Ponuky:

Laborant kvality

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Laborant kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vykonávanie analýz štandardných a neštandardných vzoriek odpadných a kotlových vôd, vzoriek hotových výrobkov inštrumentálnymi a klasickými metódami – rozdhodovanie o zhore parametrov produktov – príprava roztokov pre potreby a. s. – zastuponie počas Dlhodobej PN – možnosť ďalšieho vzdelávania – možnosť pracovať v nadnárodnej spoločnosti so 100% slovenským vlastníctvom – firemné akcie – poukaz na odber podnikových výrobkov – príspevok na liečebné pobyty – príspevok do III. dôdchodkového piliera – ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátor rozvodne

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor rozvodne


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dozor a manipulácia 110kV a 6kV rozvodní. Vykonávanie základnej údržby elektrických zariadení vn a nn rozvodní. Vykonávanie bežných zásahov a opráv na eletrotechnických zariadeniach strediska výroby hygienického papiera z pohľadu zabezpečenia ich prevádzkovej spoľahlivosti. absolventa • Príspevok na liečebné a rehabilitačné pobyty • Poukaz na naše výrobky za výhodnejšie ceny • Firemné akcie (športový deň, vianočný večierok) • Príspevok na stravu nad rámec zákona (závodné stravovanie) • Odmeny k jubileám a pracovným výročiam • Nadnárodná skupina so 100% slovenským vlastníctvom • Vzdelávanie zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manipulant / Manipulantka VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant / Manipulantka VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia s VZV, nakládka a vykládka materiálu – manipulácia s VZV pri uskladnení tovaru v sklade absolventa – možnosť ďalšieho vzdelávania – možnosť pracovať v nadnárodnej spoločnosti so 100% slovenským vlastníctvom – firemné akcie – poukaz na odber podnikových výrobkov – príspevok na liečebné pobyty – príspevok do III. dôchodkového piliera – ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektroúdržbár – aj pre absolventov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektroúdržbár – aj pre absolventov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečuje prevádzkyschopnosť elektrických zariadení riadiacich systémov, technologických procesov a elektriky podľa technickej dokumentácie zariadení a odbornej spôsobilosti • Prevádza inšpekčnú činnosť a bežné opravy elektrotechnických zariadení vo výrobných strediskách absolventa • Príspevok na liečebné a rehabilitačné pobyty • Poukaz na naše výrobky za výhodnejšie ceny • Firemné akcie (športový deň, vianočný večierok) • Príspevok na stravu nad rámec zákona (závodné stravovanie) • Odmeny k jubileám a pracovným výročiam • Nadnárodná skupina so 100% slovenským vlastníctvom • Vzdelávanie zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha, údržba a odstraňovanie porúch prideleného strojno-technologického zariadenia. Fyzické prebratie stroja od predošlej zmeny a odovzdanie nasledujúcej zmene. Zodpovednosť za kvalitu a zhodnosť výrobku s výrobným predpisom. Vedenie príslušnej evidencie v písomnej podobe a v PC. Manipulácia s materiálom vstupujúcim do výrobného procesu. Zapisovanie a nahlasovanie nedostatkov zvereného zariadenia. Komunikácia s celým tímom obsluhujúcim výrobnú linku. Ručné triedenie a balenie hygienických výrobkov. Upratovacie a čistiace práce na pracovisku a v areáli a.s. Vykonáva ďalšie činnosti, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného. absolventa – príspevok na liečebné a rehabilitačné pobyty – poukaz na naše výrobky za výhodnejšie ceny – firemné akcie (športový deň, vianočný večierok) – príspevok na stravu nad rámec zákona (závodné stravovanie) – odmeny k jubileám a pracovným výročiam – nadnárodná skupina so 100% slovenským vlastníctvom – vzdelávanie zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektroúdržbár – aj pre absolventov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektroúdržbár – aj pre absolventov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Zabezpečuje prevádzkyschopnosť elektrických zariadení riadiacich systémov, technologických procesov a elektriky podľa technickej dokumentácie zariadení a odbornej spôsobilosti • Prevádza inšpekčnú činnosť a bežné opravy elektrotechnických zariadení vo výrobných strediskách absolventa • Príspevok na liečebné a rehabilitačné pobyty • Poukaz na naše výrobky za výhodnejšie ceny • Firemné akcie (športový deň, vianočný večierok) • Príspevok na stravu nad rámec zákona (závodné stravovanie) • Odmeny k jubileám a pracovným výročiam • Nadnárodná skupina so 100% slovenským vlastníctvom • Vzdelávanie zamestnancov • Príspevok na liečebné a rehabilitačné pobyty • Poukaz na naše výrobky za výhodnejšie ceny • Firemné akcie (športový deň, vianočný večierok) • Príspevok na stravu nad rámec zákona (závodné stravovanie) • Odmeny k jubileám a pracovným výročiam • Nadnárodná skupina so 100% slovenským vlastníctvom • Vzdelávanie zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manipulant / Manipulantka VZV

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manipulant / Manipulantka VZV


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – manipulácia s VZV, nakládka a vykládka materiálu – manipulácia s VZV pri uskladnení tovaru v sklade absolventa – možnosť ďalšieho vzdelávania – možnosť pracovať v nadnárodnej spoločnosti so 100% slovenským vlastníctvom – firemné akcie – poukaz na odber podnikových výrobkov – príspevok na liečebné pobyty – príspevok do III. dôchodkového piliera – ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií