Ponuky:

Upratovačka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Administratívna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – prijímanie a prepájanie telefonických hovorov, prijímanie návštev – udržiavanie poriadku v zasadacej miestnosti a v priestoroch recepcie – príjem, triedenie a evidencia pošty – bežná korešpondencia – plnenie úloh podľa pokynov nadriadeného
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič VZV – Vodič kontajnerového prekladača

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV – Vodič kontajnerového prekladača


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečuje prekládku kontajnerov medzi ťahačmi, žeriavmi a depom. – Hlási každú poruchu žeriava pracovníkovi údržby. – Manipulačné práce. Dvojzmenný pracovný režim; denná/ nočná zmena.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent predaja – Dunajská Streda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent predaja – Dunajská Streda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho tímu hľadáme kandidáta/kandidátku, ktorý/á má nasledujúce skúsenosti, zručnosti a schopnosti: • Výborný zákaznícky servis • Záujem o módu a trendy • Komunikačné a organizačné schopnosti • Práca s pokladňou • Schopnosť prevziať iniciatívu pri plnení úloh • Práca a starostlivosť o tovar • Prezentácia tovaru • Schopnosť dodržiavať termíny • Schopnosť pracovať v tíme – v ZOC MAX
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka – Dunajská Streda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka – Dunajská Streda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou pracovnou náplňou bude: – zabezpečovať administratívny chod predajne, – vykonávať administratívne práce, – podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere a nákupe elektrospotrebičov, – budovať si vzťahy so svojimi stálymi zákazníkmi, – zlepšovať vzhľad, funkčnosť a atraktivitu zvereného úseku predajne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Asistent/ka predaja pre novú predajňu – Dunajská streda

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka predaja pre novú predajňu – Dunajská streda


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou pracovnou náplňou bude: – budete pomáhať zákazníkom pri výbere a nákupe elektrospotrebičov a ponúkať im splátkové systémy, – budete sa starať o svoju sieť stálych zákazníkov, – budete sa pravidelne vzdelávať v oblasti elektrospotrebičov a zákazníckeho servisu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príjem a výdaj tovaru, obsluha zákazníkov v predajni
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výroba štýlového a moderného nábytku na mieru, – umelecko-stolárske práce, – povrchová úprava, – montáž.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zodpovednosť za riadenie oddelenia údržby, – zodpovednosť za zastrešovanie údržby strojov a nástrojov, – zodpovednosť za odstrašovanie prevádzkových porúch výrobných a technologických zariadení, – navrhovanie technických riešení ohľadom zlepšovanie údržby, – zodpovednosť za riadenie a kontrolu práce pracovníkov údržby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Masér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Masér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Masáž
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Kuriér, Komárno

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuriér, Komárno


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kuriér, rozvoz tovaru, rozvoz barelovej vody
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač CO2 – so základným kurzom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač CO2 – so základným kurzom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie s CO2 a montáž oceľových konštrukcií, výťahov, pohyblivých schodov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Majster pre oblasť zvárania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster pre oblasť zvárania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Plánovanie, riadenie výroby – Aplikovanie výrobných postupov v súlade s BOZP – Vykonávanie medzioperačných kontrol výrobkov – Riadenie tímu zváračov, zadeľovanie prác zamestnancom – Kontrola kvality vykonaných prác
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ayurvédsky masér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ayurvédsky masér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonávanie indonézskych masáží, ayurvédy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka / predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka / predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha a starostlivosť o zákazníkov v predajni. Aktívne zisťovanie a vybavovanie požiadaviek zákazníkov. Vybavovanie objednávok. Práca s kasou a skladovým programom. Starostlivosť o skladové zásoby, preberanie, vykladanie tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Projektant siloprúdu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Projektant siloprúdu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obhliadky stavieb a vypracovanie návrhu technického riešenia stavieb základňových staníc mobilných operátorov, – vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie – spolupráca s projektovým manažérom a stavbyvedúcim pri výstavbe a konzultácia navrhnutých projektov – práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie a archivácia – spolupráca a koordinácia prác v rámci spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent projektového manažéra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent projektového manažéra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Bežné administratívne práce – príprava rozpočtov, vypracovanie podkladov pre projekty, sledovanie dodržiavania termínov atď.; – reporting podľa interných procesov v určenom systéme a formáte; – vypracovávanie detailného rozpisu strategického a nestrategického materiálu; – kontrola projektov – práca s výkresovou dokumentáciou; – fyzická účasť na obhliadkach stavieb; – používanie interných databázových systémov; – práca s dokumentáciou – vyhľadávanie, evidovanie, triedenie, zakladanie a archivácia; – znalosť programu AUTOCAD – výhoda.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický dozor stavby – fixné siete

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický dozor stavby – fixné siete


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Technická koordinácia projektov pri výstavbe optických a metalických sietí; – výborná znalosť detailov poskytnutej projektovej dokumentácie – návrh optimálnych technických zmien, ktoré sú potrebné pre úspešné dokončenie jednotlivých fáz projektu, ak to vyžaduje situácia. – vykomunikovanie navrhnutých potrebných technických zmien so zodpovednou osobou investora a zabezpečenie potvrdenia týchto zmien v písomnej forme pre projektového manažéra -reporting podľa interných predpisov v určenom systéme a formáte.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Junior projektový manažér výstavby telekomunikačných stavieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior projektový manažér výstavby telekomunikačných stavieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie realizácie pridelených stavieb (vedenie, sledovanie, koordinácia a kontrola prác); – príprava rozpisov potrebného technologického aj netechnologického materiálu na stavby; – výber a príprava cenových dopytov potenciálnym dodávateľom, – preberanie hotového diela, finálna kontrola prác vrátane zabezpečenia všetkej dokumentácie a konečnej fakturácie za odovzdané dielo; – vyhodnotenie projektov v spolupráci s finančným oddelením; – vypracovanie týždenných a mesačných reportov pre vedenie spoločnosti v súvislosti so stavbami;
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Legislatívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Legislatívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s legislatívnou prípravou a ukončením stavieb vrátane, • akvizičnej činnosti – výber miesta stavby, jednanie s majiteľom, dohodnutie znenia nájomnej zmluvy, zabezpečenie jej podpísania, spracovanie akvizičnej správy, zabezpečenie geometrického plánu, • zistenie existujúcich sietí v mieste stavby u ich správcu – SPP, vodári, ZSE, Telekom, Orange, ….. • oslovenie jednotlivých úradov štátnej správy pre získanie ich vyjadrení k stavebnému konaniu, • vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, ohlásenia drobnej stavby, kolaudácie stavby alebo legislatívneho ukončenia stavby, • vybavenia zápisu na katastri – odčlenenej parcely a nájomnej zmluvy investora.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií