Ponuky:

Vedúci strojnej údržby

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci strojnej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie tímu pracovníkov údržby, zadávanie úloh, riadenie a koordinácia činnosti podriadených zamestnancov – Koordinácia pracovných postupov pre jednotlivé druhy opráv podľa rozsahu a kvality – Koordinácia opravárenských činností na strojno-technologických zariadeniach – Stanovenie cyklov a časových noriem opráv – Kontrola výkonu pracovných činností – Obnova a vyraďovanie DHIM a SHV, rozsah a modernizácia strojov – Objednávanie a zabezpečovanie náhradných dielov a materiálu pre realizáciu údržby a opráv zariadení a objektov – Koordinácia s útvarom VTZ, revízie zariadení a ich opravy – Dodávateľské vzťahy v oblasti údržby strojov a zariadení – Návrh plánu práce údržby, všetky druhy opráv STZ, plánov technologických odstávok a CZO – Zabezpečovanie externých opravárenských kapacít – Návrh opatrení k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti výroby – Príprava a realizácia investičných akcií – Kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany – Návrh opatrení k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti práce a PO a bezpečnej prevádzky VTZ – Podieľa sa na tvorbe prevádzkovo-bezpečnostných predpisov a technologických reglementov. – Hodnotenie podriadených zamestnancov – Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie zásad systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 2009 a systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001 : 2004
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií