Ponuky:

Asistent online marketingu, grafik

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent online marketingu, grafik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Grafické spracovanie reklamných materiálov firmy Spolupráca pri plánovaní, návrhu a tvorbe online a e-mailových marketingových kampaní Analýza úspešnosti kampaní a hľadanie nových riešení
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inštruktor sociálnej rehabilitácie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb, – vychovávanie, vzdelávanie a formovanie praktických návykov a zručností predovšetkým v oblasti pracovných aktivít, – zabezpečovanie výchovno – vzdelávacieho procesu obyvateľov v zariadeniach sociálnych služieb a prehlbovanie činnosti, – organizovanie a riadenie práce obyvateľov zariadení sociálnych služieb podľa potrieb ich zdravotného stavu, – spolupráca s výchovným a zdravotným úsekom v zariadení sociálnych služieb, – zabezpečovanie ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov pri pracovnej terapii.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: na rozvoz potravín s chladiarenským návesom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií