Ponuky:

Vodič na rozvoz pekárenských výrobkov

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič na rozvoz pekárenských výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozvoz pekárenských výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Mzdový účtovník, personalista

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdový účtovník, personalista


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Samostatné vedenie mzdového účtovníctva cca 300 zamestnancov. – Spracovanie štatistík. – Spracovanie daňovej agendy. – Spracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu. – Spracovanie prihlášok ,odhlášok a zmien pre ZP, SP. – Spracovanie ročných zúčtovaní. – Komplexné zabezpečenie personálnej agendy. – Zabezpečenie úloh súvisiacich s prijímaním, preraďovaním a ukončením pracovných pomerov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. – Sledovanie právnych predpisov v rámci personálnej politiky. – Príprava podkladov v pracovnoprávnej oblasti pre rozhodovaciu činnosť vedenia spoločnosti. – Spolupodieľanie sa na vypracovávaní interných predpisov spoločnosti. – Spracovanie štatistického výkazníctva podľa platných predpisov poskytovanie vyžiadaných informácií pre nadriadeného, príprava pravidelných reportov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ošetrovateľka hydiny

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ošetrovateľka hydiny


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Starostlivosť o chov nosníc, – kontrolovať kŕmenie, napájanie a klimatické podmienky na halách, – zber vajec, – evidencia spotreby vody, – čistenie a dezinfekcia technologických zariadení a pracovného priestoru, – práce pri naskladnení a vyskladnení hydiny, – iné podľa požiadaviek nadriadeného zamestnanca. Stabilné zamestnanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Opatrovateľka, opatrovateľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľka, opatrovateľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o seniorov v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby. absolventa – Pracovný pomer pri obojstrannej spokojnosti na dobu neurčitú. – Dodatková dovolenka 5 dní. – Príspevok zamestnávateľa na DDS III. pilier vo výške 2% z HM. – Týždenný pracovný úväzok 35 hodín.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

sociálny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ I. stupňa, príp. VŠ II. stupňa, sociálna práca s klientmi DSS, výkon : Ľubica, ihneď
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Starostlivosť o seniorov v zariadení sociálnych služieb. absolventa – Pri obojstrannej spokojnosti pracovný pomer na dobu neurčitú, – dodatková dovolenka 5 dní, – príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier – 2% HM, – týždenný pracovný úväzok 35 hod., – Pri obojstrannej spokojnosti pracovný pomer na dobu neurčitú, – dodatková dovolenka 5 dní, – príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier – 2% HM, – týždenný pracovný úväzok 35 hod.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mäsiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mäsiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozrábka bravčových polovičiek a hovädzích štvrtí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Laborantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Laborantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v laboratóriu: odoberanie vzoriek hotových výrobkov pre vstupnú kontrolu z každej výrobnej šarže, zapisovanie výsledkov zo vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly. Zabezpečovať odkladanie vzoriek jednotlivých vyrobených šarží do konca doby spotreby, prípadne do konca doby minimálnej trvanlivosti. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti, možnosť odborného rastu, benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, pomocné práce v kuchyni, VPM bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ, VPM je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných UoZ – najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce – podmienka, výkon : Kežmarok absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár – Nemecko

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár – Nemecko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca len na živnosť, – prevažne stavebné elektroinštalácie (bytové elektroinštalácie, škôlky, kancelárie,…), občas aj automatizácie, – hlavne v západnom Nemecku. Vaše žiadosti s priloženým životopisom môžete zasielať na – Stabilné a dlhodobé zamestnanie, – kariérny rast, – finančné ohodnotenie zodpovedajúce odborným i jazykovým znalostiam, – individuálny prístup, – výučba nemčiny zdarma.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavnou náplňou práce našich zamestnacov je predaj tovaru konečným spotrebiteľom. Ďalšími úlohami sú úprava prevádzky , čistota prevádzky a vykladanie dokladanie tovaru. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj potravín, dokladanie tovaru, dokladanie cenoviek, kontrola záruk, práca pri pokladni. absolventa Stabilné pracovné miesto
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Fakturantka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Fakturantka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Skladová evidencia, tlač cenoviek, fakturácie. absolventa Kariérny postup, práca v stabilnej firme.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Predavačka mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj mäsa a mäsových výrobkov. absolventa Stabilné pracovné miesto
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný referent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný referent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Support prebiehajúcich obchodných a projektových aktivít obchodného úseku, príprava predajných prezentácií, návrhy zmlúv, ako aj samotné zmluvy, zabezpečenie propagačných aktivít, vykonávanie jednoduchých PR aktivít, zodpovednosť za plnenie čiastkových projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov. Možnosť trvalého pracovného pomeru.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Stolár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce v dielni pri olepovaní dielcov. Zaškolenie na pracovisku. Prax vítaná nie nutná.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní

Ponúkame pracovnú pozíciu : iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Žiadosť, profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii zaslať e-mailom na adresu riaditeľa školy najneskôr 22.09.2017 /riaditel@grundschule.sk/, min. úplné stredné vzdelanie pedagogického smeru, VŠ I. stupňa (Bc.), VŠ II. stupňa so zameraním na vychovávateľstvo alebo učiteľstvo, VPM bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ, VPM je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných UoZ – najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce – podmienka, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

vychovávateľ/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : vychovávateľ/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Žiadosť, profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie z ÚPSVaR o evidencii zaslať e-mailom na adresu riaditeľa školy najneskôr 22.09.2017 /riaditel@grundschule.sk/, min. úplné stredné vzdelanie pedagogického smeru, VŠ I. stupňa (Bc.), VŠ II. stupňa so zameraním na vychovávateľstvo alebo učiteľstvo, VPM bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. OSZ, VPM je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných UoZ – najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce – podmienka, výkon : Kežmarok
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovníčka telefonického predaja – asistentka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovníčka telefonického predaja – asistentka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Telefonovanie klientom, ponúkanie školení, dojednávanie schôdzok konateľa s klientmi – Správa údajov o klientoch – Vyhlasovanie otvorených školení (dohodnutie termínov školení v hoteloch a komunikovanie s prihlásenými účastníkmi) – Organizačné zabezpečenie firemných školení – Rozosielanie emailových Spravodajov – Aktualizácia firemnej webovej stránky – Rozosielanie kníh poštou – Vystavovanie faktúr absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponuka tovaru maloobchodným prevádzkam v Žilinskom, Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií