Ponuky:

Kuchár v zariadení sociálnych služieb

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár v zariadení sociálnych služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Denne zabezpečuje plynulý chod prevádzky kuchyne, – podieľa sa na vypracovaní pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedá za príjem tovaru od dodávateľa na sklad, – dodržiava hmotnosť vydávaných porcií a časový harmonogram výdaja stravy, technologické postupy pri príprave jedál v zmysle HACCP, – zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov a zásad, – plní príkazy priameho nadriadeného.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Front office manager/recepčný-á

Ponúkame pracovnú pozíciu : Front office manager/recepčný-á


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Administratívna podpora manažérom zariadenia (scanovanie, kopírovanie), – odosielanie a príjem pošty, evidencia došlej pošty, preberanie dôchodkov klientov, – asistentské, administratívne práce, – obsluha infolinky, pravidelný recalling, – evidencia záujemcov, klientov, evidencia štatistických údajov, – spracovanie podkladov k fakturácii , – zástup na osobných stretnutiach s klientmi, – zodpovednosť za pohyb cudzích osôb v zariadení, – spracovanie došlých faktúr, – zodpovednosť za kľúče zariadenia.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Podieľať sa na výkonoch, ktoré vyžadujú kvalifikáciu zdravotnej sestry, – objednávať klientov na vyšetrenie, zabezpečiť transport a dokumentáciu klienta na vyšetrenie, – plánovať všetky výjazdy na vyšetrenie klientov, zaznamenávať ich do outlookového kalendára, – prostredníctvom príbuzných klienta zabezpečovať lieky, inko pomôcky, potrebné dokumenty u nekapitovaných klientov nášho zmluvného lekára, – zapisovať záznamy do systému Medicom, – zabezpečovať klientovi bio-psycho-sociálnu starostlivosť, – aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa vizít so zmluvnými lekármi a plniť ich ordinácie, s výsledkom vizity ihneď oboznámiť vrchnú sestru, – zodpovedať za spracované základné anamnestické údaje, dokumentáciu ošetrovateľského procesu zdravotnej sestry, – vykonávať orientačné vyšetrovacie úkony, meranie TT, TK, vyšetrenie moču, – aplikovať kožné, podkožné, vnútrosvalové injekcie, intravenózne aplikovať len, na základe písomného poverenia lekára, – kontrolovať a podávať lieky podľa ordinácie lekára, – kontrolovať doplnenie a uloženie liekov, správnosť a dávku lieku, jeho uskladnenie a expiráciu, – odoberať biologický materiál na vyšetrenie, vypisovať žiadanky, – poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných vedomostí, a zabezpečovať predlekársku pomoc do príchodu odbornej lekárskej pomoci.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúca kuchyne/kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúca kuchyne/kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovedať za každodenné zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky kuchyne, – zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu výdaja stravy, – zodpovedať za vypracovanie pestrého, plnohodnotného a vyváženého týždenného jedálneho lístka s 21-dňovým predstihom s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, – zodpovedať za dodržiavanie technologického postupu pri príprave jedál, – zodpovedať za kvalitu, konzistenciu a teplotu pripravovaných jedál, – zodpovedať za dodržiavanie hmotnosti vydávaných porcií, – zodpovednosť za správne hospodárenie a využitie potravín pri príprave jedál, – plne zodpovedať za inventár a celkové zariadenie kuchyne, za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, – zodpovedať za stav potravín na sklade, – zabezpečovať ročnú inventarizáciu stavu zásob, v prípade potreby mimoriadnu inventarizáciu, – zodpovedať za dodržiavanie hygienických predpisov v zmysle platných zákonov a nariadení vzťahujúcich sa na zariadenie sociálnych služieb, – zodpovedať za prípravu občerstvenia pre rôzne slávnostné, kultúrne a spoločenské podujatia, – vykonávať pracovnú činnosť kuchára podľa schváleného rozpisu pracovných zmien, – plniť príkazy priameho nadriadeného, – práca s PC, – dodržiavať HCCP.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií