Ponuky:

Elektrikár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: servis
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič nákladného vozidla na stavbe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného vozidla na stavbe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odvoz zeminy zo stavby na skládku. Dlhodobé zamestnania na plný úväzok, stabilné a dobré pracovné podmienky, možnosť odborného rastu, možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník – bagrista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník – bagrista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nakladanie nákladných vozidiel bagrom a údržba bagra. Dlhodobé zamestnania na plný úväzok, stabilné a dobré pracovné podmienky, možnosť odborného rastu, možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný ekonóm

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný ekonóm


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Samostatná kontrola prijatých a odchádzajúcich faktúr, účtovanie prijatých faktúr a zabezpečenie všetkých relevantných informácií a korešpondencie • Mesačné vyhodnocovanie jednotlivých položiek • Spolupráca na mesačných uzávierkach projektu a prehľadoch o výsledku projektu • Vnútropodniková fakturácia a ohraničenia výkonov a nákladov • Nákup materiálu, • Kontrola obchodných podmienok podzohotoviteľských a dodávateľských zmlúv • Podpora pri plánovaní výkonov a výsledkov • Vypracovanie kontrolných prehľadov, správ, vyhodnotení atď. • Podpora pri štandardizácii a optimalizácii procesov • Finančný manažment stavby – likvidita, poistenie, bankové záruky • Inventúra • Sledovanie pohľadávok absolventa Ponúkame atraktívne platové ohodnotenie vrátane možnosti prémie podľa dosiahnutých cieľov, profesionálneho rastu a ďalšieho vzdelávania. Naše medzinárodné pracovné prostredie podporuje tímovú prácu, ako aj osobnú iniciatívu. Ak máte záujem stať sa aktívnou súčasťou budúceho úspechu skupiny PORR, pošlite nám Váš podrobný životopis spolu s očakávaným platom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava krátkodobej a dlhodobej preventívnej údržby a plánu opráv strojov a zariadení – koordinácia a riadenie TPM – nákup náhradných dielov – sledovanie skladu zásob nárhadných dielov – špecifikácia a objednávanie originálnych alebo alternatívnych náhradných dielov, náradia a materiálu pre oddelenie údržby – participácia na vytváraní plánu školení zamestnancov oddelenia údržby – koordinácia servisu firemných vozidiel – vzdelávanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: administratívne práce v účtovníctve
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

kvetinárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : kvetinárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: aranžovanie, viazanie kytíc, práca s pokladňou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prekladateľ AJ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prekladateľ AJ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: prekladanie zo slovenského jazyka do anglického jazyka, komunikácia s klientmi, administratívne práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: kuchárka – príprava jedál podľa noriem, normovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár – zatepľovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár – zatepľovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Murovanie, zateplovanie, obklady, stierky, omietky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, Čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, Čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov absolventa strava, doprava
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zubný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : zubný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zubný lekár – poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zubný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : zubný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zubný technik – zhotovovanie snímateľných náhrad, práca v zubnej technike
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Umývanie riadu, príprava zel. šalátov, zapekanie potravín absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič autobusu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič autobusu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: preprava a poskytovanie služieb cestujúcej verejnosti v rámci prímestských (mestských) autobusových liniek, čo zahŕňa aj vybavovanie cestujúcich cestovnými lístkami v súlade so s platnou tarifou; základná starostlivosť o čistotu zvereného autobusu, jeho bežná údržba a drobné opravy; vedenie prepravných dokladov; ďalšie úlohy a povinnosti neodlučiteľné spojené s výkonom práce vodiča adekvátne mzdové ohodnotenie, ročná odmena, vernostná odmena, odmena za jazdu bez nehody, cestovné výhody, odborný rast, doplnkové dôchodkové sporenie, zvýhodnené telefónne volania, využitie rekreačného zariadenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: oprava a nastavenie strojov – liniek absolventa zaujímavé pracovné ohodnotenie, trinásty plat, zamestnanecké zľavy v podnikovej predajni
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zubný technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zubný technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

lekár – stomatológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : lekár – stomatológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: samostatne pracujúci lekár stomatológ vrátane prevádzkovanie stomatologického RTG prístroja
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií