Ponuky:

Chemický technik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chemický technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: miešanie materiálov a farebných odtieňov, kontrola kvality materiálov, uzatváranie zmlúv v rámci slovensko-ázijského trhu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Operátorka výroby na 3 zmeny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka výroby na 3 zmeny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Pracuje na výrobkoch podľa pracovného plánu a príslušných predpisov, – vykonáva činnosti vo výrobe, ktorými ho poverí nadriadený, – rozoznáva a hlási nezhodné diely a výsledky zaznamenáva do PC, príp. do technickej dokumentácie. absolventa – Práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená autobusová doprava z Piešťan, Nového Mesta nad Váhom, Čachtíc, Vrbového, – firemné benefity, – 13. plat.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – upratovanie kancelárskych priestorov, výrobných hál, jedálenských kútikov, sociálnych zariadení • Zabezpečená doprava na trasách: Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Piešťany, Vrbové • Vianočný plat • Ročný firemný bonus • Kultúrne a športové aktivity • Odmeny pri životných a pracovných jubileách • Odmeny za zlepšovacie návrhy • Zabezpečené stravovanie v podnikovej jedálni • Kvalitný sociálny program • Iné zamestnanecké benefity
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač magnetických materiálov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač magnetických materiálov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontroluje mechanické vlastnosti magnetov: miera, akosť, kvalita, stav, – spracováva výsledky kontroly do protokolu, – zaznamenáva údaje do tech. dokumentácie, – vykonáva balenie dielov. absolventa – Práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zisťuje, analyzuje a odstraňuje mechanické poruchy na strojoch a zariadeniach – kontroluje stav strojných zariadení – pomáha pri inštalácií nových strojov a zariadení – opravuje ručne vedené paletové vozíky – odstraňuje hydraulické, mechanické a pneumatické poruchy na strojoch a zariadeniach – vie čítať technické strojárske výkresy – eviduje vykonané práce v systéme riadenia údržby – vykonáva preventívnu údržbu na strojných zariadeniach podľa harmonogramu, následne eviduje v systéme riadenia údržby – diagnostikuje nefungujúce zariadenia, zabezpečuje vylepšenia zariadení a strojov – kontroluje bezpečnostné systémy zariadení – zabezpečuje bezporuchový chod prevádzky – vie vyšpecifikovať náhradné diely – upozorňuje obsluhu strojov pri zlej obsluhe – podieľa sa na odstraňovaní závad a nedostatkov, zistených pri pravidelných obchôdzkach s vedením a oddelením BOZP – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové – firemné benefity – 13.ty plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický kontrolór

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický kontrolór


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie a obsluha meracích prístrojov, – programovanie meracích prístrojov a archivácia údajov, – kontrolná a preventívna činnosť pri odhaľovaní nezhôd vo výrobnom procese. absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat, firemný bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač magnetických materiálov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač magnetických materiálov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontroluje mechanické vlastnosti magnetov: miera, akosť, kvalita, stav, – spracováva výsledky kontroly do protokolu, – zaznamenáva údaje do tech. dokumentácie, – vykonáva balenie dielov. absolventa – Práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor navíjania na hrubý drôt

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor navíjania na hrubý drôt


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – navíjanie induktívnych prvkov z toroidných jadier – úprava induktívnych prvkov z toroidných jadier (odizolovanie, lisovanie) absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Vrbové, Čachtice – firemné benefity – 13.ty plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický kontrolór

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický kontrolór


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie a obsluha meracích prístrojov, – programovanie meracích prístrojov a archivácia údajov, – kontrolná a preventívna činnosť pri odhaľovaní nezhôd vo výrobnom procese. absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat, firemný bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavuje výrobné a technologické zariadenia, prípravky, montážne linky a automaty – vykonáva údržbu výrobných zariadení a prípravkov – kontroluje stanovené parametre zverených zariadení a následne kontroluje parametre výrobkov – účtuje v informačnom systéme (vykonáva spätné hlásenia), zodpovedá za správne zaúčtovanie údajov v informačnom systéme – vyskladňuje, pripravuje a balí materiál – hlási chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu výroby – pracuje s chemickými látkami – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové – firemné benefity – 13.ty plat, firemný bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor navíjania na hrubý drôt

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor navíjania na hrubý drôt


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – navíjanie induktívnych prvkov z toroidných jadier – úprava induktívnych prvkov z toroidných jadier (odizolovanie, lisovanie) absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Vrbové, Čachtice – firemné benefity – 13.ty plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zisťuje, analyzuje a odstraňuje mechanické poruchy na strojoch a zariadeniach – kontroluje stav strojných zariadení – pomáha pri inštalácií nových strojov a zariadení – opravuje ručne vedené paletové vozíky – odstraňuje hydraulické, mechanické a pneumatické poruchy na strojoch a zariadeniach – vie čítať technické strojárske výkresy – eviduje vykonané práce v systéme riadenia údržby – vykonáva preventívnu údržbu na strojných zariadeniach podľa harmonogramu, následne eviduje v systéme riadenia údržby – diagnostikuje nefungujúce zariadenia, zabezpečuje vylepšenia zariadení a strojov – kontroluje bezpečnostné systémy zariadení – zabezpečuje bezporuchový chod prevádzky – vie vyšpecifikovať náhradné diely – upozorňuje obsluhu strojov pri zlej obsluhe – podieľa sa na odstraňovaní závad a nedostatkov, zistených pri pravidelných obchôdzkach s vedením a oddelením BOZP – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové – firemné benefity – 13.ty plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický kontrolór

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický kontrolór


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie a obsluha meracích prístrojov, – programovanie meracích prístrojov a archivácia údajov, – kontrolná a preventívna činnosť pri odhaľovaní nezhôd vo výrobnom procese. absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat, firemný bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač magnetických materiálov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač magnetických materiálov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontroluje mechanické vlastnosti magnetov: miera, akosť, kvalita, stav, – spracováva výsledky kontroly do protokolu, – zaznamenáva údaje do tech. dokumentácie, – vykonáva balenie dielov. absolventa – Práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obrábač magnetických materiálov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač magnetických materiálov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Kontroluje mechanické vlastnosti magnetov: miera, akosť, kvalita, stav, – spracováva výsledky kontroly do protokolu, – zaznamenáva údaje do tech. dokumentácie, – vykonáva balenie dielov. absolventa – Práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor navíjania na hrubý drôt

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor navíjania na hrubý drôt


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – navíjanie induktívnych prvkov z toroidných jadier – úprava induktívnych prvkov z toroidných jadier (odizolovanie, lisovanie) absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Vrbové, Čachtice – firemné benefity – 13.ty plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor navíjania na hrubý drôt

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor navíjania na hrubý drôt


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – navíjanie induktívnych prvkov z toroidných jadier – úprava induktívnych prvkov z toroidných jadier (odizolovanie, lisovanie) absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Vrbové, Čachtice – firemné benefity – 13.ty plat
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický kontrolór

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický kontrolór


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie a obsluha meracích prístrojov, – programovanie meracích prístrojov a archivácia údajov, – kontrolná a preventívna činnosť pri odhaľovaní nezhôd vo výrobnom procese. absolventa – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové, – firemné benefity, – 13.ty plat, firemný bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavuje výrobné a technologické zariadenia, prípravky, montážne linky a automaty – vykonáva údržbu výrobných zariadení a prípravkov – kontroluje stanovené parametre zverených zariadení a následne kontroluje parametre výrobkov – účtuje v informačnom systéme (vykonáva spätné hlásenia), zodpovedá za správne zaúčtovanie údajov v informačnom systéme – vyskladňuje, pripravuje a balí materiál – hlási chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu výroby – pracuje s chemickými látkami – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové – firemné benefity – 13.ty plat, firemný bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavuje výrobné a technologické zariadenia, prípravky, montážne linky a automaty – vykonáva údržbu výrobných zariadení a prípravkov – kontroluje stanovené parametre zverených zariadení a následne kontroluje parametre výrobkov – účtuje v informačnom systéme (vykonáva spätné hlásenia), zodpovedá za správne zaúčtovanie údajov v informačnom systéme – vyskladňuje, pripravuje a balí materiál – hlási chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu výroby – pracuje s chemickými látkami – práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti – zabezpečená doprava na trasách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Vrbové – firemné benefity – 13.ty plat, firemný bonus
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií