Ponuky:

Administratívny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Evidencia a sledovanie nájomných zmlúv na prenajatú pôdu – Komunikácia s vlastníkmi pôdy – Vedenie evidencie vyplácania nájomného – Bežné kancelárske a sekretárske práce – Fakturácia a vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr – Vedenie knihy došlej a odoslanej pošty – Práca s katastrom nehnuteľností a sledovanie zmien vlastníkov – Príprava podkladov pre hlavnú účtovníčku – Telefonická, mailová a poštová komunikácia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Baník pomocník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Baník pomocník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Realizácia prác v podzemí, – prípravné, manipulačné, pomocné a ostatné súvisiace práce pri vykonávaní banskej činnosti v podzemí a na povrchu v rozsahu odbornej spôsobilosti, schopnosti pracovníka a platných osvedčení na výkon činnosti. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií