Ponuky:

Zámočník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie prác podľa výkresovej dokumentácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulačné práce v sklade – prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu, ich vyskladňovanie – vedenie evidencie skladových zásob – práca s bremenami
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Majster / supervízor

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster / supervízor


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: dohľad na zverenom oddelení, zodpovednosť za výrobu, manuálna práca podľa potreby
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Lepenie, skladanie a montáž výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: jednoduché manuálne činnosti ako lepenie, balenie, skladanie a kontrola výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník zahraničného obchodu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník zahraničného obchodu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava a sumarizácia podkladov pre fakturáciu – Príprava, plánovanie a koordinácia expedícií tovarov – Aktívna komunikácia v NJ so zákazníkom – Vyjasňovanie otázok pre technickú prípravu výroby – Vítaná prax zo zasielateľstva a colného konania – Preklady technických výkresov a korešpondencie z NJ do SJ – Ekonomické vyhodnocovanie projektov – Príprava služobných ciest pre montážne skupiny
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Robotník – pracovník kompletáže

Ponúkame pracovnú pozíciu : Robotník – pracovník kompletáže


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kvalitné opracovanie a montáž dielov pomocou zvereného náradia (brúska, leštička, vŕtačka) – dodržiavať technologické postupy a pokyny majstra pri kompletovaní výrobkov – skladanie a konečná úprava jednotlivých dielov podľa príslušného plánu – výkresu – vizuálna kontrola kvality dielov podľa kvalitatívnych požiadaviek zákazníka – manipulácia a balenie dielov na expedíciu – udržiavanie čistoty na pracovisku – dodržiavať materiálové a výkonové normy – vypracovávanie príslušnej výrobnej záznamovej dokumentácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poštový doručovateľ – Pošta Dolná Streda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ – Pošta Dolná Streda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov) letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdávacie miesta v rámci doručovacieho rajónu, oznamovanie zákazníkom, uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, ponuka produktov SP, a. s., a jej zmluvných partnerov (okrem finančného sprostredkovania), triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predajca / predajkyňa náhradných dielov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca / predajkyňa náhradných dielov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príjem a predaj tovaru, komunikácia so zákazníkmi, marketing, rozvoz tovaru, skladové hospodárstvo
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor junior

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor junior


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pomocné práce pre kvalitára – lepenie, skladanie, montáž výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár silnoprúdových zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár silnoprúdových zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce pri výrobe, montáži, opravách elektrických strojov, prístrojov a zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha CNC strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha CNC strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – čítanie technických výkresov, – upínanie súčiastok, nástroja, – vyrábanie súčiastok a iné.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – lepenie, skladanie, montáž výrobkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zváranie kovov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár slaboprúdových zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár slaboprúdových zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce pri výrobe, montáži, opravách elektrických strojov, prístrojov a zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár silnoprúdových zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár silnoprúdových zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce pri výrobe, montáži, opravách elektrických strojov, prístrojov a zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Čítanie výkresovej dokumentácie, – opracovávanie polovýrobkov, – vykonávanie jednoduchých povrchových úprav.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kvalitár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kvalitár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontrola kvality a kvantity vstupov a výstupov vo výrobe – vizuálna kontrola výrobkov – vyhodnocovanie strát vo výrobe
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár slaboprúdových zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár slaboprúdových zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce pri výrobe, montáži, opravách elektrických strojov, prístrojov a zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií