Ponuky:

Pracovník vlastnej ochrany – SBS

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník vlastnej ochrany – SBS


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ochrana majetku a osôb.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Hasič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hasič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obchodno – finančný/á manažér/ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodno – finančný/á manažér/ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • ide o pozíciu obchodno-finančného manažéra, poskytovanie služieb dlhodobej komplexnej starostlivosti o klientov a šírenie princípov finančnej gramotnosti • hľadať pre klientov efektívne riešenia a vytvárať finančný prínos pri plánovaní S touto úlohou sú spojené: – oslovenie potenciálnych klientov a budovanie klientskej databázy – analýza potrieb klientov a aktuálneho stavu – zoznámiť sa s možnosťami a rizikami u klienta a pripraviť individuálne riešenie na optimálne pokrytie jeho potrieb – predstaviť klientovi prínos a výhody a vo vzájomnej spolupráci zrealizovať nastavené riešenia – sledovať vývoj potrieb a situáciu u klienta, starať sa dlhodobo o optimálne nastavenie riešenia – nepretržité vzdelávanie a zúčastňovanie sa školiacich a doplňujúcich seminárov – v spolupráci s manažérom rozvíjať svoje schopnosti, stanovovať svoje ciele a dosahovať ich plnenie – po preukázaní adekvátnych manažérskych zručností aj budovanie a zverenie obchodného tímu. absolventa – vlastný Time-management, pracovné podmienky, nadpriemerné ohodnotenie – práca v perspektívnej a rastúcej oblasti komplexného finančného plánovania pre privátnych klientov – priemerná výška odmeny 800-1.000 € (po úvodnom zapracovaní) v závislosti od výsledkov – možnosť ovplyvniť vlastné ohodnotenie cez dosiahnutie merateľných výsledkov – možnosť profesionálneho a kariérneho rastu podľa vopred definovaných podmienok a kritérií – zapracovanie v súčinnosti s profesionálnym vedením skúsených manažérov v oblasti komunikácie a finančného plánovania – neustále zvyšovanie kvalifikácie v obchodnej a odbornej oblasti – motivácia kolektívu pripraveného na expanziu – dovolenky, zľavy na telefóny a paušály, zľavy na produkty spoločnosti, priestor na profesionálny rast a osobný rozvoj, – BEZPLATNÉ školenia, informácie a koučing – práca v modernej Nemeckej obchodnej spoločnosti, vlastné know-how a systém riadenia. Video organizačnej kultúry môžte zhliadnuť na nasledujúcom linku : https://www.youtube.com/watch?v=fRcxw7hKc6g
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba nábytku
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Rádiologický technik, Humenné – SVET ZDRAVIA, a.s.

Ponúkame pracovnú pozíciu : Rádiologický technik, Humenné – SVET ZDRAVIA, a.s.


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: vykonáva rádiologické vyšetrenia podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, vrátane tvorby a vyhodnocovania rádiodiagnostických postupov a plánov, vykonáva snímkovanie pri lôžku pacienta a operačnej sále, asistuje pri skiaskopických vyšetreniach tráviacej sústavy, vykonáva vyšetrenia na CT pracovisku, spracúva obrazovú dokumentáciu, zadáva výkony do nemocničného informačného systému, plní ďalšie úlohy určené vedúcim rádiologickým technikom, spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi ostatných oddelení absolventa TOP kariérne benefity: Atraktívny rozvojový program Priateľská pracovná atmosféra Prestížny zamestnávateľ Práca s poprednými expertmi Iné benefity – spravodlivé mzdové ohodnotenie – podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov – spolupatričnosť zamestnancov a dobré medziľudské vzťahy – rôzne druhy nepeňažných benefitov a tímbildingových aktivít
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník – čašníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník – čašníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov, podávanie nápojov – HOSTINEC U SUSEDA ponúkaná mesačná výška mzdy 700 Eur vhodné pre UoZ do 29 rokov aj bez praxe
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stavebný inžinier

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stavebný inžinier


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: plánovanie, riadenie a koordinovanie stavebných projektov zodpovednosť za dodržanie schválených termínov a rozpočtu kontrola kvality vykonaných prác podrobná znalosť projektovej dokumentácie spolupráca s projektantmi, stavebný dozor pravidelný reporting
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mäsiar – kostič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mäsiar – kostič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: rozrábka bravčových polovíc, hovädzích štvrtí, vykosťovanie mäsa na stole a vo vise, konečné vypracovanie a triedenie mäsa na distribúciu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

krupiér

Ponúkame pracovnú pozíciu : krupiér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca krupiera
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník, servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník, servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha zákazníkov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekárnik/magister

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekárnik/magister


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: komplexné zabezpečenie chodu lekárne, expedovanie liekov absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný manažér predaja – stredné Slovensko

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný manažér predaja – stredné Slovensko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: starostlivosť o súčasných klientov, aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov na trhu, vytváranie partnerskej siete, prezentácia portfólia produktov a služieb (mäso a mäsové výrobky), príprava cenových kalkulácií, optimalizácia portfólia ponúkaných služieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie ,vytváranie, vyhodnocovanie a optimalizovanie obchodnej stratégie s cieľom maximalizovať objem predaja a výnosov, príprava a aktualizácia plánov predaja, monitorovanie trhu, marketingové aktivity, reportovanie, vypracovávanie analýz trhu a predaja, účasť na obchodných stretnutiach, prezentáciách, aktívna osobná, telefonická a elektronická komunikácia s klientmi za účelom upevnenia a rozvoja obchodných vzťahov – práca v stabilnej spoločnosti s možnosťou odborného a kariérneho rastu – motivujúce platové ohodnotenie – technické vybavenie na výkon pracovnej činnosti – služobný automobil, telefón
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba nábytku. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka v potravinách – Humenné

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka v potravinách – Humenné


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • práca na pokladni, • dopĺňanie tovaru na predajnú plochu, • aktívna komunikácia s nakupujúcimi zákazníkmi, • práca na predajnej ploche, • zabezpečenie hygienického štandardu predajne. absolventa • stabilné zamestnanie v úspešnej, rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti, práca v novootvorenom supermarkete, • zvýhodnené nakupovanie za veľkoobchodné ceny, • zvýhodnené poistenie v prípade škody spôsobenej zamestnávateľovi, • zabezpečené stravovanie, • zdravotná starostlivosť, • možnosť vzdelávania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

vodič kamiónu – cisterna

Ponúkame pracovnú pozíciu : vodič kamiónu – cisterna


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: medzinárodná kamionóvá doprava – aj nebezpečné látky, tzv. ADR produkty, krajiny EÚ kontakt na adrese: Priemyselná 764, Strážske
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií