Ponuky:

Práca v sklade

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Práca v sklade


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odpisovanie a prebaľovanie poškodeného tovaru. Náhradný dodací list.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

PLC špecialista

Ponúkame pracovnú pozíciu : PLC špecialista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovednosť za správu PLC systému na strojoch a zariadeniach – pracovná spôsobilosť podľa vyhl. 508/2009 § 22 alebo §23 – plánuje a riadi preventívnu údržbu a opravy v spolupráci s výrobou – navrhuje a realizuje optimálne riešenia (technické zabezpečenie, náklady, časový prehľad) – je kontaktnou osobou pre dodávateľov stojov, zariadení – definuje technické požiadavky a spolupracuje s nákupcom pri nákupe a zabezpečení náhradných dielov pre stroje a zariadenia – je kľúčovým užívateľom systému preventívnej údržby Kontaktovať budene len záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky pozície a zašlú CV v anglickom a slovenskom jazyku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Junior inžinier výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior inžinier výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – technická podpora výrobnej linky – kontrola produkcie – kontrola bezpečnosti a životného prostredia v súvislosti s výrobnou linkou – analyzovanie a kontrola produktivity – zlepšovanie výrobku a výrobného štandardu – analýza a kontrola požiadaviek zákazníka – podpora kvality vo vzťahu k OEM problémom kvality – dokumentácia a kontrola informačných tabúľ
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Nástrojár – opravár foriem

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nástrojár – opravár foriem


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: preventívna a poruchová údržba vstrekovacích stempingových foriem modifikácia foriem podľa požiadaviek obsluha žeriavu a viazanie bremien čítanie výkresovej dokumentácie foriem
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – preventívna a poruchová údržba strojov a zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Junior inžinier údržby – absolventi elektrotechnickej VŠ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Junior inžinier údržby – absolventi elektrotechnickej VŠ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: My ti ponúkame naučiť sa: – pochopiť význam slova TPM – čo je to skutočná preventívna údržba zariadení v automobilovom priemysle – získať vedomosti počas poruchovej údržby – základy PLC a zodpovednosť za moderné strojné zariadenie – vedomosti v oblasti vzduchových komponentov, hydrauliky, elektroniky, merania a regulácie – riadiť kompresorovňu, sledovať spotrebu elektrickej energie – vytvárať a udržiavať zoznam náhradných dielov – komunikovať s dodávateľmi technológie pri riešení vzniknutých problémov – poznatky a vedomosti, s ktorými sa uplatní v automobilovom priemysle Podmienkou zaradenia do výberového konania je aj zaslanie CV v anglickom jazyku , PLATNÝ § 21, 22 alebo 23 a komunikatívna znalosť AJ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Strojný mechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojný mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preventívna a poruchová údržba strojov a zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár – mechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár – mechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – preventívna a poruchová údržba strojných zariadení – sledovanie a analýza príčin porúch – vedenie evidencie porúch – čítanie výkresovej dokumentácie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Technik BOZP a ŽP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik BOZP a ŽP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovednosť za BOZP a ZP a požiarnu ochranu – implementovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia podľa ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 – spravovanie dokumentácie systému manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia spoločnosti Hanon Systems Slovakia, prevádzka Ilava – sledovanie, implementácia a aplikácia zmien v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia – konzultácie v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia pre zamestnancov spoločnosti Hanon Systems Slovakia, prevádzka Ilava – sledovanie plnenia politiky a cieľov bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia – návrh a sledovanie plnenia plánu interných auditov v oblasti manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia – výkon interných auditov podľa ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 – reportovanie výsledkov z interných auditov – komunikácia medzi oddeleniami ohľadne návrhu nápravných opatrení z interných auditov – návrh na školenia (interné alebo externé) v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia pre zamestnancov Hanon Systems Slovakia – realizácia interných školení v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky a zašlú CV v slovenskom aj anglickom jazyku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Procesný inžinier

Ponúkame pracovnú pozíciu : Procesný inžinier


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: a) Príprava technológie v predsériovej fáze zahŕňajúca: – zavádzanie nových projektov po fázu sériovej výroby – výber nových strojov a nástrojov, ich pripomienkovanie, inštalácia, odladenie, overenie spôsobilosti až po zaškolenie obsluhy – tvorba layoutov a ich optimalizácia – riešenie technických problémov vo výrobe – zavádzanie štatistických metód riadenia procesov (SPC) – časové snímky pre montážne procesy a rozdelenie pracovných úkonov – vypracovanie procesnej dokumentácie: procesné flow charty, PFMEA, kontrolné plány, pracovné inštrukcie, návody na obsluhu a zoraďovanie, kontrolné záznamy, autonómna údržba… b) Podpora sériovej výroby zahrňujúca: – zlepšovanie a optimalizácia existujúcich procesov; Lean, Kaizen, Poka Yoke – účasť na aktivitách VA/VE a TQCM (Value Analysis / Value Engineering, Program znižovania nákladov) c) Určovanie výrobných cyklov a investícií pri naceňovaní nových projektov d) Spolupráca s oddeleniami výroby, kvality údržby a dizajnu Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie CV. Kontaktovať budeme iba vybraných záujemcov s pozvaním na osobný pohovor, ktorí zašlú CV v anglickom aj slovenskom jazyku.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Senior inžinier kontroly kvality

Ponúkame pracovnú pozíciu : Senior inžinier kontroly kvality


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Organizovať a overovať vstupnú kontrolu, kontrolu komponentov a dokumentáciu od dodávateľov. Podporovať nové projekty a sledovať udalosti v predsériovej výrobe. Riadiť dokumentáciu kvality a riadiť vstupy. Sledovať nezhody, porovnávať historické dáta o nezhodných produktoch a následne pripravovať vhodné kroky kontroly kvality. Riadiť a vykonávať audit procesu a produktu. Kontrolovať uvoľnenie aktuálnych výkresov a podporovať zmeny v kusovníku. Sledovať 4M zmeny a kontrolovať vplyv na kvalitu. Vykonávať a sledovať požiadavky zákazníkov, OEM problémy kvality. Riadiť rozvoj kvality nových projektov a nadchádzajúcich udalostí pred hromadnou výrobou, Riadiť kvalitu vstupov, procesov, výstupov, audit kvality a zákaznícke zástavby pre vývoj nových vozidiel. Plánovať a zavádzať nápravné opatrenia podľa požiadaviek zákazníka. Riadiť PPAP a APQP zákazníka a dodávateľa. Starať sa o zverenú dokumentáciu, reporting.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník skladu – vyskladňovanie tovaru

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník skladu – vyskladňovanie tovaru


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Našou absolútnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, ku ktorej môžete prispieť aj Vy úlohami, akými sú vyskladňovanie a manipulácia so zvereným tovarom.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník skladu – vodič vysokozdvižného vozíka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník skladu – vodič vysokozdvižného vozíka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Našou absolútnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov, ku ktorej môžete prispieť aj Vy úlohami, akými sú vyskladňovanie a manipulácia so zvereným tovarom, doplňovanie tovaru do jednotlivých skladových zón, obsluhovanie vysokozdvižných vozíkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár, čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár, čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kuchár na hlavný PP. Čašníčka na hlavný, prípadne skrátený PP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Samostatný odborný referent organizačno-právneho oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Samostatný odborný referent organizačno-právneho oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: preberanie a odosielanie poštových, faxových, e-mailových a kuriérnych zásielok a vykonávanie ďalších súvisiacich administratívnych činností
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník herne – Krupiér / čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník herne – Krupiér / čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Obsluha zákazníkov baru, – práca s pokladňou, – obsluha výherných hracích prístrojov, videolotérií, – práca v mladom kolektíve, fyzicky nenáročná, – príjem kurzových stávok, – práca v dynamicky rastúcej spoločnosti.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pánsky kaderník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pánsky kaderník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Holenie a strihanie vlasov mytie a masáž hlavy tonovanie a farbenie vlasov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Výkopový pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výkopový pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca na traktorbagry, bagry
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií