí a podľa rozvrhu práce. absolventa Gastrolístky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Senior PHP Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior PHP Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou úlohou ako skúseného člena PHP vývojového teamu bude návrh ORM/OGM modelov pre nové i existujúce projekty. Čaká Vás výzva refactoringu starších PHP aplikácií na moderný framework Symfony počas minimálneho downtime, s tým súvisiace ladenie CI/CD procesov v Atlassian Bamboo a úprava front-endových častí pre silnejšiu integráciu API driven modelu. Od Vás, ako od skúseného vývojára, očakávame pripomienkovanie a kolaboráciu pri návrhoch nových architektúr s dôrazom na agilný prístup vývoja. – práca na veľkých projektoch národného významu – hradenie športových aktivít – atraktívne platové ohodnotenie – čiastočne flexibilná pracovná doba – možnosť práce z domu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

JAVA Developer

Ponúkame pracovnú pozíciu : JAVA Developer


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tím Software Developerov je naším najmladším tímom. Napriek tomu v ničom nezaostáva za ostatnými a neustále rastie a napreduje. Ak si kreatívny, zaujímajú ťa technológie a máš kopec nápadov na rozdávanie je tu príležitosť, aby si posunul svoju IT kariéru na nový level v stabilnej a dynamickej slovenskej IT firme. Čo budeš robiť? Zapojíš sa do štandardného životného cyklu firmy avšak tvojou primárnou úlohou bude tvorba Android a Web aplikácií. Čaká ťa programovanie v Jave, verzovať budeš v Bitbuckete, buildovanie a testovanie prebieha na Jenkinse a určite sa u nás stretneš aj s NodeJS, Angular 4 a Dockerom. Možností realízácie je u nás mnoho. Od algoritmizácie a práce na backende, až po UX / UI a dizajn prípadne Cyber Security. Základom je tvoje nasadenie a chuť učiť sa nové veci, spoznávať nové technológie a nadšenie pri vývoji kvalitného softwaru, ktoré ocenia najmä naši klienti. absolventa Ponúkame ti prácu v dynamickej a stabilnej spoločnosti, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už od roku 1991. Samozrejmosťou je vlastný mobil, tímové raňajky, teambuildingové akcie, alebo možnosť odreagovať sa pri stolnom futbale alebo káve v našej relax zóne. Okrem iného ťa EMM finančne podporí pri Tvojich životných udalostiach ako sú napríklad svadba či narodenie dieťaťa. Samozrejmosťou je zaujímavé platové ohodnotenie a mladý kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie seniorov. Jedáleň, masáže.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava teplých a studených jedál. Stravovanie v záv.jedálni, masáže.
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií