Ponuky:

Traktorista / Vodič nákladného motorového vozidla

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Traktorista / Vodič nákladného motorového vozidla


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadi a obsluhuje, stará sa a udržiava pridelený traktor a ťahané zariadenie v poľnohospodárstve. Pracuje s poľnohospodárskym traktorom slúžiacim na práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe. V rastlinnej výrobe – obsluha techniky na prípravu pôdy, zberu úrody a pozberovú úpravu pôdy, nastavovanie a údržba poľnohospodárskych strojov. V oblasti živočíšnej výroby zabezpečuje prevoz kŕmnej zmesi, slamy, vývoz hnoja, kŕmenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Agronóm poľnohospodárskej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Agronóm poľnohospodárskej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Tvorba osevných plánov. Stanovovanie technologických postupov pestovania poľnohospodárskych plodín. Stanovovanie spôsobu pestovania poľnohospodárskych plodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Evidencia a sledovanie nájomných zmlúv na prenajatú pôdu – Komunikácia s vlastníkmi pôdy – Vedenie evidencie vyplácania nájomného – Bežné kancelárske a sekretárske práce – Fakturácia a vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr – Vedenie knihy došlej a odoslanej pošty – Práca s katastrom nehnuteľností a sledovanie zmien vlastníkov – Príprava podkladov pre hlavnú účtovníčku – Telefonická, mailová a poštová komunikácia absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zástupca maloobchodnej jednotky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca maloobchodnej jednotky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj potravinového tovaru v maloobchodnej jednotke, práca s PC, práca s pokladňou. Objednávanie tovaru. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/-čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/-čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha hostí pri pulte, práca s registračnou pokladňou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií