Ponuky:

Pomocná sila v kuchyni

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonáva všetky pomocné práce v kuchyni /čistenie zemiakov, zeleniny a pod./, – umýva kuchynský riad a zariadenie, – obsluhuje jednoúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov a zabezpečuje ich čistotu,zodpovedá za čistotu bieleho riadu v kuchynkách, vymieňa obrusy, atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Účtovníčka do Brna

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka do Brna


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zodpovednosť za kompletné účtovanie slovenské spoločnosti (logistické centrum) – vyhotovenie mesačných, ročných účtovných závierok, DPH reportov, inventúrnych súpisov, zabezpečenie platieb, podieľanie sa na účtovných auditoch atp., • spolupráca s vedúcim finančného oddelenia pre ČR a SR, • ostatná administratíva súvisiaca s pozíciou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialista personálnej administratívy a náboru

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista personálnej administratívy a náboru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vyhľadávanie a výber zamestnancov – organizovanie nástupov, výstupov a preradení zamestnancov – kompletizácia podkladov k mzdám – udržiavanie informačného systému – zabezpečovanie gastra – zabezpečovanie OOPP – organizovanie školení v súlade s predpismi BOZP – vypracovávanie reportov, prehľadov a štatistík – angažovanie sa v sociálnej politike spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj zmrzliny a uprziavanie poriadku. Doplňujúce info osobne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Poštový doručovateľ-retailový poradca – pošta Bratislava 214

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ-retailový poradca – pošta Bratislava 214


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poštový doručovateľ – retailový poradca je kvalifikovaný zamestnanec dodávajúci poštové zásielky na odovzdacie miesta, vykonávajúci retailové klientske poradenstvo a vybrané podporné obchodné činnosti, na základe pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonáva činnosti odpočtára meracích prístrojov a v prípade spĺňania predpokladov vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava srbských národných jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pripravovanie objednaného tovaru, preberanie tovaru, udržiavanie poriadku v skladoch spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere nápojov) prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie práca s pokladňou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Priehradkový zamestnanec-retailový poradca – Bratislava 214

Ponúkame pracovnú pozíciu : Priehradkový zamestnanec-retailový poradca – Bratislava 214


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Priehradkový zamestnanec – retailový poradca na pošte je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Slovenskej pošty, a. s., a jej zmluvných partnerov, vykonáva retailové klientske poradenstvo a vybrané podporné obchodné činnosti pri poštovej priehradke (priamy kontakt so zákazníkom).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vrátnik / informátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik / informátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vrátnik / informátor na vysokoškolskom internáte.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník, čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komplexná starostlivosť o zákazníka (poskytovanie servisu pri výbere nápojov) – prijímanie objednávok od zákazníkov, ich vybavovanie a vyúčtovanie – práca s pokladňou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava srbských národných jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník/čka služieb zákazníkom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka služieb zákazníkom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vybavovanie podnetov, reklamácií a sťažností zákazníkov, • vedenie evidencie reklamácií, • poskytovanie informácii zákazníkom, • telefonický kontakt so zákazníkmi (objednávky, reklamácie), • predaj nákupných poukážok, • registrácia a evidencia hobbi kariet, • dotácia pokladne, odvody z pokladne, zúčtovanie pokladne, • denné uzávierky pokladne, • príprava odvodov do banky, • objednávanie dotácie trezora, • práca s pokladňou na hlavných informáciách a na pokladniach, • administratíva spojená s objednávaním a príjmom tovaru a vratkami tovaru a evidencia s tým súvisiaca, • kontrola fyzického príjmu tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný – technický pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný – technický pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce pri servise, výrobe a montáži automatov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výroba, montáž a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Poradenstvo a obsluha zákazníkov na predajni, • dokladanie tovaru na predajnej ploche v interiéri aj exteriéri, • prezentácia tovarov podľa určeného konceptu, • skladovanie tovaru v horných zónach regálov, • práca s manipulačnou technikou /VZV, NZV, rebrík, plošina/, • vybavovanie zákazníckych objednávok, • kontrola dátumov trvanlivosti tovaru, • starostlivosť o ceny tovaru, • komunikácia s dodávateľskými firmami, • starostlivosť o čistotu na úseku, • vykonávanie inventúr.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník/-čka protipožiarnej hliadky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/-čka protipožiarnej hliadky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola a sledovanie pracoviska, – protipožiarna hliadka, – vykonávanie nevyhnutných opatrení pri vzniku požiaru, privolanie pomoci, – práca aj cez víkendy. Miesto výkonu: Bratislava – Slovnaft, a.s.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Vedúci regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadi a zodpovedá za činnosť regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji, – riadi a realizuje hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v Bratislavskom samosprávnom kraji, – koordinuje a zodpovedá za prácu hodnotiteľov v Bratislavskom samosprávnom kraji a vytvára elektronicky kalendár hodnotení, – komunikuje s organizátormi aktivít sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji a zabezpečuje vytvorenie čo najkomplexnejšej elektronickej evidencie aktivít sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji, – poskytuje informácie o podmienkach a spôsobe organizovania aktivít sústavného vzdelávania, – za účelom zabezpečenia procesu hodnotenia sústavného vzdelávania a evidencie aktivít sústavného vzdelávania komunikuje s príslušnými organizáciami a inštitúciami, a to najmä so vzdelávacími ustanovizňami, zamestnávateľmi, regionálnymi komorami a ďalšími inštitúciami, ktoré sú oprávnené organizovať aktivity sústavného vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky, – podieľa sa na organizovaní aktivít sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji, – aktívne sa zúčastňuje aktivít sústavného vzdelávania v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde najmä informuje sestry a pôrodné asistentky o procese hodnotenia sústavného vzdelávania a plní funkciu supervízora, – komunikuje so sestrami a pôrodnými asistentkami a poskytuje im informácie ohľadom hodnotenia sústavného vzdelávania a činnosti komory, – vyhotovuje mesačné výkazy prác, ktoré zasiela do kancelárie komory elektronicky a následne riadnou poštou, – pracuje s informačnými systémami komory, – implementuje metodické a koncepčné postupy a odporúčania do procesu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, – realizuje priebeh správneho konania o uložení sankcií pri nesplnení podmienok hodnotenia sústavného vzdelávania, – vybavuje e – mailovú komunikáciu so zahraničím a pripravuje preklady koncepčných materiálov z ANJ do SLJ a opačne, – zúčastňuje sa a tlmočí na zahraničných služobných cestách a tlmočí pri zahraničných návštevách.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Autoklampiar – Autokarosár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autoklampiar – Autokarosár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – opravy karosérií motorových vozidiel – poškodené karosérie po haváriách, korózii, resp. iných poškodeniach
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladných automobilov a kamiónov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladných automobilov a kamiónov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: preprava tovaru zákazníkom v kontajneroch prevažne v západnej Európe udržiavanie komunikačného spojenia s dispečingom používanie satelitného navigačného systému na presné lokalizované miesta dodanie tovaru odovzdávanie potrebnej dokumentácie klientovi vykonávanie rutinných kontrol a zodpovednosť za čistotu zvereného motorového vozidla dodržiavanie pravidelných zákonom stanovených prestávok na odpočinok s regeneráciu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií