Ponuky:

Vodič nákladných automobilov a kamiónov

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladných automobilov a kamiónov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: preprava tovaru zákazníkom v kontajneroch prevažne v západnej Európe udržiavanie komunikačného spojenia s dispečingom používanie satelitného navigačného systému na presné lokalizované miesta dodanie tovaru odovzdávanie potrebnej dokumentácie klientovi vykonávanie rutinných kontrol a zodpovednosť za čistotu zvereného motorového vozidla dodržiavanie pravidelných zákonom stanovených prestávok na odpočinok s regeneráciu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Servisný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servisný technik pre mechanické a elektrikárske práce, výjazd k zákazníkom, údržba strojov a zariadení, predvádzanie zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj a poradenstvo v oblasti tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník strážnej služby – vhodné pre občanov so ZP (ZPS)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník strážnej služby – vhodné pre občanov so ZP (ZPS)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, ich obsluha a kontrola týchto činností. Strážnik si plní základné a nenáročné úlohy podľa pokynov a nariadení a v rámci stanovených oprávnení vykonáva zákroky a úkony na zaistenie ochrany majetku alebo osôb. Kontroluje dodržiavanie organizačných opatrení politiky vstupu osôb a vozidiel do chráneného objektu, kľúčový režim, BOZP a pod. Prijíma prvotné opatrenia na odvrátenie bezpečnostných hrozieb, rizík alebo hroziacej škody. Zaisťuje stopy na mieste činu alebo udalosti pred ich zničením, poškodením alebo odstránením.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

ABSOLVENTSKÁ PRAX – OFFICE ASSISTANT

Ponúkame pracovnú pozíciu : ABSOLVENTSKÁ PRAX – OFFICE ASSISTANT


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: A-SECURITY plus hľadá šikovného a samostatného kolegu/kolegyňu na ABSOLVENTSKÚ PRAX – OFFICE ASSISTANT. NÁPLŇ PRÁCE Dôležité je spĺňať podmienky pre absolventskú prax: vek do 26 rokov, evidencia na Úrade práce min. 1 mesiac, bez skúseností s prácou na TPP. Absolvent bude participovať na aktivitách súvisiacich s bezpečnostným manažmentom a personálnym manažmentom, kde má možnosť získať cenné poznatky a vedomosti pre svoju ďalšiu kariéru. – príprava prezentácií, podkladov, reportov – pomoc s administrativou (nahadzovanie údajov, skartovanie dokumentov, skenovanie dokumentov, práca s Excelom) Adresa: Borekova 36, Podunajské Biskupice Mzda: príspevok od úradu práce Pracovná doba: 20h týždenne /doobeda alebo poobede/, dohodou
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Automechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontrola technického stavu nákladných a osobných vozidiel Vykonávanie sevisných prehliadok a opráv podľa opravárenských manuálov Diagnostikovanie závad a ich odstránienie Práca na pracovné zmeny ( 7.00 – 15.00, 15.00 – 23.00 )
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Autokarosár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autokarosár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opravy karosérií všetkých typov vozidiel Karosárske opravy vozidiel v súlade s technologickými postupmi – rozoberanie, skladanie, výmeny dielov, rovnanie, zváranie, klepanie Práca na rovnacej stolici
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik skladu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik skladu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Fyzický príjem a výdaj tovaru (aj s čítačkou) Správne zaskladnenie tovaru Obsluha servisných stredísk Spracovanie príjmu a výdaja prostredníctvom PC Čiastkové inventúry Tipovanie náhradných dielov Práca na 2 zmeny ( 7.00 – 15.00, 15.00 – 23.00 )
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie starých ľudí – Rakúsko, Nemecko.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľka v materskej škôlke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľka v materskej škôlke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom veku 2-5 rokov. – Prijmeme kvalifikovanú, kreatívnu a samostatne pracujúcu učiteľku do súkromnej škôlky v Bratislave 2, Podunajské Biskupice.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Automechanik-pracovník pneuservisu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Automechanik-pracovník pneuservisu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie údržby motorových vozidiel – vykonávanie opráv motorových vozidiel – vykonávanie mechanických prác – pneuservisné práce – pomocná oprava karosérií – zodpovednosť za vykonávané práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľka v materskej škôle

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľka v materskej škôle


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom veku 2-5 rokov. – Prijmeme kvalifikovanú, kreatívnu a samostatne pracujúcu učiteľku do súkromnej škôlky v Bratislave 2, Podunajské Biskupice.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Vykonávať odborné práce – opravy, údržbu silnoprúdových zariadení NN, zariadení pre napájanie technických zariadení. 2. Vykonávať práce na el. zariadeniach za vypnutého stavu, v blízkosti zariadenia pod napätím, opravy silnoprúdových zariadení, vrátane bleskozvodov. 3. Zabezpečovať obsluhu, údržbu, prevádzku a opravy na všetkých zariadeniach technických nachádzajúcich sa u klienta. 4. Odstraňovať drobné závady na technických zariadeniach elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích z odborných prehliadok, skúšok a revízií v stanovených termínoch a v kvalite požadovanej príslušnými normami STN a predpismi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér výroby a predaja bezpečnostných systémov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér výroby a predaja bezpečnostných systémov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – komunikácia s klientmi v ruskom a anglickom jazyku, – poradenstvo pri výbere produktov podľa požiadaviek klientov, – príprava dokumentov pre účtovníctvo, – úhrada záväzkov a skladová evidencia zásob.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár – obsluha obaľovacej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme skúseného elektrikára, držiteľa osvedčenia, ktorý je spôsobilý vykonávať činnosti: – na vyhradených technických zariadeniach, – činnosť podľa § 22, 23 vyhlášky, – kontrolovať, posudzovať stav a prevádzkyschopnosť elektrických zariadení, – údržba a oprava elektrických zariadení, – činnosť na elektrických zariadeniach a rozvodoch nízkeho a vysokého napätia, – obsluha obaľovacej súpravy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent predaja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluhovať zákazníkov a snažiť sa im pomôcť v prípade potreby Inkasovať platby aj platby v hotovosti Vystavovať doklady o kúpe Pravidelne dopĺňať tovar do regálov podľa potreby Niesť zodpovednosť za správne označenie ceny a názvu predávaného tovaru Zabezpečiť ochranu tovaru pred odcudzením Podieľať sa na pravidelných inventúrach Udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník pre obsluhu obaľovacej súpravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník pre obsluhu obaľovacej súpravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha obaľovacej súpravy, – dodržiavanie správneho dávkovania vstupných surovín podľa platných receptúr, – prevádzka a obsluha nakladača a jeho pravidelná údržba (denná, týždenná, mesačná), – dodržiavanie technologických pravidiel a ostatných vnútorných predpisov organizácie, – dodržiavanie všetkých predpisov BOZP a PO a ochrany životného prostredia a používanie všetkých stanovených ochranných prostriedkov a pomôcok pri svojej činnosti, – udržiavanie poriadku na pracovisku, – využívanie zverených prostriedkov organizácie výhradne pre plnenie pracovných povinností.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Montér výťahov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montér výťahov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáže výťahov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií