Ponuky:

Vodič dodávky

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič dodávky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz pekárenských výrobkov, komunikácia so zákazníkom, manipulácia s tržbou. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto musí byť obsadené znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie v zmysle § 8 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti (pr. dlhodobo nezamestnaný UoZ, UoZ vo veku nad 50 rokov, absolvent školy, občan so zdravotným postihnutím…), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 3 mesiace. Pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci §50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Strojník (vodič) čelného nakladača a tatry 148, 815

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník (vodič) čelného nakladača a tatry 148, 815


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Strojník (vodič) na čelný nakladač a tatru 148, 815. Termín nástupu: ihneď. Záujemcovia môžu zamestnávateľa kontaktovať telefonicky, vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií