Ponuky:

Operátorka textilnej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka textilnej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca je svojím charakterom vhodnejšia pre ženy – pracuje sa v 2-zmennej prevádzke – ranné a poobedné zmeny – prijmeme manuálne zručných pracovníkov, pracovníčky do výroby, ktorých hlavnou pracovnou úlohou bude: * manuálne balenie pančuchového materiálu * strojové balenie pančuchového materiálu * žehlenie pančuchového materiálu na žehliacich strojoch * automatické šitie pančuchového materiálu * ručné šitie pančuchového materiálu * sušenie pančuchového materiálu * príprava materiálu na farbenie * pomocné práce v sklade * pomocné práce absolventa – dochádzkový bonus – výkonnostný bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pravidelné kontroly elektrických zariadení . • Opravy a kontroly prenosného elektrického náradia. • Opravy a údržba elektrickej inštalácie. • Opravy a údržba elektrických pohonov. • Údržba podružných elektrických rozvodní a trafostaníc. • Operatívne odstraňovanie porúch elektrických zariadení. • Evidencia vykonaných prác počas pracovnej doby v montážnom denníku. • Diagnostikovanie porúch. • Údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizač. a regulačnej techniky a systémov. • Zostavovanie, montáž, zapájanie zariadení . • Účasť na prácach pri koordinácií vo výrobnom procese. • Stabilná a perspektívna práca. • Možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie. • Doplnkové dôchodkové sporenie. • Finančné odmeny pri významných životných a pracovných jubileách.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátorka textilnej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka textilnej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca je svojím charakterom vhodnejšia pre ženy. – Pracuje sa v 2-zmennej prevádzke – ranné a poobedné zmeny. – Prijmeme manuálne zručných pracovníkov, pracovníčky do výroby, ktorých hlavnou pracovnou úlohou bude: * manuálne balenie pančuchového materiálu, * strojové balenie pančuchového materiálu, * žehlenie pančuchového materiálu na žehliacich strojoch, * automatické šitie pančuchového materiálu, * ručné šitie pančuchového materiálu, * sušenie pančuchového materiálu, * príprava materiálu na farbenie, * pomocné práce v sklade, * pomocné práce. absolventa – dochádzkový bonus – výkonnostný bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vedúci strojnej údržby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci strojnej údržby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie tímu pracovníkov údržby, zadávanie úloh, riadenie a koordinácia činnosti podriadených zamestnancov – Koordinácia pracovných postupov pre jednotlivé druhy opráv podľa rozsahu a kvality – Koordinácia opravárenských činností na strojno-technologických zariadeniach – Stanovenie cyklov a časových noriem opráv – Kontrola výkonu pracovných činností – Obnova a vyraďovanie DHIM a SHV, rozsah a modernizácia strojov – Objednávanie a zabezpečovanie náhradných dielov a materiálu pre realizáciu údržby a opráv zariadení a objektov – Koordinácia s útvarom VTZ, revízie zariadení a ich opravy – Dodávateľské vzťahy v oblasti údržby strojov a zariadení – Návrh plánu práce údržby, všetky druhy opráv STZ, plánov technologických odstávok a CZO – Zabezpečovanie externých opravárenských kapacít – Návrh opatrení k zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti výroby – Príprava a realizácia investičných akcií – Kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany – Návrh opatrení k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti práce a PO a bezpečnej prevádzky VTZ – Podieľa sa na tvorbe prevádzkovo-bezpečnostných predpisov a technologických reglementov. – Hodnotenie podriadených zamestnancov – Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie zásad systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 2009 a systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001 : 2004
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Vodič MKD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič MKD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií