Ponuky:

Dunajská Streda

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Dunajská Streda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na jednoduchých stavbách – rodinné domy. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič NAD – Dolný Bar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič NAD – Dolný Bar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – doprava odpadov, – bežná údržba a drobné opravy na vozidle, – hospodárenie s pohonnými hmotami a mazacími látkami, – vedenie prevádzkového zošita opráv techniky a čerpania PHM. – zázemie nadnárodnej spoločnosti, – 13. Mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti, – príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok, – príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách, – stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič NAD – Dolný Bar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič NAD – Dolný Bar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – doprava odpadov, – bežná údržba a drobné opravy na vozidle, – hospodárenie s pohonnými hmotami a mazacími látkami, – vedenie prevádzkového zošita opráv techniky a čerpania PHM. – zázemie nadnárodnej spoločnosti, – 13. Mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti, – príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok, – príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách, – stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Závozník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Závozník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného zberného stanoviska, – vždy zaistiť upratanie zberného stanoviska a s nádobami manipulovať šetrne a upozorňovať na rozbité alebo inak poškodené nádoby, – kontrola odpadov pred naložením a kontrola označenia nádob, doplňovať kontrolné nálepky, – informovanie vodiča o výskyte problémového stanoviska a sporného odpadu, – bežná údržba a umývanie vozidla. absolventa – Zázemie nadnárodnej spoločnosti, – 13. mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti, – príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok, – príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách, – stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií