Ponuky:

Samostatný referent pre zákazkovú činnosť a prípravu výroby

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný referent pre zákazkovú činnosť a prípravu výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Získanie informácií a podkladov od zákazníka, návšteva stavby, zameranie jestvujúceho stavu, spracovanie cenovej ponuky, získanie objednávky. Spracovanie návrhu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo. Upresnenie tvaru, rozmerov, vystuženia a technológie výroby prefabrikátu. Spracovanie podkladov pre výrobu foriem. Spracovanie podkladov pre MTZ konkrétnych zákaziek. Organizačné zabezpečenie expedície výrobkov. Plnenie konkrétnych úloh v oblasti stavebnej výroby. Plnenie konkrétnych úloh pri kontrole kvality výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Vodič VZV pre manipuláciu s betónovými výrobkami

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV pre manipuláciu s betónovými výrobkami


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ručná manipulácia s formami v hale. Ručná manipulácia s výrobkami v hale a na vonkajšej skládke výrobkov. Manipulácia s formami v hale pomocou VZV. Manipulácia s výrobkami v hale a na vonkajšej skládke výrobkov pomocou VZV. V menšom rozsahu aj iné práce pri výrobe a balení betónových výrobkov podľa príkazov nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár vo výrobe drevených foriem

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár vo výrobe drevených foriem


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Rezanie preglejky na formátovacej píle. – Zhotovenie formy z narezaných preglejok pomocou skrutiek do dreva. – Príprava formy na odliatie betónu: tmelenie spojov, nanesenie odformovacieho prostriedku, … – Úpravy jestvujúcich foriem na iné rozmery alebo iný tvar. – V menšom rozsahu aj iné práce pri výrobe a balení betónových výrobkov podľa príkazov nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár vo výrobe drevených foriem

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár vo výrobe drevených foriem


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rezanie preglejky na formátovacej píle. Zhotovenie formy z narezaných preglejok pomocou skrutiek do dreva. Príprava formy na odliatie betónu: tmelenie spojov, nanesenie odformovacieho prostriedku. Úpravy jestvujúcich foriem na iné rozmery alebo iný tvar.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií