Ponuky:

Prevádzkar – Kúpele Číž

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkar – Kúpele Číž


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Podriadený riaditeľovi stravovacieho úseku Riadenie bezproblémového chodu zverenej prevádzky. Nábor, vedenie, motivovanie a kontrolovanie podriadených zamestnancov. Objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru. Komunikácia s dodávateľmi a vyjednávanie najvýhodnejších dodávateľských podmienok. Fyzická kontrola skladových zásob (inventarizácia), vedenie pokladničnej knihy. Zodpovednosť za vzniknuté manká a škody, hľadenie príčin vzniku a následné zosobňovanie. Pravidelné kontrolovanie stavu prevádzky, hľadanie nedostatkov a navrhovanie vylepšení. Riešenie neštandardných prípadov na prevádzke, riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov. Zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb. Vykonávanie dohľadu nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami. Pripravovanie, tvorenie a realizácia cenovej politiky. Viac na: https://www.hotelityjobs.sk/praca/ashton-and-partners-s-r-o/23621-prevadzkar.html
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Marketingový manažér pre kúpele

Ponúkame pracovnú pozíciu : Marketingový manažér pre kúpele


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečovanie externých komunikačných aktivít v spolupráci s inými oddeleniami Komunikácia s dodávateľskými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami. Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít. Príprava, spracovanie, úpravy, aktualizácia a produkcia propagačných materiálov. Implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti. Príprava podkladov a spracovávanie externých a interných mediálnych výstupov Spolupráca pri tvorbe obsahu a formy komunikačných výstupov Zabezpečenie a realizácia aktivít pre hostí kúpeľov Zabepečenie a kontrola dekorácií interiéru Viac na: https://www.hotelityjobs.sk/praca/ashton-and-partners-s-r-o/23614-marketingovy-manazer.html
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií