Ponuky:

Nástrojár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Komunikácia s dodávateľmi v kórejskom jazyku z dôvodu plánovaných kontrol a údržby foriem, úpravy a opravy foriem.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Majster cestnej dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster cestnej dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie a kontrola práce vodičov, operatívne zabezpečovanie zložitejších prác v oblasti dopravy a v oblasti opravárenských činností, evidencia a vybavovanie škôd spôsobených na vozidle a prepravovanom náklade vrátane zápisov o škodách, kontrola dopravných prostriedkov pred výjazdom a po ukončení výkonu, prijímanie objednávok na prepravu a určovanie vodičov a vozidiel k ich vykonaniu, sledovanie porúch v doprave, ich evidencie, vysielanie posilových a výpomocných vozidiel, zabezpečovanie údržby a technického stavu vozidiel, v prípade opráv odovzdávanie a preberanie vozidiel z opravy od vodičov, zabezpečovanie PCK vrátane medzinárodnej dopravy, zabezpečovanie zložitej prepravy v cestnej nákladnej doprave, spracovanie zmenových plánov poštových cestných kurzov a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Konzultant v online financiách GALANTA

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konzultant v online financiách GALANTA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Primárne činnosti sa týkajú najmä: – spracovávania, akvizície a servisu aktuálnych aj nových klientov – vzdelávanie sa, osobnostný rozvoj – tvorba vlastnej databáze, zefektívňovanie pracovných zručností a kompetencií – jednoduchosť v myslení a hľadaní riešenia pre klientov – možnosť neobmedzeného kariérneho rastu prostredníctvom výsledkov a rozširovania siete spolupracovníkov – hľadanie nových prístupov ku klientov a naučenie sa efektívneho zaobchádzania s jedinečnými online nástrojmi. ČO OČAKÁVAME: – 100% nasadenie pri nastavení systematických prvkov v procese zapracovania, – ochotu venovať čas a vzdelávať sa na ceste kariérneho rozvoja, – aktívny prístup pri riešení pracovných úloh. – iniciatívnosť a ochotu spolupodieľať sa na chode celého tímu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Poštový doručovateľ Pošta Galanta 1

Ponúkame pracovnú pozíciu : Poštový doručovateľ Pošta Galanta 1


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajónu, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, ponuka produktov SP, a. s., a jej zmluvných partnerov (okrem finančného sprostredkovania), triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa a pod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príjem tovaru, vybavovanie zákazníka, pošta, telefón, zasielanie tovaru zákazníkom, objednávanie tovaru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Konzultant v online financiách GALANTA

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konzultant v online financiách GALANTA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Primárne činnosti sa týkajú najmä: – spracovávania, akvizície a servisu aktuálnych aj nových klientov – vzdelávanie sa, osobnostný rozvoj – tvorba vlastnej databáze, zefektívňovanie pracovných zručností a kompetencií – jednoduchosť v myslení a hľadaní riešenia pre klientov – možnosť neobmedzeného kariérneho rastu prostredníctvom výsledkov a rozširovania siete spolupracovníkov – hľadanie nových prístupov ku klientov a naučenie sa efektívneho zaobchádzania s jedinečnými online nástrojmi. ČO OČAKÁVAME: – 100% nasadenie pri nastavení systematických prvkov v procese zapracovania, – ochotu venovať čas a vzdelávať sa na ceste kariérneho rozvoja, – aktívny prístup pri riešení pracovných úloh. – iniciatívnosť a ochotu spolupodieľať sa na chode celého tímu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: expaderista – obsluha stroja na prípravu a napeňovanie polyesterových guličiek – práca vhodná aj pre ženy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: expaderista – obsluha stroja na prípravu a napeňovanie polyesterových guličiek – práca vhodná aj pre ženy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nastavovač priemyselných robotov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač priemyselných robotov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: nastavovač vstrekolisov – nastavovanie paramerov strojana LCD panely kontrola výliskov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Autokarosár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autokarosár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: autokarosárske práce, oprava, prípadne výmena karosárskych dielov, zváranie a spojovanie dielov, práca na vyrovnávacej stolici, výmena skiel
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mechanik-opravár (automechanik)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mechanik-opravár (automechanik)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Mechanik-opravár (automechanik) – oprava a diagnostika commonrailových čerpadiel a vstrekovačov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Servisný poradca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Servisný poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preberanie vozidiel do servisu, otváranie zákaziek, plánovanie prác mechanikov, zúčtovanie zákaziek, odovzdávanie vozidiel zákazníkom, starostlivosť o zákazníkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Koordinátor dopravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Koordinátor dopravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Organizácia vnútroštátnych a medzinárodných prepráv na základe požiadaviek zákazníkov, – v prípade urgentných zásielok, organizovanie najefektívnejších dopravných prostriedkov na zaistenie dodanie zásielok podľa požiadaviek zákazníkov, – vystavovanie objednávok, – nahrávanie účtovných dokladov do interného systému, – vystavovanie faktúr podľa termínov doručenia a dodacej podmienky, – vystavovanie prehlásení na dovoznú colnú deklaráciu, – komunikácia so zákazníkmi a s riadením dodávateľského reťazca (zasielateľská firma, lodná a letecká spoločnosť, colný úrad a pod.), – vypracovanie cenových ponúk, – kontrola a spracovanie prijatých faktúr od dodávateľov, – riešenie neuhradených faktúr/chýbajúcich faktúr, – vedenie archivácie dokumentov (nákladných dokumentov, faktúr a pod.), – sledovanie a nahrávanie prepráv do interného systému spoločnosti, – zasielanie aktuálneho stavu zásielok zákazníkom na dennej báze, – vykonávanie ďalších prác podľa pokynov nadriadeného súvisiace s dohodnutým druhom práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia s materiálom na VZV
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

zdravotný asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotný asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: zdravotný asistent
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Jedná se o vykladanie a nakladanie kamiónov a práca s ručným skenerom. Preukaz VZV je výhoda a nie podmienka, dokážeme zabezpečiť školenie alebo prípadne obnovíme prepadnuté preukazy.Doprava zabezpečená podnikovým autobusom, ubytovanie v Galante zdarma
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií