Ponuky:

Upratovačka/chyžná

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka/chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: upratovanie izieb, chodieb a sociálnych zariadení dohodou možné výhody ako napr. ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vrátnik/informátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik/informátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strážna služba v študentskom domove Ekonomickej univerzity v Bratislave – Horský park. Dohodou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vrátnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vrátnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zastupovanie počas PN, pracuje sa každý druhý deň, pracovná doba je od 06.20 do 18.20,
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Odborný referent pre oblasť skúšobníctva

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný referent pre oblasť skúšobníctva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Účasť na kontrolnej činnosti úradu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na kontrolnej činnosti vykonávanej v spolupráci so Slovenskou národnou akreditačnou službou, na kontrolnej činnosti podľa iných právnych predpisov, predpisov EÚ a metodických postupov ÚNMS SR. Príprava podkladov a spracovanie dokumentov potrebných k rozhodnutiam o autorizácii a účasť na posudzovaniach odbornej spôsobilosti žiadateľov o autorizáciu. Účasť na tvorbe podmienok posudzovania zhody formou podkladov a národných stanovísk k transpozíciám európskych smerníc a pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s posudzovaním zhody. Zabezpečovanie koordinácie činností autorizovaných a notifikovaných osôb podľa príslušných právnych predpisov. Organizovanie a účasť na pracovných rokovaniach s národným a medzinárodným rozsahom v oblasti posudzovania zhody. Poskytovanie všeobecných informácií v oblasti posudzovania zhody verejnosti, orgánom štátnej a verejnej správy. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač/ka – Bratislava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka – Bratislava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vaše pracovné miesto bude v medzinárodnej spoločnosti, ktorá patrí k najväčším v oblasti maloobchodu a nachádza sa v našej novej pobočke v Bratislave, OD Dunaj, centrum. Vaše úlohy: – starostlivosť o zákazníkov v maloobchodnej predajni – poskytovanie poradenstva ku konkrétným tovarom – predajná činnosť – práca na pokladni – komunikácia so zákazníkom – starostlivosť o predajňu Sme si vedomí, že dobrý zamestnanecký vzťah je založený na obojstrannej spokojnosti a istote. Pracovať v KiK textil a Non food, s.r.o. znamená pracovať v stabilnej a dlhoročnej spoločnosti, kde vám mzda nikdy nebude meškať. Okrem mzdy, ktorá zodpovedá Vášmu pracovnému výkonu Vám ponúkame: – týždeň dovolenky navyše – zamestnanecké zľavy – možnosť kariérneho postupu – príspevok na stravné lístky zo sociálního fondu – príspevok zo sociálnehého fondu pri okruhlom pracovnom a životnom jubileu – silné zázemie v európsky orientovanej spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie práce pri periodických prehliadkach v plánovanej údržbe a opravách elektrických častí koľajových vozidiel. Odstraňovanie prevádzkových závad v silových obvodoch, ovládacích obvodoch koľajových vozidiel. Oživovanie jednotlivých častí elektrickej výzbroje vozňov. Vykonávanie opráv trakčného reťazca elektrického vykurovania, predchladzovania, nastavenie predpísaných parametrov, vykonávanie meraní funkčných skúšok elektrickej výzbroje. Vykonávanie prác pri údržbe a opravách železničných dráhových vozidiel s centrálnym zdrojom energie, centrálnym zatváraním dverí, klimatizačného zariadenia a uzatvorených systémov WC. Komplexné nastavenie elektronických systémov. absolventa Zamestnanecké cestovné výhody, výhody sociálneho programu. Poznámka: Zamestnanci budú prijímaní na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Rušňovodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rušňovodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie a obsluha hnacieho dráhového vozidla na vlakoch osobnej dopravy na určených tratiach ŽSR. absolventa Cestovné výhody na tratiach ŽSR, cestovné výhody na tratiach zahraničných a dopravných spoločností, príspevok na stravu, príspevok na ubytovanie, odborné vzdelávanie, výhody sociálneho programu. Pracovný pomer je na dobu určitú avšak s možnosťou jej predĺženia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Koordinátor asistentov osvety zdravia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Koordinátor asistentov osvety zdravia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie programov podpory zdravia v znevýhodnenej rómskej komunite v rámci projektu; Spolupracuje s pracovníkmi RÚVZ pri vykonávaní intervencií v teréne v rámci projektu; Zodpovedá za koordináciu a riadenie pridelených asistentov osvety zdravia (AOZ) v rámci projektu, Zodpovedá za spracovanie povinnej mesačnej dokumentácie (kontrolné zoznamy ku kontrole výkonu práce AOZ, záznamy koordinátora o výkone práce AOZ, cestovné príkazy AOZ a KAOZ, pracovné výkazy, plán pracovných ciest a ďalšie, podľa potreby a usmernenia nadriadeného v rámci projektu), Podieľa sa na príprave a zabezpečovaní realizácie zdravotnej mediácie znevýhodnenej rómskej komunite v rámci projektu; Zabezpečuje komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a lekármi, sestrami, zástupcami ústavnej zdravotnej starostlivosti, odbornými lekármi, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi; Šíri elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť v komunite v rámci projektu; Zabezpečuje informovanosť komunity o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta v rámci projektu; Zabezpečuje pravidelné sledovanie komunity – zisťovaním informácií o situácii v komunite a zber dát v rámci projektu (prieskumy zdravotného uvedomenia); Priebežne zabezpečuje hodnotenie efektivity programu zdravia v rámci projektu; Spolupracuje pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám; Spolupracuje s pracovníkmi komunitných centier vo svojej regionálnej oblasti pôsobnosti (napríklad pri realizácii osvetových aktivít AOZ, príprave workshopov, seminárov a iných podujatí); Zúčastňuje sa na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce; Vedie evidenciu o činnosti (koordinátorov a asistentov); Zabezpečuje ďalšie činnosti spojené s realizáciou projektu pod vedením priameho nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vytváraníe jedálneho lístka, kontrola vydávaných jedál – príprava jedál na základe požiadaviek zákazníkov – tvorba denných menu – objednávanie tovaru a jeho kontrola – tvorba menu na rôzne akcie absolventa – možnosť kariérneho rastu – možnosť atraktívneho platového ohodnotenia – strava – vrátane – nástup ihneď a stabilná pôda
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár pre luxusnú reštauráciu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár pre luxusnú reštauráciu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie tímu kuchárov na všetkých úsekoch kuchyne – vytváraníe jedálneho lístka, kontrola vydávaných jedál – príprava jedál na základe požiadaviek zákazníkov – tvorba denných menu – objednávanie tovaru a jeho kontrola – tvorba menu na rôzne akcie absolventa – možnosť kariérneho rastu – možnosť atraktívneho platového ohodnotenia – strava – vrátane – nástup ihneď a stabilná pôda
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Samostatný odborný referent PAM na 100%

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný odborný referent PAM na 100%


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexné zabezpečovanie práce na úseku práce a miezd. Spolupráca pri tvorbe priebežných analýz a rozborov za oblasť PAM. Príprava podkladov pre rozpočet školy a úpravy rozpočtu za oblasť miezd. Spolupráca pri spracovaní výročných správ. Zodpovednosť za správne zaraďovanie zamestnancov do funkcií podľa platných mzdových predpisov. Kontrola a zabezpečovanie vyplácania realizovaných Dohôd o vykonaní práce a Autorských honorárov. 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obkladači do Nemecka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obkladači do Nemecka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho dlhodobéeho nemeckého klienta hľadáme šikovných a skúsených obkladačov. Náplň práce: Kladenie obkladačiek a s tým spojené práce Požiadavka zamestania: Prax v odbore Nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni aspoň u jedného z dvojice Miesto výkonu práce : Nemecko 12,50 EUR/hodina/brutto 15 EUR/diéty/netto Práca na trvalý pracovný pomer na nemeckú zmluvu Nemecká pracová zmluva na trvaly pracovný pomer Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom zdarma Vianočný príspevok, preplácanie nadčasov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kontakt s klientmi na recepcii – email, telefón administratívne práce – zakladanie karty, archivácia práca pri lôžku pacienta – príprava pred operáciou, pooperačný monitoring asistencia a obsluha na operačnej sále, sterilizácia, čistenie nástrojov 5 týždňov dovolenky, práca v príjemnom a modernom prostredí v centre mesta
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér medzinárodných vzťahov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér medzinárodných vzťahov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: coordination international trainings communications and international relations expertise in Arabic and French essential absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zdravotná sestra – pôrodná asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra – pôrodná asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zdravotná sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, prípadne na novorodeneckom oddelení. absolventa – Korektný a profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa, – príjemné pracovné prostredie – zrekonštruované priestory.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čistenie, krájanie zeleniny, umývanie riadu, pomoc pri výdaji jedál. Pracovná doba je od pondelka do piatku od 7:00h do 15:00h. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého Dovolenka počas školských prázdnin, 35 dní!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Principle Tool Engineer (Sr Advisor) – Voice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Principle Tool Engineer (Sr Advisor) – Voice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Principle Tool Engineer (Sr Advisor) – Voice Competitive salary Bratislava, Slovakia People make Dell so wherever in the world they work, everyone is rewarded for their contribution. Ready to develop your career in a truly global company? Within the Information Technologie s function at Dell, we are looking for a Principle Tool Engineer – Voice to join our team in Bratislava. Dell is a collective of customer-obsessed, industry-leading visionaries. At our core is a commitment to diversity, sustainability and our communities. We offer unparalleled growth and development opportunities for our team members. We believe that technology is essential for driving human progress, and were committed to providing that technology to people and organizations everywhere, so they can transform the way they work and live. Key responsiblities Principle Voice Tools Engineer will monitor, evaluate and recommend actions to optimize voice and data transactions overDells voice infrastructureand Avaya Call Center environments. – Provide consultation and leadership of voice optimization projects and initiatives – Work with the business units and telecoms teams to establish long range forecasting of voice capacity growth – Assist the Telecoms teams on projects and initiatives – Help Drive Voice and Contact Center Global Strategy – Train Team Members – Help Develop and Maintain Global Centralized Capacity Database and dashboards – Leverage, maintain and develop Existing Monitoring Tools – Document anomalies and provide Feedback to Voice Engineering Teams – Provide Recommendations for voice technology optimization Essential requirements – 5+ years of experience in the field and/or similar position – Demonstrable experience in working with capacity analysis on voice systems – Excellent knowledge of Avaya and/or Cisco as well as monitoring tools especially Prognosis – Masters degree in IT or in a related business or suitable relevant experience – Active English language required Desirable requirements – International Exposure – Avaya Certification Our people are the most critical component of our long-term success and their health and well being are our priority. You will enjoy a comprehensive, locally competitive benefits package. Dell is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, gender identity and/or expression, national origin, protected veteran status, disability, genetics, or citizenship status (when otherwise legally authorized to work) and will not be discriminated against on the basis of such characteristics or any other status protected by the laws or regulations in the locations where we operate. Dell encourages applicants of all ages.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Hlavný kuchár/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavný kuchár/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál. Pracovná doba je od pondelka do piatku od 7:00h do 15:00h. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého Dovolenka počas školských prázdnin, 35 dní!
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií