Ponuky:

Administratívny pracovník (ZŤP nad 70%)

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník (ZŤP nad 70%)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: administratívna práca
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

IT konzultant s plynulou odbornou angličtinou a ruštinou

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT konzultant s plynulou odbornou angličtinou a ruštinou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijímať a analyzovať požiadavky zákazníkov a používateľov, zabezpečiť školenie pre používateľov na základe ich otázok, ktoré sa týkajú implementovaných procesov a systémov, obnovovať dokumentáciu registrujúcu procesy a parametre, testovať riešenia, záznamy a opravy, preskúmať a analyzovať problémy používateľov, skoordinovať so zákazníkmi postupy v riešení softvéru, ktoré musí byt‘ dokončené, otestovať a zapísať opravu softvéru vykonanú vývojármi a pripraviť pokyny/inštrukcie pre používateľov a zákazníkov, problémy týkajúce sa iného softvéru zaznamenať a posunúť na príslušné oddelenia, zabezpečiť školenia pre koncových používateľov na ich požiadanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Právnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Právnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovný pomer: SZČO Vykonávanie právnej a súvisiacej agendy spoločností najmä: -samostatné riešenie obchodných prípadov spoločnosti, navrhovanie optimálnych a efektívnych riešení, agenda práva obchodných spoločností, -vypracovávanie a pripomienkovanie zmlúv a iných písomností a vedenie agendy najmä v oblasti investičnej výstavby a správy majetku (nájmy a predaje, nehnuteľnosti, kataster, stavebné konanie, zmluvy o dielo, autorské práva, verejné obstarávanie) a predaja konečnému spotrebiteľovi (predaj v obchode, zákon o ochrane spotrebiteľa), -samostatná príprava a vypracovanie dokumentov v oblasti pracovného práva, vrátane interných predpisov a administratívnych dokumentov spoločnosti, zákona o ochrane osobných údajov a živnostenského zákona, -zastupovanie spoločnosti v právnych záležitostiach (súdy, štátne orgány, banky) a rokovaniach s klientmi, -súvisiace činnosti a poskytovanie supportu všetkým zložkám spoločnosti, vedeniu a členom skupiny v súlade s platnou legislatívou, -sledovanie vývoja a zapracovávanie a legislatívnych zmien, zabezpečovanie plnenia zákonných povinností a vzdelávania iným zložkám spoločnosti a členom skupiny, -dohľad nad vedením registratúry a archívu a realizáciou marketingu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik systémov – energetika

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik systémov – energetika


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadení riadiacej techniky pre dispečing – projektovanie a programovanie riadiacích systémov za účelom zberu – diagnostikovanie a vyhľadanie problémov v riadiacom systéme alebo v zariadeniach – kontrola digitálnych a analógovych vstupov a výstupov – vypracovávanie technického riešenia, technickej a projektovej dokumentácie – poskytovanie podpory a školenie užívateľov a prevádzkovateľov – participovanie na tvorbe metodiky operatívneho riadenia a prevádzkového procesu – zodpovednosť za technické a cenové zhodnotenie predkladaných kalkulácií v oblasti merania, regulácie a diaľkových prenosov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: samostatná práca pri príprave pizze a teplých jedál
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava pizze – príprava studených jedál a šalátov – príprava minútiek
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

IT konzultant s plynulou odbornou angličtinou a španielčinou

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT konzultant s plynulou odbornou angličtinou a španielčinou


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Prijímať a analyzovať požiadavky zákazníkov a používateľov, zabezpečiť školenie pre používateľov na základe ich otázok, ktoré sa týkajú implementovaných procesov a systémov, obnovovať dokumentáciu registrujúcu procesy a parametre, testovať riešenia, záznamy a opravy, preskúmať a analyzovať problémy používateľov, skoordinovať so zákazníkmi postupy v riešení softvéru, ktoré musí byt‘ dokončené, otestovať a zapísať opravu softvéru vykonanú vývojármi a pripraviť pokyny/inštrukcie pre používateľov a zákazníkov, problémy týkajúce sa iného softvéru zaznamenať a posunúť na príslušné oddelenia, zabezpečiť školenia pre koncových používateľov na ich požiadanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Inštalatér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inštalatér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodoinštalácia, inštalácia plynového potrubia. Práca v Nemecku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na stavbách, el. inštalácia v RD, obytných D a výrobných podnikoch. Práca v Nemecku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie železa, ocele (lode) CO2. Práca v Nemecku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vystavovanie a účtovanie predajných (odberateľských) faktúr – účtovanie nákupných (dodávateľských) faktúr – účtovanie režijných faktúr s potrebným členením – účtovanie interných dokladov, pokladničných dokladov a bankových výpisov – zabezpečenie tvorby a účtovanie mesačných dohadných nákladových a výnosových položiek – vyhotovovanie výkazu DPH a kontrolného výkazu, kontrola vykázaných položiek DPH – spolupráca pri zostavovaní mesačnej a ročnej účtovnej závierky – spolupráca s orgánmi štátnej správy a s ďalšími inštitúciami pri realizácii účtovných kontrol a auditov – príprava formulárov a hlásení pre orgány štátnej správy (oznamovacia povinnosť, daňové formuláre, štatistické výkazy) – vykonávanie mesačnej inventarizácie pridelených účtov – práca s účtovným systémom NAVISION
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Procesný manažér nákupu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný manažér nákupu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadiť a viesť implementáciu efektívnych politík a procedúr na nákupe. Udržiavanie a presadzovanie ukazovateľov hodnotenia pre nákup, nastavenie rozvrhu tréningov počas roka a ich administráciu, udržiavanie a koordináciu databáz v rámci nákupu a všetkých procesov a procedúr na nákupe.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sklenár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sklenár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia so sklom – rezanie skla – viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca systému

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca systému


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovednosť za prevádzku interných aplikácií, – správa aplikačných serverov interných aplikácií, – zodpovedný za definovanie zálohovacích politík a spôsoby obnovy spravovaných systémov, – 3. level podpory.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vystavovanie a účtovanie predajných (odberateľských) faktúr – účtovanie nákupných (dodávateľských) faktúr – účtovanie režijných faktúr s potrebným členením – účtovanie interných dokladov, pokladničných dokladov a bankových výpisov – zabezpečenie tvorby a účtovanie mesačných dohadných nákladových a výnosových položiek – vyhotovovanie výkazu DPH a kontrolného výkazu, kontrola vykázaných položiek DPH – spolupráca pri zostavovaní mesačnej a ročnej účtovnej závierky – spolupráca s orgánmi štátnej správy a s ďalšími inštitúciami pri realizácii účtovných kontrol a auditov – príprava formulárov a hlásení pre orgány štátnej správy (oznamovacia povinnosť, daňové formuláre, štatistické výkazy) – vykonávanie mesačnej inventarizácie pridelených účtov – práca s účtovným systémom NAVISION
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií