Ponuky:

Kuchár v zariadení sociálnych služieb

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Príprava jedál v zmysle aktuálneho jedálneho lístka, – dodržiava časový harmonogram prípravy a výdaja stravy, – podieľa sa na vypracovaní jedálneho lístka, – zodpovedá za stav na sklade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Zdravotný asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotný asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Realizovať individuálny ošetrovaeľský plán, – merať fyziologické funkcie klientov, – odoberať materiál na vyšetrenie, – dbať o dodržiavanie denného režimu klientov, – podávať predpísané lieky, podávať stravu, pitný režim, – spolupracovať s terapeutom. Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – podieľanie sa na vypracovaní týždenného jedálneho lístka (s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov), – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb. Príspevok na dochádzku za prácou. Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Liečebný pedagóg/terapeut/psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Liečebný pedagóg/terapeut/psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Odborná práca s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, • Vykonávanie skupinovej a individuálnej terapie ako je muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia, duchovné okienko, bazálna stimulácia, fyzioterapia, nácvik jemnej motoriky, vychádzky atď., • Spolupráca na tvorbe individuálnych rozvojových plánov a ich vyhodnocovanie, • Vypracovanie a realizácia režimových aktivít klienta počas dňa, • Terapeutický dohľad pri aktivitách poskytovaných externými pracovníkmi, • Terapeuticko-výchovná pomoc pri reedukácii a resocializácii jedinca do kolektívu, • Sledovanie správania klientov a zaznamenávanie jeho psychických aj fyzických zmien absolventa • Možnosť ubytovania, • Výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, • Rehabilitačné služby pre zamestnancov, • Príspevok na cestovné, • Interné školenia a možnosť ďalšieho vzdelávania, • Zabehnute zdravotnícke zariadenie s niekoľko ročnými skúsenosťami (7r.),
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb. Príspevok na dochádzku za prácou. Možnosť ubytovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP. – príspevok na cestovné, – variabilná zložka mzdy vyplácaná podľa dosiahnutých výsledkov v práci, – príjemný kolektív.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné zabezpečenie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – podieľanie sa na vypracovaní týždenného jedálneho lístka (s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov), – zodpovednosť za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovednosť za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – možnosť ubytovania, – výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, – rehabilitačné služby pre zamestnancov, – príspevok na cestovné,
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Liečebný pedagóg / terapeut

Ponúkame pracovnú pozíciu : Liečebný pedagóg / terapeut


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Odborná práca s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, • Vykonávanie skupinovej a individuálnej terapie ako je muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia, duchovné okienko, bazálna stimulácia, fyzioterapia, nácvik jemnej motoriky, vychádzky atd., • Spolupráca na tvorbe individuálnych rozvojových plánov a ich vyhodnocovanie, • Vypracovanie a realizácia režimových aktivít klienta počas dňa, • Terapeutický dohľad pri aktivitách poskytovaných externými pracovníkmi, • Terapeuticko-výchovná pomoc pri reedukácii a resocializácii jedinca do kolektívu, • Sledovanie správania klientov a zaznamenávanie jeho psychických aj fyzických zmien absolventa • Možnosť ubytovania, • Výhodný plat a variabilná zložka odmeňovania, • Rehabilitačné služby pre zamestnancov, • Príspevok na cestovné, • Interné školenia a možnosť ďalšieho vzdelávania, • Zabehnute zdravotnícke zariadenie s niekoľko ročnými skúsenosťami (7r.),
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Upratovačka v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Upratovanie priestorov zariadenia sociálnych služieb. Príspevok na dochádzku za prácou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií