Ponuky:

Elektrikár – stolár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár – stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zapájanie el. riadení k saunám + práca s drevom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár v školskej jedálni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v školskej jedálni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava príloh, šalátov, pomocné práce pri hlavnej kuchárke, výdaj príloh, doplnenie polievok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Predavač – ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač – ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj železiarskeho tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľka materskej školy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľka materskej školy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Traktorista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Traktorista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca na traktoroch a malotraktoroch KUBOTA. – Práce pri zimnej údržbe, zimná údržba komunikácií a objektov, zimná pohotovosť. – Odhŕňanie snehu, posyp komunikácií technickou soľou. – Výkon pracovných činnosti na základe pokynov nadriadeného.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Pracovník zimnej údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník zimnej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pomocné práce pri zimnej údržbe, zimná údržba komunikácií a objektov, zimná pohotovosť – Manuálne odhŕňanie snehu, posyp komunikácií technickou soľou – Výkon pracovných činností na základe pokynov nadriadeného
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Zástupca/Zástupkyňa vedúceho predajne, Bratislava, Vrakunská

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca/Zástupkyňa vedúceho predajne, Bratislava, Vrakunská


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zastupovanie vedúceho predajne v dobe jeho neprítomnosti, – vedenie a motivácia personálu, – administratívna činnost’ súvisiaca s prevádzkou predajne, – práca na pokladni a doplňovanie tovaru na predajnej ploche.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavbyvedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavbyvedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie výstavby a realizácie prác na stavbe podľa harmonogramu výstavby, – koordinácia prác, dodávok a služieb, – koordinácia naviac prác, – podrobné vedenie stavebného denníka, – kontrola kvality a množstva vykonaných prác, riadenie robotníkov, – vedenie kontrolných dní, – zodpovednosť za riadnu kolaudáciu, – fakturácia stavebných výkonov, – komunikácia so subdodávateľmi, – komunikácia s investorom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií