Ponuky:

Upratovačka výrobných a kancelárskych priestorov

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka výrobných a kancelárskych priestorov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme pracovníčku na upratovanie výrobných a kancelárskych priestorov, zasadačiek. absolventa Doprava do/z zamestnania zadarmo. Stravné dotované zamestnávateľom. Dochádzkový bonus. Po uplynutí doby určitej predĺženie pracovného pomeru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ide o vodiča medzinárodnej kamiónovej dopravy štát: Rusko, Kazachstan, Uzbekistan.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecialist účtovník/Účtovník oddelenia záväzkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialist účtovník/Účtovník oddelenia záväzkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Účtovanie došlých faktúr a zabezpečenie ich prípravy na úhradu pre Indický región • Komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi • Uzávierkové aktivity • Kontrola správnosti účtovných predpisov • Analýza otvorených položiek na dodávateľských účtoch • Aktívna účasť na zlepšovaní procesov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent riaditeľa Opery

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent riaditeľa Opery


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – administratívna agenda, asistentské práce, korešpondencia, materiálne zabezpečenie chodu kancelárie riaditeľa a prevádzky Opery SND – činnosť pre manažéra zmluvných vzťahov a realizácia úloh podľa jeho zadania – komunikácia s externými subjektmi /divadlá, agentúry a pod./ na príprave a realizácii projektov – podieľanie sa a spolupráca na príprave právnych podkladov pre uzatváranie zmlúv s externými spolupracovníkmi Opery SND, kontrola plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv – spolupráca na príprave zmlúv s autormi a realizátormi nových diel pre operu – práca v stabilnej inštitúcii – zaujímavé, podnetné a dynamické prostredie – možnosť voľných a zľavnených vstupov na predstavenia SND – ďalšie vzdelávanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník recepcie veterinárnej kliniky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník recepcie veterinárnej kliniky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vedenie recepcie, osobný i telefonický kontakt s klientmi, objednávky termínov lekárom, príjem tovaru, práca s pokladňou veterinárna starostlivosť o vlastné zvieratá, férové jednanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľ/ka slovenského jazyka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ/ka slovenského jazyka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: – slovenský jazyk absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľ/ka anglického jazyka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ/ka anglického jazyka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: – anglický jazyk absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér zmluvných vzťahov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér zmluvných vzťahov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – právna príprava a uzatváranie zmlúv s externými spolupracovníkmi opery SND, kontrola plnenia záväzkov z týchto zmlúv vyplývajúcich – príprava zmlúv s autormi a realizátormi nových diel pre operu – komunikácia s externými subjektmi (divadlá, agentúry a pod.) ohľadom prípravy a realizácie projektov – zodpovednosť za zverejňovanie zmlúv v centrálnej evidencii zmlúv – práca v stabilnej inštitúcii – zaujímavé, podnetné a dynamické prostredie – možnosť voľných a zľavnených vstupov na predstavenia SND – ďalšie vzdelávanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Učiteľ/ka matematiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Učiteľ/ka matematiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou: – matematika absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ekonomický diplomat – Veľvyslanectvo SR v Moskve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ekonomický diplomat – Veľvyslanectvo SR v Moskve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Presadzovanie ekonomických záujmov SR voči krajinám akreditácie Veľvyslanectva SR v Moskve (Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan) a podpora aktivít slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich v krajinách akreditácie. • Rozvíjanie aktivít zameraných na podporu slovenského exportu, ako aj na prilákanie nových ruských priamych zahraničných investícií na Slovensko. • Propagácia podnikateľského a investičného prostredia Slovenska, podpora zahraničnej spolupráce slovenských inovatívnych podnikateľov a vedeckých, výskumných a vývojových inštitúcií. • Vykonávanie stykovej činnosti zameranej na predstaviteľov štátnej a miestnej správy, podnikateľských kruhov a diplomatických misií tretích krajín v krajinách akreditácie. • Prezentácie na veľtrhoch, výstavách a seminároch zameraných na podporu investícií, obchodu, vedy, výskumu a inovácií a cestovného ruchu. • Spolupráca pri uskutočňovaní prezentačných ekonomických podujatí, podnikateľských misií a delegácií v krajinách akreditácie. • Výkon spravodajskej činnosti o hospodárstve a podnikateľských príležitostiach v Ruskej federácii v súlade s požiadavkami ústredia. • Účasť na zabezpečení úloh v bilaterálnej oblasti, ktoré vyplývajú z realizácie spoločnej obchodnej politiky EÚ voči krajinám akreditácie. • Komplexné zabezpečovanie aktivít a podujatí v oblasti ekonomickej diplomacie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kvetinárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kvetinárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Spracovanie online objednávky, spracovanie telefonickej objednávky, aranžovanie kytíc, vencov, aranžmánov. Starostlivosť o kvety. Dohodou
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Školník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Školník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonáva údržbárske práce (opravy sifónov, batérií, vodovodných ventilov atď.) – vykonáva drobné opravy (školský nábytok) – vymieňa žiarivky, svietidlá – sleduje a dopĺňa hygienické zásoby – odpisuje stav meračov spotreby el. energie, plynu a vody – vykonáva údržbu žľabov – stará sa o čistotu a úpravu vonkajšieho areálu a iné
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Implementačný špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Implementačný špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: *Návrh, príprava a realizácia riešení požiadaviek zákazníkov v projektoch implementácie softvérových riešení v oblasti spracovania a obehu dokumentov. *Konfigurácia systémov, ich dokumentácia. * Školenie používateľov. absolventa *Práca pre renomovanú spoločnosť, lídra na slovenskom trhu tlačových zariadení a riešení pre digitalizáciu a obeh dokumentov, ktorý je súčasťou japonského koncernu *Práca v príjemnej atmosphere v mladom tíme *Notebook, mobilný telefón a ďalšie vybavenie *Benefity sociálneho programu firmy *Odborný profesionálny rast
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič MHD Bratislava

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MHD Bratislava


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti – náborový príspevok vo výške 3000 EUR pri splnení podmienok (VP sk. D) – možnosť bezplatného rozšírenia vodičského oprávnenia na autobusy a trolejbusy – získanie kvalifikačnej karty vodiča – možnosť ubytovania v zazmluvnených ubytovniach s finančným príspevkom pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska – príspevky na cestovné pre zamestnancov s bydliskom mimo Bratislavy – mimoriadne odmeny za iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy dopravných prostriedkov MHD – finančné odmeny za bez-škodovú jazdu, odpracované roky a iné – cestovné výhody na MHD, aj pre rodinných príslušníkov – príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – príspevok na stravovanie – bezplatné zdravotné prehliadky absolventa Benefity ponúkané spoločnosťou. zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Uvádzač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Uvádzač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontrola vstupeniek a uvádzanie návštevníkov do areálu ZOO. zdravotne postihnutého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pokladník – informátor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladník – informátor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi plavárne, ich privítanie – práca s pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie služieb a tovaru – profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie o ďalších službách, výhodách, usmernenie jeho pobytu na plavárni) – komunikácia s klientom – starostlivosť o zverený tovar – udržiavanie poriadku a čistoty na svojej pracovnej ploche – zabezpečovanie plynulého chodu pokladničných služieb – riešenie vzniknutých krízových situácií – vedenie zverenej administratívnej evidencie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Špeciálny pedagóg

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špeciálny pedagóg


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky: -poradenstvo a intervenciu žiakom s mentálnym postihnutím, narušenou komun.schopnosťou, alebo s inými pervazívnymi vývinovými poruchami -odborná činnosť spojená s reedukáciou poruchy správania -poskytuje špeciálnovýchovné poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí -zostavuje a realizuje korekčné programy -rieši vzniknuté akútne situácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: údržbárske práce, maľovanie a odstraňovanie závad na vnútorných priestoroch hotela, reštaurácie, administratívnej budovy a siete čerpacích staníc, starostlivosť aj o vonkajší priestor prislúchajúci hotelu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci autoservisu SUBARU

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci autoservisu SUBARU


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Organizácia práce v servise. Príjem zákazníkov. Reporting. Tvorba programov pre spokojnosť zákazníkov. Sledovanie konkurencie . Zmluvy s poisťovňami. Predaj tovaru. Kontroluje vykonané servisné práce vykonané na vozidlách. Prideľuje úlohy na stredisku a dozerá na ich plnenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií