Ponuky:

Asistent učiteľa

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent učiteľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Asistent učiteľa – pomoc žiakovi so ŠVVP počas vyučovania a cez prestávky, žiak je mobilný zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Referentka logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Referentka logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vybavovanie došlých objednávok a aktívna komunikácia so zákazníkmi. – Vyhotovenie štatistík. – Starostlivosť o databázu zákazníkov. – Vedenie a spracovanie interných dokladov. – Organizačné zabezpečenie obchodných a administratívnych činností. – Vybavovanie objednávok v doprave. – Komunikácia s dopravcami a vodičmi. – Kontrola priebehu jednotlivých prepráv. – Riadenie dopravy v európskom regióne. absolventa mladistvého – Extra dovolenka na konci roka. – Krátky pracovný čas v piatok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač v obchodnej prevádzke

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v obchodnej prevádzke


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predavačka – výberové konanie dňa 23.10.2017 o 9.00 hod. na ÚPSVaR Galanta, Staničná č. 5 – zasadačka -2.posch. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fakturant

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fakturant


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Finančné oddelenie – administratívne práce, pripravovanie dokumentov (podkladov) pre účtovníčku, uskutočňovanie úhrad.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia so zákazníkmi – servis a starostlivosť Vzdelávanie v oblasti komunikácie so zákazníkmi Personalistika – budovanie obchodného tímu Zaškolovanie obchodného tímu Motivácia a vedenie obchodného tímu Organizácia teambuilding-ových a vzdelávacích akcií Porady absolventa Flexibilná pracovná doba, Možnosť kariérneho rastu, Motivačné finančné ohodnotenie, Kolektív mladých ambicióznych ľudí, Firemné benefity, benefity partnerských spoločností, Technická podpora zo strany partnerov a spoločnosti, Zásluhové pracovné cesty a dovolenky, a mnoho iných…
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Manažér oddelenia námornej dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér oddelenia námornej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komplexné riadenie Oddelenia námornej dopravy. Aktívna akvizícia nových zákazníkov. Starostlivosť o existujúcich obchodných partnerov. Zodpovednosť za realizáciu obchodnej stratégie a plnenie obchodných plánov. Prezentácia alternatív v námornej doprave. Zodpovednosť za vypracovanie cenových ponúk. AP a AR manažment. Reportovanie aktuálnej situácie v kórejskom a anglickom jazyku zamestnávateľovi a v čínskom jazyku materskej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou Stanovenie vhodných metód zvárania a pracovných postupov Používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne nastavenie a používanie Čistenie, leštenie a opracovávanie vykonaných zvaroc Kontrolovanie kvality zvarov pomocou serií skúšok Ošetrovanie a udržiavanie technického vybavenia v prevádzkovom stave
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pokladníčka-ekonómka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladníčka-ekonómka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: 1. Vedenie pokladničnej agendy s podrobnou identifikáciou platieb za užívanie bytov, nebytových priestorov z hľadiska vecného, časového a druhového. Termín: priebežne 2. Evidencia zmlúv o prevode vlastníctva bytov z majetku mesta do majetku nájomcov. Termín: priebežne 3. Spracovanie podkladov o prevode vlastníctva bytov a účtovanie o nich, spracovanie prehľadu o vyradení obstarávacej ceny predaných bytov z účtovnej evidencie, účtovanie o splátkach ceny bytov, evidencia pohľadávok v tejto oblasti, ich vymáhanie formou upomienok, resp. spracovanie podkladov k ďalšiemu vymáhaniu pre právny úsek, výpočet úrokov z omeškania. Termín: priebežne 4. Komplexné spracovanie účtovníctva v okruhu predaja bytov (súvaha, výkaz ziskov a strát), vrátane spracovania správy o hospodárskom výsledku z predaja bytov pre mandatára – Mesto Galanta. Termín: podľa mandátnej zmluvy 5. Vedenie evidencie prísne zúčtovateľných tlačív, cenín-kolkov, stravných lístkov, predaj stravných lístkov zamestnancom, sledovanie nároku na stravné lístky. Termín: priebežne 6. Spracovanie mesačných prehľadov pre účtovníctvo z predaja stravných lístkov. Termín: do 15.-teho dňa mesiaca nasledujúceho po bežnom mesiaci 7. Evidencia drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku okrem zásob podľa jednotlivých hospodárskych stredísk, ako aj podľa jednotlivých zamestnancov zodpovedných za zverený majetok. Termín: priebežne 8. Administratívne práce ekonomického úseku podľa potreby. Termín: priebežne
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál, minútiek v závodnej kuchyni. Práca v stabilnej spoločnosti. Dobré pracovné a platové podmienky. Práca na jednu zmenu, prípadne na požiadanie klienta práca aj poobede alebo v noci.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent/ka riaditeľa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka riaditeľa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zadávanie platieb do systému. Kontakt a komunikácia s klientmi. Organizovanie pohovorov. Príspevky na Facebook a iné sociálne siete. Komunikácia s obchodnými partnermi na Slovensku a v Maďarsku. Zákaznícky servis. absolventa mladistvého Flexi čas, veľmi pestrá a dymanická práca v lukratívnej oblasti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Pracovník na údržbe (zámočník)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník na údržbe (zámočník)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž a demontáž lisovacích nástrojov – kontrola, údržba strojov podľa plánov údržby – opravy a diagnostika porúch hydraulických systémov – obsluha a kontrola parného kotla – obsluha s kontrola vzduchového kompresora – zváračské práce – obsluha tlakových nádob – obsluha mostového žeriavu – zodpovednosť za sklad náhradných dielov – drobné inštalatérske práce – práca vo výškach
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie jednoduchých kancelársko-administratívnych prác, príprava a triedenie dokumentov, vyhľadávanie informácií na internete. Plat: 230 eur (4 hod. denne). Pracovná pozícia v rámci NP – Praxou k zamestnaniu, UoZ do 25 rokov v evidencii min. 3 mesiace, alebo Uoz v evidencii min. 6 mesiacov a vek do 29 rokov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník upratovacích služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník upratovacích služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: čistiace a upratovacie práce zdravotne postihnutého absolventa dochádzkový bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie jednoduchých kancelársko-administratívnych prác, príprava a triedenie dokumentov, vyhľadávanie informácií na internete. Plat: 440 eur v čistom. Pracovná pozícia v rámci NP – Praxou k zamestnaniu, UoZ do 25 rokov v evidencii min. 3 mesiace, alebo Uoz v evidencii min. 6 mesiacov a vek do 29 rokov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník v diskontnej predajni potravín Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v diskontnej predajni potravín Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná náplň pracovník v obchode – pokladník: • vykonáva starostlivosť o tovar – správne vyloženie, priebežné dokladanie tovaru, kontrolu kvality, doby spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, zabezpečuje správnosť označenia tovaru názvom, cenou, • zabezpečuje predaj a servis s prozákazníckou orientáciou – komunikácia so zákazníkom, poskytovanie informácií o tovare, obsluha zákazníka, • vykonáva prácu za pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie tovaru, zadávanie a vydávanie platobných prostriedkov , • udržiava poriadok a čistotu na predajnej a pracovnej ploche, • napomáha plynulému chodu predajne. • Zázemie stabilnej slovenskej spoločnosti, • ponuka stabilného miesta, • stravné lístky s doplatkom zamestnanca iba 0,40€, • príspevky zamestnávateľa v priebehu roka (dovolenkový, mikulášsky, vianočný…) vo forme nákupných poukážok aj vo finančných čiastkach, • odmeny pri pracovnom jubileu, • vernostné príspevky pri výročiach životných jubileí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: predaj zábavnej pyrotechniky v obchodnej prevádzke absolventa motivácia
Pracovný pomer: dohoda o vykonaní práce
Viac informácií

Opatrovateľ/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – opatrovateľ/ka absolventa – sobota a nedeľa +30 % – nadčas +25 % – sviatok + 100 % – nočná služba + 25 %
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník v diskontnej predajni potravín Galanta

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník v diskontnej predajni potravín Galanta


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pracovná náplň pracovník v obchode – pokladník: • vykonáva starostlivosť o tovar – správne vyloženie, priebežné dokladanie tovaru, kontrolu kvality, doby spotreby, dátumu minimálnej trvanlivosti, zabezpečuje správnosť označenia tovaru názvom, cenou, • zabezpečuje predaj a servis s prozákazníckou orientáciou – komunikácia so zákazníkom, poskytovanie informácií o tovare, obsluha zákazníka, • vykonáva prácu za pokladňou – zabezpečuje správne a presné blokovanie tovaru, zadávanie a vydávanie platobných prostriedkov , • udržiava poriadok a čistotu na predajnej a pracovnej ploche, • napomáha plynulému chodu predajne. • Zázemie stabilnej slovenskej spoločnosti, • ponuka stabilného miesta, • stravné lístky s doplatkom zamestnanca iba 0,40€, • príspevky zamestnávateľa v priebehu roka (dovolenkový, mikulášsky, vianočný…) vo forme nákupných poukážok aj vo finančných čiastkach, • odmeny pri pracovnom jubileu, • vernostné príspevky pri výročiach životných jubileí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť. Poskytuje a zabezpečuje zdravotné výkony a postupy uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy. Poskytuje a zabezpečuje pracovné činnosti, ktoré budú uvedené v náplni práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vykonávanie jednoduchých kancelársko-administratívnych prác, príprava a triedenie dokumentov, vyhľadávanie informácií na internete. Plat: 230 eur (4 hod. denne). Pracovná pozícia v rámci NP – Praxou k zamestnaniu, UoZ do 25 rokov v evidencii min. 3 mesiace, alebo Uoz v evidencii min. 6 mesiacov a vek do 29 rokov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií