Ponuky:

Montážny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montážny pracovník. Balenie výrobkov, konštrukčných prvkov do balíčkov. Miesto je pre uchádzača o zamestnanie v evidencii úradu práce minimálne 1 mesiac, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie so ZP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • vykonávať zámočnícke práce, vŕtanie – trieskové obrábanie, zhotovovanie dier, otvorov do materiálu, vybrusovanie, vystruhovanie, zahlbovanie, rezanie závitov, ohýbanie plechov, rovnanie plechov, zabrusovanie hrán, zvarov, zauhlovanie plechov a pod., • dodržiavať technologické postupy, reklamovať poškodenú, zle čitateľnú, nejasnú dokumentáciu, platnú dokumentáciu mať pri sebe, • predkladať na kontrolu prvý kus a ďalší predpísaný kus, • používať len platné kalibrované meradlá, predpísané technologickým postupom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lakovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lakovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • vykonávať maliarske a natieračské práce – odmasťovanie, čistenie a sušenie predmetov na farbenie, chránenie plôch proti striekaniu, striekanie kvapalných a práškových farieb na predmety, vypaľovanie práškovej farby, manipulácia s predmetmi pred a po farbení, • dodržiavať technologické postupy, reklamovať poškodenú, zle čitateľnú, nejasnú dokumentáciu, platnú dokumentáciu mať pri sebe, • predkladať na kontrolu prvý kus a ďalší predpísaný kus, • používať predpísané technologické postupy, • používať len predpísané farby, dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať ochranné prostriedky pri striekaní, • dodržiavať pokyny nadriadených a pracovníkov kvality pri vedení záznamov o kvalite, • hospodárne využívať farby.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Brúsič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Brúsič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • vykonávať brúsenie povrchov, otvorov na súčiastkach, vykonávať brúsenie naplocho, vykonávať práce na vŕtačke, trieskové obrábanie, zhotovovanie dier, otvorov do materiálu a pod., • dodržiavať technologické postupy, reklamovať poškodenú, zle čitateľnú, nejasnú dokumentáciu, platnú dokumentáciu mať pri sebe, • predkladať na kontrolu prvý kus a ďalší predpísaný kus, • používať len platné kalibrované meradlá, predpísané technologickým postupom, • zodpovedať za komplexnosť dávky s údajmi, ktoré sú na sprievodke, nezrovnalosti nahlásiť nadriadeným, • používať len predpísané náradie a prípravky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojník/vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník/vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha stavebných strojov ako traktorbager, pasovy bager, vyklapace
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocný/á pracovník/čka. Pomocné činnosti spojené s poskytovaním sociálnych služieb, asistencia pri opatrovateľských činnostiach. Výberové konanie na úrade práce v Detve, 5.4.2017 – 9,30 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Opatrovateľ/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opatrovateľ/ka. Ošetrovateľská starostlivosť o klienta, zaisťovanie hygienických podmienok klienta, vedenie príslušnej dokumentácie, pomoc pri stravovaní klienta. Podmienka prijatia: opatrovateľský kurz 226 hodinový. Výberové konanie na úrade práce Detva, 5.4.2017 – 10,30 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sociálny pracovník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sociálny pracovník/čka. Vybavuje požiadavky klientov v spolupráci s vedúcou zariadenia, vypracúva individuálne plány rozvoja osobnosti klientov, vypracováva plán aktivít a pod. Výberové konanie na ŕade práce v Detve, 4.5.2017 – 9,00 hod
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Disponent/-ka v doprave

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent/-ka v doprave


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečenie nakládok pre vlastné vozidlá – riadenie a koordinácia práce vodičov – monitorovanie celého procesu prepravy – informovanie klienta o priebehu prepravy – vytváranie cenových ponúk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zvárač kovov.Zváranie menších dielcov z ocele v ochrannej atmosfére (MIG, MAG) v prípravkoch
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavebný robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NP XXI – len pre evidovaných nezamestnaných na úrade práce do 29 rokov, minimálne 3 mesiace v evidenci – Stavebný robotník – stavebné práce, vítaný VP. sk. B Na odporučenku z ÚP po telefonickom dohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník/čka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník/čka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NP XXI – len pre evidovaných nezamestnaných na úrade práce do 29 rokov, minimálne 3 mesiace v evidenci – čašník/čka -obsluha v kaviarni Na odporučenku z ÚP po telefonickom dohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lesný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lesný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NP XXI – len pre evidovaných nezamestnaných na úrade práce do 29 rokov, minimálne 3 mesiace v evidenci – Lesný robotník – pomocné lesné práce, vítaný VP. sk. B Na odporučenku z ÚP po telefonickom dohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stavebný robotník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný robotník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NP XXI – len pre evidovaných nezamestnaných na úrade práce do 29 rokov, minimálne 3 mesiace v evidenci – Stavebný robotník – stavebné práce, vítaný VP. sk. B Na odporučenku z ÚP po telefonickom dohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lesný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lesný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: NP XXI – len pre evidovaných nezamestnaných na úrade práce do 29 rokov, minimálne 3 mesiace v evidenci – Lesný robotník – pomocné lesné práce, vítaný VP. sk. B Na odporučenku z ÚP po telefonickom dohovore
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií