Ponuky:

disponent cestnej prepravy pre východnú Európu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : disponent cestnej prepravy pre východnú Európu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: organizovanie prepráv podľa požiadaviek klienta (pre krajiny východnej Európy), monitorovanie prepráv a kamiónov na pravidelnej báze, sledovanie optimalizácie vyťažovania vozidiel, vystavenie objednávky dopravných služieb, operatívne riešenie krízových situácií súvisiacich s prepravou, vedenie a aktualizácia agendy o subdodávateľských vozidlách, sledovanie optimalizácie vyťažovania vozidiel, vystavenie objednávky dopravných služieb a následné zaslanie dopravcov, skúsenosti v oblasti dopravy, špedície minimálne 2 roky, tiež aj znalosť colných predpisov a CMR, samostatnosť, dynamickosť, študijný odbor doprava a logistika stabilné zamestnanie v prosperujúcej medzinárodnej spoločnosti, možnosť profesného rastu, sociálny program a benefity spoločnosti, vzdelávanie zamestnancov
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Disponent medzinárodnej prepravy s ruským jazykom

Ponúkame pracovnú pozíciu : Disponent medzinárodnej prepravy s ruským jazykom


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Organizovanie a koordinovanie prepráv zvereného tovaru s ohľadom na rentabilitu, dodržiavanie zmluvných záväzkov (čo sa týka termínov a spokojnosti klientov) a platnej legislatívy • Zhromažďovanie a analýza informácií o potrebe prepráv pre jednotlivé destinácie (rusky hovoriace krajiny) • Zhromažďovanie a analýza ponúk jednotlivých dopravcov • Analýza realizovateľnosti jednotlivých prepráv • Riadenie vzťahov s dodávateľmi a/alebo poskytovateľmi služieb • Oznamovanie a sprostredkúvanie informácií • Denná komunikácia (písomná ako aj telefonická) v ruskom jazyku • Spracúvanie a sledovanie stavu žiadostí zákazníkom, dopravcom, vodičom absolventa • kompletné zaškolenie • bonusový systém • sociálny program spoločnosti: • stravné lístky s nadštandardným príspevkom zamestnávateľa vo výške 80%, • príspevok na dopravu, • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, • životné a úrazové postenie, • športovo-relaxačné poukážky, narodeninové poukážky, • príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na rekreáciu detí, • náborový príspevok, • zdravotná starostlivosť atď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Konštruktér / Kreslič

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konštruktér / Kreslič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Konštruktérske a kresličské práce. absolventa Práca v solídnej spoločnosti www.kuenz.com .
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kontrola faktúr, účtovanie faktúr, účtovanie všetkých dokladov, ktoré sú účtované v účtovníctve. Anlage Buchaltung, evidencia majetku, zaraďovanie majetku, odpisové plány, odpisy. Výpočet miezd, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, všetky práce súvisiace so mzdami. absolventa Práca v solídnej spoločnosti www.kuenz.com.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obsluhujúci pracovník CNC frézy

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluhujúci pracovník CNC frézy


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha CNC frézy – znalosť výkresov, znalosť programovania v jazyku Heidenhain, skúsenosti s mechanickým obrábaním nadrozmerných výrobkov. absolventa Práca v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zváranie oceľových konštrukcií a zámočnícke práce s tým spojené. – Zámočník – základný kurz zvárania ZM1-CO2, rovnanie plameňom. absolventa Práca v solídnej spoločnosti. www.kuenz.com
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrotechnik – Projektingenieur

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrotechnik – Projektingenieur


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Cieľ pozície: 1. Spracovanie elektrotechnickej časti zariadenia, od prevzatia technických požiadavok až po zabezpečenie všetkých podkladov pre výrobu a uvedenie do prevádzky. 2. Zodpovednosť za harmonogram a profesionálnu realizáciu. Hlavné činnosti : • Dodržiavanie prevádzkových predpisov a predpisov manažmentu kvality) . • Konštrukcia elektrických systémov na základe špecifikácií v súlade s pravidlami techniky. • Vypracovanie schém zapojenia a kusovníkov. • Vypracovanie káblových kusovníkov. • Vypracovanie technických požiadaviek na softvér. • Účasť na odborných školeniach – permanentné vzdelávanie. • Pozorovanie vývoja trhu a konkurencie. • Spolupráca pri príprave ponúk pre našich zákazníkov. • Správa databázy E-plánu. • Správa štandardných dokumentov/výkresov – E-plánu. Ďalšie úlohy, informačné povinnosti: • Informácie o podstatných odchýlkach pri vypracovaní zákaziek (technické údaje, termíny,náklady). • Vypracovanie návrhov pre štandarizáciu a vývoj produktov. • Vykonávanie špeciálnych odborných činností. absolventa • Práca v solídnej spoločnosti. • Flexibilný pracovný čas. • Cca. 1 ročné zaučenie v Rakúsku. • Služobné cesty do Rakúska.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zváranie oceľových konštrukcií a zámočnícke práce s tým spojené. – Zvárač – základný kurz zvárania ZM1-CO2, certifikát zvárača EN287 pre proces 135, rovnanie plameňom. absolventa Práca v solídnej spoločnosti. www.kuenz.com
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií