Ponuky:

Operátorka výroby na 3 zmeny

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka výroby na 3 zmeny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pracuje na výrobkoch podľa pracovného plánu a príslušných predpisov – vykonáva činnosti vo výrobe, ktorými ho poverí nadriadený – rozoznáva a hlási nezhodné diely a výsledky zaznamenáva do PC, príp. do technickej dokumentácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Žíhač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Žíhač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluhuje žíhacie, popúšťacie a oxidačné pece – sleduje a hlási stav technických plynov – balí a odosiela tovar podľa požiadaviek interných zákazníkov – pripravuje materiál na žíhanie, rozoberá žíhaciu zostavu, vyrovnáva žíhacie prípravky – obsluhuje zdvíhacie zariadenia a VZV – pripravuje vzorky na meranie – kontroluje a stará sa o zverené zariadenia (vykonáva drobnú údržbu, hlási chyby) – vykonáva hlásenia a zvláštne úlohy podľa pokynov nadriadeného
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavuje výrobné a technologické zariadenia, prípravky, montážne linky a automaty – vykonáva údržbu výrobných zariadení a prípravkov – kontroluje stanovené parametre zverených zariadení a následne kontroluje parametre výrobkov – účtuje v informačnom systéme (vykonáva spätné hlásenia), zodpovedá za správne zaúčtovanie údajov v informačnom systéme – vyskladňuje, pripravuje a balí materiál – hlási chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu výroby – pracuje s chemickými látkami
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor navíjania

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor navíjania


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – navíjanie induktívnych prvkov z toroidných jadier – úprava induktívnych prvkov z toroidných jadier (odizolovanie, lisovanie)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátorka výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátorka výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – pracuje na výrobkoch podľa pracovného plánu a príslušných predpisov – vykonáva činnosti vo výrobe, ktorými ho poverí nadriadený – rozoznáva a hlási nezhodné diely a výsledky zaznamenáva do PC, príp. do technickej dokumentácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – upratovanie kancelárskych priestorov, výrobných hál, jedálenských kútikov, sociálnych zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – hľadá a opravuje chyby pri všetkých strojoch a strojných zariadení – objednáva náhradné diely – vykonáva malé elektrorekonštrukcie – vykonáva plánovanú elektroúdržbu a elektroservis – podieľa sa na odstraňovaní závad a nedostatkov, ktoré vyplynuli z východiskových a priebežných revízií – zabezpečuje a vykonáva pravidelné revízie na strojoch a technologických výrobných zariadeniach vrátane drobného elektrického náradia a všetkých elektrospotrebičov podľa platných predpisov a noriem
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha a údržba technologického zariadenia na spracovanie plastov a drviaceho zariadenia, príjem a výdaj materiálu, miešanie materiálu, obsluha vysokozdvižného vozíka
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Žíhač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Žíhač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – obsluhuje žíhacie, popúšťacie a oxidačné pece – sleduje a hlási stav technických plynov – balí a odosiela tovar podľa požiadaviek interných zákazníkov – pripravuje materiál na žíhanie, rozoberá žíhaciu zostavu, vyrovnáva žíhacie prípravky – obsluhuje zdvíhacie zariadenia a VZV – pripravuje vzorky na meranie – kontroluje a stará sa o zverené zariadenia (vykonáva drobnú údržbu, hlási chyby) – vykonáva hlásenia a zvláštne úlohy podľa pokynov nadriadeného
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technický kontrolór

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technický kontrolór


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Meranie a obsluha meracích prístrojov, – programovanie meracích prístrojov a archivácia údajov, – kontrolná a preventívna činnosť pri odhaľovaní nezhôd vo výrobnom procese.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zoraďovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zoraďovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavuje výrobné a technologické zariadenia, prípravky, montážne linky a automaty – vykonáva údržbu výrobných zariadení a prípravkov – kontroluje stanovené parametre zverených zariadení a následne kontroluje parametre výrobkov – účtuje v informačnom systéme (vykonáva spätné hlásenia), zodpovedá za správne zaúčtovanie údajov v informačnom systéme – vyskladňuje, pripravuje a balí materiál – hlási chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu výroby – pracuje s chemickými látkami
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií