Ponuky:

Administratívny pracovník na call centre

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník na call centre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Prijímanie a spracovanie telefonických hovorov. – Telefonické poskytovanie informácií o produktoch, službách. – Práca s databázovými systémami. – Vybavovanie elektronických objednávok, e-mailová komunikácia, vybavovanie písomných požiadaviek zákazníkov. – Evidencia, rozdelenie úloh a servisných zásahov medzi technikov. – Starostlivosť o pridelenú databázu zákazníkov, telefonický a písomný kontakt so zákazníkmi spoločnosti, aktívne volania zákazníkom. – Evidencia telefonických hovorov a e-mailovej komunikácie, zapisovanie výsledku telefonátu do tabuľky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :