Ponuky:

Elektrikár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -zodpovedá za výrobne toky na pracovisku -kontrola chodu určeného stroja -nastavovanie technologických parametrov zariadenia -zodpovedá za funkčný chod elektrických mechanických časti celkovej prevádzky
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vedúci technicko-hospodárskej správy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci technicko-hospodárskej správy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie prevádzky po technickej stránke – vedenie tímu pracovníkov údržby a zadeľovanie práce – zodpovednosť za bezproblémový chod strediska – zodpovednosť za pravidelné technické a údržbárske kontroly na technických zariadeniach a budove – zodpovednosť za opravy a údržbu – vyhľadávanie nových dodávateľov pre technické a údržbárske práce – vyhodnocovanie cenových ponúk viacerých dodávateľov – vybavovanie reklamácií u dodávateľov – stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ – možnosť kariérneho rastu – každoročná finančná odmena za vernosť – stabilita v spoločnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač výrobnej linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač výrobnej linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – stará sa o bezporuchový chod etiketovacej a plniacej linky – stará sa o bezporuchový chod všetkého vzduchového hospodárstva, kompresorov – vedie evidenciu o opravách a zásahoch do strojového zariadenia – nastavuje a kontroluje funkčnosť označovania zariadenia na obale, aj na kartovacej linke – vedie evidenciu o opravách a zásahoch do strojového zariadenia – vykonáva priebežné kontroly všetkých pracovných strojov a zariadení – organizuje prácu pracovníkov pri obsluhe plniacej linky – dbá o správnu hladinu naplnených fliaš – po dohode s riaditeľom výroby zabezpečuje dodanie náhradných dielov pre jednotlivé stroje a zariadenia – vykonáva údržbárske práce v priestore závodu podľa pokynov riaditeľa výroby a vedúceho závodu mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Udržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Udržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluhuje a kontroluje chod zariadení v celom výrobnom procese liehu a destilátov, – kontroluje technický stav výrobných strojov a zariadení, – prevádzka opravy technologických zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výdaj stravy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výdaj stravy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Výdaj stravy zamestnancom, – upratovanie priestorov jedálne.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca areálu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca areálu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontroluje prevádzku a chod zariadení, stav prideleného majetku a zabezpečuje bezporuchový chod a údržbu – prevádza sanitáciu a údržbu, záhradné úpravy na svojom pridelenom úseku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kontroluje všetky prijímané suroviny na vstupe – vedie výrobný denník – prísne dodržiava predpísané receptúry a dávkovanie jednotlivých komponentov pri miešaní liehovín /podľa príslušnej PN/ – pri miešaní liehovín kladie osobitný dôraz na obsah etanolu v danom výrobku – dbá na čistotu a dodržiavanie hygienických zásad vo všetkých výrobných priestoroch – vedenie prvotných záznamov v elektronickom prevedení – dodržiavanie stanovených zásad a zákonných požiadaviek pri zabezpečenom dodržiavaní bezpečností práce, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany – riadi sa pokynmi riaditeľa výroby a vedúceho závodu
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedá za včasné a dostatočné množstvo základného a pomocného materiálu jeho objednaním – vedie príslušnú dokumentáciu vstupných a výstupných tovarov a materiálu – vedie všetky písomnosti vyplývajúce zo zákona o liehu – komunikuje s orgánmi správcu dane – vykonáva mesačné a ročné inventúry
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií