Ponuky:

Pomocný pracovník v drevovýrobe

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v drevovýrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Pomocné práce pri zabezpečení potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce; • Pomocné práce pri rozvoji miestnej kultúry, budovanie športovísk, pri obnove a rekonštrukcii zón oddychu, pri prevádzke ihrísk, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, a údržbárske práce; údržba poškodených pamiatkových objektov; • Pomocné práce pri údržbou miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou, ošetrovanie drevín opravy a vybudovanie chodníkov, miestnych komunikácií, mostov a lávok, turistických chodníkov, osadenie dopravného značenia, budovanie parkovacích priestorov; • Pomocné práce pri výreze drevín a údržbe verejnej zelene, čistenie verejných priestranstiev, likvidácia divokých skládok odpadu, separácia a spracovanie odpadu z týchto skládok, služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva, čistením lesov; • Zber triedeného odpadu v obci, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce;
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií