Ponuky:

Pánsky kaderník BARBER

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pánsky kaderník BARBER


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kadernícke práce zamerané na pánske strihanie a holenie. absolventa Možnosť zaškolenia, školiace programy, neustály finančný rast, po zapracovaní možnosť nadštandardného denného príjmu + tringelty, nástupny plat 735 eur.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kaderníčka, kaderník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kaderníčka, kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Do nášho zabehnutého Salónu hľadáme kaderníčku s praxou, výhodné platové podmienky – nástupný plat 720 €, možnosť finančného rastu na 800 €, príjemné prostredie. Životopisy posielajte na adresu alebo info telefonicky 0908891289, možnosť aj brigády popri zamestnaní, ak treba, zaškolíme. absolventa Percento od dosiahnutej tržby, pracuje sa 16 pracovných dní v mesiaci + možnosť nadčasov – 30€ smena.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pokladníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na pokladni v závodnej jedálni. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladník -manipulácia s tovarom podľa požiadaviek nadriadeného ,NSOV-ÚSOV ,vhodné aj pre absolventa , jednozmenná prevádzka , hlásiť sa osobne na prevádzke/sídlo firmy /A-Z veľkoobchod ,Pod Jašterom 1 , Hlohovec, v pracovných dňoch od 08:00-15:00 absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

LABORANT API ENGINEERING & IPC

Ponúkame pracovnú pozíciu : LABORANT API ENGINEERING & IPC


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonávať vzorkovanie, analýzu, hodnotenie a prepúšťanie vstupných surovín, medziproduktov a finálnych API za účelom kontroly a nastavenia výrobného procesu. • Spolupracovať pri transferoch a validácii analytických metód. • Pripravovať prístroje a zariadenia k analýzam, zabezpečovať základnú údržbu v rámci svojej pôsobnosti a viesť predpísanú dokumentáciu k prístrojom. • Viesť požadovanú dokumentáciu o príprave, analýze a výsledku hodnotenia analyzovaných vzoriek s využitím LIMSu a Excelu. • Zúčastňovať sa na predpísaných školeniach. • Manipulovať s prekurzormi, karcinogénmi a s OPL v súlade so zákonom. • Dodržiavať pravidlá SVP, SLP, HSE a interné predpisy spoločnosti. • Vykonávať ďalšie úlohy podľa pokynu nadriadeného v rámci dohodnutého druhu práce. absolventa • 3 dni voľna formou platenej prekážky na strane zamestnávateľa. • Nadštandardný sociálny program (príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, skupinové životné poistenie, darčekové poukážky). • Možnosť odborného rastu v novovzniknutej a rozvíjajúcej sa spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby API

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby API


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vyrábať API podľa pokynov priameho nadriadeného, príslušnej výrobnej dokumentácie a predpísaných SOP. – Dôsledne dodržiavať predpísané parametre výrob , hlásiť odchýlky od predpísanej kvality nadriadenému za účelom vyrobenia produktu predpísanej kvality. – Viesť záznamy o vykonaných operáciách do príslušnej záznamovej dokumentácie. – Zaznamenávať vykonané sanitácie zariadení do príslušnej záznamovej dokumentácie. – Udržiavať poriadok a čistotu na pracovisku a evidovať vykonané úkony do príslušných denníkov. – Dodržiavať zásady EBMS. – Dodržiavať zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných a psychotropných látkach. – Vykonávať ďalšie úlohy podľa pokynu nadriadeného v rámci dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve. absolventa – 3 dni voľna formou platenej prekážky na strane zamestnávateľa, – nadštandardný sociálny program (príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, skupinové životné poistenie), – možnosť odborného rastu v novovzniknutej a rozvíjajúcej sa spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vodič, rozvoz mäsa a mäsových výrobkov, pripadne pomocné práce na expedícii… absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operačný manažér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operačný manažér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Vykonávanie kontroly kvality produktov, • kontrola produktov a vedenie záznamov, • zákaznícka podpora a udržiavanie dobrých vzťahov so zákazníkmi v súvislosti so všetkými produktmi, • účasť na stretnutiach so zákazníkmi a prezentácia spoločnosti a produktov, • predkladanie periodických správ podľa požiadavky zamestnávateľa (denne, týždenne, mesačne), • zabezpečovanie plnenia obchodného plánu Zamestnávateľa, • informovanie spoločnosti o všetkých záležitostiach týkajúcich sa produkcie spoločnosti, • reportovanie materskej spoločnosti v Kórei, koordinácia zamestnancov na pracovisku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič skupiny C,E- Hlohovec-BA

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič skupiny C,E- Hlohovec-BA


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pravidelná preprava automobilových dielov na linke Hlohovec – Bratislava. absolventa – Práca v stabilnej spoločnosti, – stravné lístky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatná práca podľa popísaných pracovných inštrukcií, samokontrola – vizuálna a technická, montáž, skrutkovanie, čalúnenie (koža, látka), absolvovanie auditov, účasť na analýzach, zapájanie sa do zlepšovania procesov, výpočet a evidencia údajov. absolventa – Špeciálny príplatok zodpovedajúci danej triede – Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – Mesačný výkonnostný bonus – Dochádzkový bonus – Príspevok na dopravu – Polročné odmeny – Mzdové zvýhodnenia prislúchajúce pre zmennú prevádzku – Príspevok zamestnávateľa na III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie – Vianočné a vitamínové balíčky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca, obchodná zástupkyňa

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca, obchodná zástupkyňa


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – aktívne kontaktovanie nových a potenciálnych klientov – dohadovanie obchodných stretnutí s aktívnymi i potenciálnymi klientmi – vedenie obchodných rokovaní – aktívna starostlivosť o kľúčových klientov – vyhodnocovanie údajov – prieskum trhu – rozvíjanie a implementovanie obchodnej a marketingovej stratégie na zverených trhoch – vyjednávanie, dohadovanie obchodných zmlúv – reportovanie podľa dohodnutých interných pravidiel – plnenie stanovených plánov – aktívna komunikácia s manažmentom – príprava cenových ponúk a obchodných zmlúv auto
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Samostatná práca podľa popísaných pracovných inštrukcií, samokontrola – vizuálna a technická, montáž, skrutkovanie, čalúnenie (koža, látka), absolvovanie auditov, účasť na analýzach, zapájanie sa do zlepšovania procesov, výpočet a evidencia údajov. absolventa – Špeciálny príplatok zodpovedajúci danej triede – Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce – Mesačný výkonnostný bonus – Dochádzkový bonus – Príspevok na dopravu – Polročné odmeny – Mzdové zvýhodnenia prislúchajúce pre zmennú prevádzku – Príspevok zamestnávateľa na III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie – Vianočné a vitamínové balíčky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavač mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom v maloobchodnej predajni. – Udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni. – Dodržiavanie kvality predaja. – Práca v stabilnej spoločnosti. – Mzda dohodou, s motivačnou zložkou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komunikácia s odberateľom, dodávateľom (e-mail, telefón) možnosť finančného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Autolakovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Autolakovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Autolakovník , NSOV – ÚSOV -zameranie autolakýrnik , klampiar , automechanik ,prax výhodou , VP sk.B výhodou , jednozmenná prevádzka , hlásiť sa telefonicky p. Trnková 0917 160 513 Brúsenie , gitovanie, lakovanie autodielov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič sk. E – Hlohovec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič sk. E – Hlohovec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 5. septembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto: Názov výberového konania: Čakateľ – prípravná štátna služba Číslo výberového konania: 1P/2018 Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. Názov funkcie: čakateľ Predpokladaný nástup: január 2018 Podmienky prijatia do štátnej služby: Do štátnej služby možno prijať občana, ak a) požiadal o prijatie do štátnej služby, b) ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je 1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, f) je bezúhonný, g) je spoľahlivý, h) ovláda štátny jazyk, i) dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý, j) ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, k) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, l) ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, m) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, n) súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, o) úspešne absolvoval výberové konanie. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií