Ponuky:

Vedúca/i referátu vnútornej správy, ekonomiky,personalistiky

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca/i referátu vnútornej správy, ekonomiky,personalistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: účtovníctvo, vypracovanie vnútor. smerníc, rozpočtovníctvo, zverejňovanie faktúr a obch. zmlúv, finančná kontrola
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

finančná účtovníčka, asistentka ekonomky

Ponúkame pracovnú pozíciu : finančná účtovníčka, asistentka ekonomky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: učtovanie faktúr, vnútropodnikové rozbory, korešpodencia, ostatné práce podľa pokynov nadriadeného, spolupráca s ostatnými úsekmi
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií