Ponuky:

Zootechnik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zootechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sledovanie a kontrolovanie zvierat, odstraňovanie závad na kŕmení, napájaní, ustajnení, vedenie prvotnej evidencie o dochádzke pracovníkov, narodení zvierat, veterinárnej starostlivosti, zmeny stavov do centrálnej evidencie HZ v Žiline, mesačné podklady na výplaty pracovníkov v ŽV, podklady k štatistickým výkazom a styk s inštitúciami súvisiacimi s chodom ŽV.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

spracovateľ dreva

Ponúkame pracovnú pozíciu : spracovateľ dreva


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: skracovanie, hobľovanie a drobná manipulácia s drevom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií