Ponuky:

Pracovník externého balenia dokumentov

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník externého balenia dokumentov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca v archívnom sklade dokumentov – Evidencia dokumentov a spisov do Excel súboru – Dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov – Nakladanie a vykladanie krabíc z/do vozidiel – Pomocné manipulačné práce v sklade – Balenie/ predbalenie dokumentov do krabíc u zákazníkov – Manuálna práca s krabicami – Manipulácia s paletovým vozíkom absolventa – Kvartálne odmeny vo výške 13. platu rozdeleného na 4 časti, – práca v stabilnej spoločnosti, – pravidelná pracovná doba PO – PIA: – 1-zmenná prevádzka: 08:00 hod. -17:00 hod. – príspevok na cestovanie, – odporúčací bonus, – príspevok zamestnávateľa na 3. pilier dôchodkového sporenia po 1 roku v spoločnosti, – stravné lístky, – pracovné oblečenie a pracie prášky, – teambuildingové akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník, BA Rača

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník, BA Rača


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: ** zabezpečovanie nakládky / vykládky materiálu z kamiónov pomocou VZV, ** triedenie prijatého materiálu, kompletizácia a príprava na expedíciu do lokálnych skladov podľa rozvozových plánov, ** realizovanie rozvozov materiálov podľa pokynov nadriadeného. absolventa – zmluvne dohodnuté garantované zvýšenie platu po skúšobnej dobe – zmluva na dobu neurčitú s možnosťou dlhodobého zamestnania, – osobné mzdové ohodnotenie, – práca v stabilnej, renomovanej spoločnosti so silným menom a postavením na trhu, – sociálny program, – stravné lístky hradené zamestnávateľom nad minimálne sadzby, – teambuildingové aktivity pre zamestnancov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem tovaru na sklad, zaraďovanie a kontrola prijímaných položiek, výdaj tovaru zákazníkom, vodičom. Evidencia výdajok zo skladu. Príležitostný rozvoz tovaru zákazníkom, nákup tovaru. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ošetrovateľská starostlivosť v Domove sociálnych služieb. – Ubytovanie poskytované zamestnávateľom, – dodatková dovolenka, – gastrolístky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie v Domove sociálnych služieb. absolventa mladistvého – Ubytovanie poskytované zamestnávateľom, – priateľský kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Ošetrovateľská starostlivosť v Domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, – možnosť práce v nepretržitej prevádzke alebo v dvojzmennej prevádzke. – Ubytovanie poskytované zamestnávateľom, – dodatková dovolenka, – gastrolístky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatný výkon technických prác súvisiacich s vyhľadávaním a odstraňovaním porúch na elektrických strojoch, zariadeniach a mechanizmoch v rozsahu určenej kvalifikácie. absolventa Náborový príspevok 300,- Eur, Stabilizačný príspevok 1200,- Eur, príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie, cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc, výhody sociálneho programu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Železničiar – vedúci posunu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Železničiar – vedúci posunu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stavanie dopravnej cesty pre posun. Riadenie a vykonávanie posunu v pridelenom obvode vrátane obvodu ŽSR. Obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín. absolventa Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové pripoistenie Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc Výhody sociálneho programu z Podnikovej kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník ŽKV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník ŽKV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vyhľadávanie porúch a stanovovanie technológie opráv. Vykonávanie prevádzkových úprav, modernizácií, rekonštrukcií a periodických opráv železničných koľajových vozidiel. absolventa Náborový príspevok 300 Eur Stabilizačný príspevok 1200 Eur Príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc Výhody sociálneho programu z Podnikovej kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník v archívnom sklade dokumentov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník v archívnom sklade dokumentov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca v archívnom sklade dokumentov. – Zakladanie a vyhľadávanie krabíc alebo zložiek podľa lokácií a žiadosti klienta. – Pripravovanie materiálu k preprave podľa objednávok. – Nahadzovanie údajov do PC. – Dodatočné činnosti súvisiace so správou dokumentov. – Nakladanie a vykladanie materiálu z / do vozidiel. – Asistencia vodičovi ako závozník pri dennom servise. absolventa – Kvartálne odmeny vo výške 13. platu rozdeleného na 4 časti. – Práca v stabilnej spoločnosti. – Pravidelná pracovná doba PO – PIA: * 1 – zmenná prevádzka: 08:00 hod. -17:00 hod. alebo * 2 – zmenná prevádzka: 6,00 – 14,15 a 14,00 – 22,00 (striedanie po týždňoch) – príplatok za poobedné zmeny 100 EUR/mesiac. – Príspevok na cestovanie. – Odporúčací bonus. – Príspevok zamestnávateľa na 3. pilier dôchodkového sporenia po 1 roku v spoločnosti. – Stravné lístky. – Pracovné oblečenie a pracie prášky. – Teambuildingové akcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič nákladného vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz nápojov v okolí BA, MA, SC. absolventa *možnosť vyššieho zárobku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Krajčír/Krajčírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Krajčír/Krajčírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Šitie záclon a závesov, menšieho bytového textilu (vankúše, posteľné obliečky).
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Referent správy majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent správy majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie evidencie, zmlúv, spracovávanie podkladov na nakladanie s majetkom, odpredajom a správy majetku – nehnuteľnosti, práca s katastrom, príprava materiálov na schvaľovanie orgánom mestskej časti, skúsenosti v oblasti verejnej správy. zdravotne postihnutého Skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h, jeden týždeň dovolenky naviac, sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie, príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie, možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Informatik – správca počítačovej siete

Ponúkame pracovnú pozíciu : Informatik – správca počítačovej siete


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komplexná správa Microsoft Windows siete – prístupové práva, doménová politika, vzdialené pripojenia, sieťové tlačiarne, firewall, mailserver, antivírová ochrana, zálohovanie, – zabezpečenie prevádzky všetkých aktívnych a pasívnych sieťových prvkov, riešenie hardvérových a softvérových problémov (štruktúrovaná kabeláž, switche, routre), – konfigurácia a správa pracovných staníc vrátane sieťového prostredia, internetu, elektronickej pošty a sieťových tlačiarní; hardvérový upgrade starších PC, – poskytovanie základnej používateľskej podpory. zdravotne postihnutého – Skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h, – jeden týždeň dovolenky naviac, – sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie, – príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie, – možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa, – pracovný pomer je na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Informatik – správca informačných systémov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Informatik – správca informačných systémov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komplexná správa integrovaného informačného systému, EGOV a WEBGIS portálu mestskej časti (prístupové práva, nastavenia, číselníky, šablóny pre tlač, hromadné tlačové výstupy, import/export dát, inštalácia nových verzií a opráv, zálohovanie dát, používateľská podpora, metodické a organizačné pokyny, komunikácia s dodávateľom), – komplexné zastrešenie všetkých elektronických služieb vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám v rámci aplikácie zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), – vytváranie nových a pravidelná aktualizácia existujúcich vrstiev v geografickom informačnom systéme mestskej časti, v súčinnosti s inými oddeleniami miestneho úradu, – administrácia, technická a používateľská podpora pre inštalované programové vybavenie miestneho úradu. zdravotne postihnutého – Skrátený týždenný pracovný čas, – jeden týždeň dovolenky naviac, – sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie, – príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie, – možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa, – pracovný pomer je na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Stavebné práce absolventa
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Informatik – správca informačných systémov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Informatik – správca informačných systémov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Komplexná správa integrovaného informačného systému, EGOV a WEBGIS portálu mestskej časti (prístupové práva, nastavenia, číselníky, šablóny pre tlač, hromadné tlačové výstupy, import/export dát, inštalácia nových verzií a opráv, zálohovanie dát, používateľská podpora, metodické a organizačné pokyny, komunikácia s dodávateľom), – komplexné zastrešenie všetkých elektronických služieb vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám v rámci aplikácie zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), – vytváranie nových a pravidelná aktualizácia existujúcich vrstiev v geografickom informačnom systéme mestskej časti, v súčinnosti s inými oddeleniami miestneho úradu, – administrácia, technická a používateľská podpora pre inštalované programové vybavenie miestneho úradu. zdravotne postihnutého – Skrátený týždenný pracovný čas, – jeden týždeň dovolenky naviac, – sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie, – príspevok na stravovanie a doplnkové dôchodkové sporenie, – možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa, – pracovný pomer je na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sushi Majster

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sushi Majster


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Názov pracovného miesta: Sushi Majster Typ pozície, odvetvie: Potravinárstvo Sushi majster s praxou vo výrobe sushi Pracovný pomer: Hlavný pracovný pomer Dlhodobé zamestnanie: Áno Zmluva na dobu: o Určitú o Na dobu 12 mesiacov o Možnosť predĺženia: Áno Náplň práce: o Dozor a výroba v priemyselnej výrobe sushi. o Znalosť receptúr a výrobných postupov sushi na vysokej úrovni. o Kontrola kvality práce a zloženia produktov vrátane včasnej expedície a skladovania. o Zhotovenie a balenie výrobkov vo vysokom tempe pri minimálnej chybovosti. Ďalšie požiadavky: o Uchádzač musí aktívne ovládať anglický a nemecký jazyk slovom i písmom. o Ochota pracovať vo vysokom tempe a chladnom prostredí 7 stupňov a menej.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Referent registra adries, pomocné administratívne práce

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referent registra adries, pomocné administratívne práce


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spracovávanie informačného systému registra adries, spracovanie informačného systému registra trvalých a prechodných pobytov a vykonávanie pomocných administratívnych prác na úseku činnosti oddelenia vnútornej správy, zakladanie spisov, evidencia pošty, práca v registratúre ap. absolventa zdravotne postihnutého Jeden týždeň dovolenky navyše, príspevok zo sociálneho fondu, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa, 37,5 h týždenný pracovný čas, pružný pracovný čas.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník/čka na ekonomickom oddelení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/čka na ekonomickom oddelení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Uzatváranie dodacích listov. – Triedenie došlej pošty. – Evidencia došlých faktúr. – Posielanie faktúr, vytváranie a zakladanie objednávok. – Balenie faktúr. absolventa – Kvartálne odmeny vo výške 13. platu rozdeleného na 4 časti. – Práca v stabilnej spoločnosti. – Pravidelná pracovná doba PON – PIA: – 1 – zmenná prevádzka: 08:00 hod. -17:00 hod. – Príspevok na cestovanie. – Odporúčací bonus. – Príspevok zamestnávateľa na 3. pilier dôchodkového sporenia po 1 roku v spoločnosti. – Stravné lístky. – Pracovné oblečenie a pracie prášky. – Teambuildingové akcie. – Iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií