Ponuky:

Predavač/ka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj, vykladanie, aranžovanie, práca s pokladňou, upratovanie VPM je vytvorené s finančnou podporou NP „Praxou k zamestnaniu“
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Supervízor/Team leader

Ponúkame pracovnú pozíciu : Supervízor/Team leader


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Dohliadanie a koordinovanie činností výrobného procesu. • Plánovanie a organizovanie práce na pridelenom úseku výrobného procesu. • Zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických postupov. • Dodržiavanie stanovených časových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese • Vedenie prevádzkovej dokumentácie • Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov • Zabezpečovanie dodržiavania bezpečnosti pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Procesný inžinier

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný inžinier


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zodpovednosť za správne nastavenie procesov vo výrobe • Tvorba metodiky výrobných postupov, technickej dokumentácie a nastavenie kontrolných mechanizmov s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejší výrobný cyklus. • Analyzovanie všetkých častí výrobného cyklu za účelom optimalizácie výrobného procesu. • Zavádzanie nových pracovných a výrobných postupov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu produktivitu práce. • Úzka spolupráca s oddelením kontroly kvality a manažérom výroby. • Sledovanie a reportovanie najzávažnejších chýb a nedostatkov vo výrobných procesoch a návrh na zlepšenie. • Vyhľadávanie nových riešení v oblasti zlepšovania výrobných procesov, znižovania pracovných časov, náročností jednotlivých výrobných operácií, prestojov, rizík vzniku závad a pracovných úrazov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Plánovač výrobných procesov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Plánovač výrobných procesov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zostavovanie plánov výrobného procesu. • Zbieranie a vyhodnocovanie dát a výstupov z výrobného procesu. • Navrhovanie najoptimálnejších výrobných postupov a procesov s ohľadom na časovú, finančnú a technologickú efektivitu. • Participovanie pri navrhovaní a zlepšovaní výrobných procesov a znižovaní nákladov. • Vykonávanie dôkladných analýz jednotlivých pracovných postupov. • Upravovanie už existujúcich plánov na základe aktuálneho a očakávaného stavu a vývoja skladových zásob, finančných ukazovateľov a dostupných technológií. • Aktívne komunikovanie s ostatnými oddeleniami spoločnosti. • Vypracovávanie pravidelných reportov (týždenné, mesačné, kvartálne, ročné).
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Personálny referent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personálny referent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: činnosť v oblasti personálnej práce a starostlivosť o zamestnancov, údržba personálnych dát v informačnom systéme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií