Ponuky:

Sociálny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Ergoterapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ergoterapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zdravotná sestra pri poskytovaní služieb, práca s klientmi domova.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ (ka)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ (ka)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovanie mobilných a imobilných klientov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií