Ponuky:

Pomocný pracovník na stavbe

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník na stavbe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce na stavbe modernej dojárne a maštalí. absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Nočný strážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nočný strážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nočné stráženie farmy jalovíc – pravidelná kontrola a obchôdzka majetku – evidencia kontrol – odovzdávanie informácií manažmentu farmy – ochrana informácií absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Záhradník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Záhradník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o záhradu a pestovanie rôznych plodín. absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž, údržba a oprava elektrotechnických zariadení v živočíšnej, rastlinnej výrobe a na stavbe absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Žeriavnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Žeriavnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha žeriavu na stavbe a montáži. absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe – v stavebnej skupine odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tesárske a stolárske práce na stavbe a v dielni. absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe – v stavebnej skupine odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tesár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tesár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tesárske a stolárske práce na stavbe a v dielni. absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe – v stavebnej skupine odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha nákladného vozidla v medzistrediskovej logistike živočíšnej, rastlinnej výroby a stavebnej skupiny. absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič nákladného motorového vozidla

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha nákladného vozidla v medzistrediskovej logistike živočíšnej, rastlinnej výroby a stavebnej skupiny. absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž, údržba a oprava vodoinštalácií v živočíšnej, rastlinnej výrobe a na stavbe absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha poľnohospodárskeho stroja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha poľnohospodárskeho stroja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha poľnohospodárskych strojov a mechanizmov v rastlinnej výrobe absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kombajnista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kombajnista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha kombajnu v rastlinnej výrobe. absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: montáž, údržba a oprava elektrotechnických zariadení v živočíšnej, rastlinnej výrobe a na stavbe absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – denná služba

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – denná služba


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Telenie hovädzieho dobytka 2. Čistota priestorov, strojov a obsluha ventilátorov a svetiel • Obsluha svetiel a ventilátorov • Zhŕňanie chodieb – prihrňovanie a rozhŕňanie krmiva na kŕmnom stole • Čistenie lopát a priestoru pred dojárňou • Prečisťovanie hadice na paru na separátore • Starostlivosť o technické vybavenie a stroje 5. Vyplňovanie denného hlásenia, hlásenie porúch a stráženie objektu • Stráženie objektu farmy • Hlásenie vzniknutých porúch nadriadenému 6. Základná údržba technického vybavenia a strojov • Tankovanie PH • Sledovanie hladiny oleja, vody • Sledovanie pneumatík • Kontrola technického stavu stroja absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe kariérny rast odborné školenia odmeny za nadpriemerne vykonanú prácu starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zootechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zootechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Vykonávanie očkovania • Podávanie očkovacích látok zvieratám 2. Starostlivosť o teľatá • Podávanie halocuru • Váženie teliat pri narodení a pri odstave • Odrohovanie teliat • Podávanie roztoku teľatám 3. Sledovanie stáda a zaznamenávanie zistených chýb • Spisovanie chýbajúcich ušných čísel • Vyhľadávanie a vyšetrenie potencionálne chorých kráv • Kontrola kráv v skupinách, ktorým klesá produkcia mlieka 4. Manipulácia so zvieratami • Presúvanie zvierat • Strihanie chvostov kravám v skupine ČO 5. Podávanie a príprava nálevov, infúzií, dezinfekcií a iných liekov • Príprava dezinfekcie do dojárne a dezinfikovanie dojacích priestorov • Podávanie MPG ketózovým kravám • Príprava sáčkov na nálevy • Podávanie Rotagalu kravám, ktoré sú presúvané do prípravy 6. Oprava obojkov • Dopĺňanie chýbajúcich číslic na obojku • Oprava respondérov 7. Vykonávanie víkendovej služby 8. Dezinsekcia múch na farme • Aplikácia prostriedkov na ničenie múch 9. Pripúšťanie 10. Pomocné práce v rámci tímu zootechnikov absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – presuny a starostlivosť

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – presuny a starostlivosť


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Presúvanie dojníc do dojárne a naspäť do maštalí • Príprava cesty pre dojnice • Organizovanie dojníc v stojiskách • Obsluha brán v maštaliach 2. Čistota pracoviska • Čistenie chodieb • Čistenie ležovísk • Čistenie bočných strán v dojárni • Čistota chodieb 3. Triedenie zamiešaných kráv • Triedenie (vymiešanie) zamiešaných kráv • Rozdeľovanie dojníc v dojárni, aby sa nepomiešali skupiny • Zatváranie dojníc do skupín • Vyberanie dojníc s novým zápalom a presun do zápalovej skupiny 4. Miešanie dezinfekcie a pomocné práce v dojárni • Pranie čistiacich pomôcok v dojárni • Pomoc dojičom pri aplikácii dezinfekcie na vemená HD absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – starostlivosť o teľatá

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – starostlivosť o teľatá


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Kŕmenie mliečnych teliat • kŕmenie jalovičiek a býčkov • miešanie mliečnej náhražky • naučenie teliat na kŕmenie mlieka z hladiny • dávkovanie krmiva do kýblikov • výmena a doplňovanie TKŠ • napájanie teliat vodou 2. Podstielanie teliat • Podstielanie teliat v búdkach • Čistota slamy – bez hniloby, mokrých miest 3. Evidencia a hlásenie chorých a slabých teliat • Sledovanie odstavu mliečnych teliat • Sledovanie zdravotného stavu • Sledovanie teliat – či jedia a pijú • Hlásenie zmien u teliat – slabé, choré • Vypĺňanie denného hlásenia 4. Dodržiavanie čistoty, hygieny a poriadku • Upratovanie okolo pracoviska • Umývanie a dezinfekcia kýblikov a milktaxíka • Čistota nádob • Dodržiavanie hygieny pri výkone každého úkonu absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluha modernej dojárne – dojič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha modernej dojárne – dojič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Dojenie 2. Odoberanie a kontrola vzoriek mlieka • Odoberanie vzoriek mlieka a kontrola vypísaných vzoriek (otelené zvieratá a zápalové) • Zapisovnie výsledkov 3. Dezinfekcia a čistenie dojárne po dojení 4. Evidencia nových zápalov 5. Evidencia zistených chýb a udalostí v dojárni 6. Čistota dojárne počas dojenia + hygiena dojenia • Dodržiavanie hygieny • Čistenie dojacích priestorov 7. Manažovanie chladenia mlieka 8. Udržiavanie čistoty mliečnice a nádrže na mlieko absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe kariérny rast odborné školenia odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – denná služba

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – denná služba


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Telenie hovädzieho dobytka 2. Čistota priestorov, strojov a obsluha ventilátorov a svetiel • Obsluha svetiel a ventilátorov • Zhŕňanie chodieb – prihrňovanie a rozhŕňanie krmiva na kŕmnom stole • Čistenie lopát a priestoru pred dojárňou • Prečisťovanie hadice na paru na separátore • Starostlivosť o technické vybavenie a stroje 5. Vyplňovanie denného hlásenia, hlásenie porúch a stráženie objektu • Stráženie objektu farmy • Hlásenie vzniknutých porúch nadriadenému 6. Základná údržba technického vybavenia a strojov • Tankovanie PH • Sledovanie hladiny oleja, vody • Sledovanie pneumatík • Kontrola technického stavu stroja absolventa práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe kariérny rast odborné školenia odmeny za nadpriemerne vykonanú prácu starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – presuny a starostlivosť

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľ hovädzieho dobytka – presuny a starostlivosť


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Presúvanie dojníc do dojárne a naspäť do maštalí • Príprava cesty pre dojnice • Organizovanie dojníc v stojiskách • Obsluha brán v maštaliach 2. Čistota pracoviska • Čistenie chodieb • Čistenie ležovísk • Čistenie bočných strán v dojárni • Čistota chodieb 3. Triedenie zamiešaných kráv • Triedenie (vymiešanie) zamiešaných kráv • Rozdeľovanie dojníc v dojárni, aby sa nepomiešali skupiny • Zatváranie dojníc do skupín • Vyberanie dojníc s novým zápalom a presun do zápalovej skupiny 4. Miešanie dezinfekcie a pomocné práce v dojárni • Pranie čistiacich pomôcok v dojárni • Pomoc dojičom pri aplikácii dezinfekcie na vemená HD absolventa mladistvého práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v Európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií