Ponuky:

Skladník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príjem tovaru na sklad, príprava a výdaj tovaru pre zákazníkov, – práca s paletovým vozíkom a vysokozdvižným vozíkom, – skladovanie tovaru metódou FIFO, – udržiavanie čistoty a poriadku v sklade.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Čašník – servírka. absolventa mladistvého zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

recepčný / recepčná

Ponúkame pracovnú pozíciu : recepčný / recepčná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: maturita, prijímanie objednávok a vybavovanie ubytovacích a hotelových služieb, vykonávanie pokladničnej služby, spracovanie podkladov pre fakturáciu, vedenie hotelovej evidencie prostredníctvom počítačového systému a pod.. Výkon : Stará Lesná (KC ACADEMIA)
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

administratívny asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : administratívny asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: maturita, znalosť práce s PC, výkon : Kežmarok absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – udržiavať pridelené zariadenia v prevádzkyschopnom stave, – vykonávať pravidelnú preventívnu a operatívnu údržbu elektrotechnických zariadení a zabezpečovať ich plnú funkčnosť, – vykonávať pravidelné kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu, – odstraňovať vzniknuté poruchy na pridelených zariadeniach v časti elektroinštalácie a riadenia, – operatívne riešiť vzniknuté problémy na rozvádzačoch a iných elektrotechnických zariadeniach, – vykonávať opravy a údržby na elektrických zariadeniach v rámci celého podniku. Práca v stabilnej spoločnosti, možnosť odborného rastu, sociálne benefity.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladníčka – polovičný úväzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladníčka – polovičný úväzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava zeleniny na balenie, práca v sklade, príprava tovaru na rozvoz. absolventa mladistvého
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práce vo výrobe, obsluha strojov, balenie výrobkov. absolventa Práca v stabilnej spoločnosti, sociálne benefity, zaškolenie. Možnosť pracovať na pracovnú zmluvu, alebo na dohodu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Mäsiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mäsiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Rozrábka bravčových polovičiek a hovädzích štvrtí.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

servírka

Ponúkame pracovnú pozíciu : servírka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie, aj vyššieho vzdelania v príslušnom odbore, obsluha a účtovanie hostí reštaurácie, výkon : Kežmarok, ihneď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stolár / montážnik / šofér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár / montážnik / šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoz a montáž masívneho nábytku. Správa dodávkového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šofér – Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šofér – Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nepravidelná vnútroštátna preprava v sr, popri tom práca v dielni, výroba nerezových zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Šofér – Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šofér – Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Nepravidelná vnútroštátna preprava v sr, popri tom práca v dielni, výroba nerezových zariadení.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

koordinátor výroby, retušér, zamestnanec údržby, Trainee program pre absolventov VŠ

Ponúkame pracovnú pozíciu : koordinátor výroby, retušér, zamestnanec údržby, Trainee program pre absolventov VŠ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.03.2018 o 13:00 hod v malej zasadačke (1. poschodie) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok. Náplne práce pre jednotlivé pozície : – Koordinátor výroby : na svojom pracovnom úseku zabezpečuje výrobu z hľadiska kvality, množstva a času dodržiavajúc pracovný cyklus a štandard, koordinuje a školí tím výrobných operátorov na výrobných linkách, aby vedeli ovládať pracovné posty svojho modulu, posudzuje spôsobilosť výrobného operátora, ktorý sa pripravuje na získanie oprávnenia, pomáha výrobným operátorom v prípade ťažkostí, zaznamenáva každý zásah a rieši vzniknuté problémy vo výrobe, vykonáva dodatočné úpravy častí produktu vo svojom pracovnom tíme, izoluje nevyhovujúce dielce, pozná všetky pozície svojho pracovného modulu a pravidelne ich kontroluje, vykonáva operácie údržby prvého stupňa a podieľa sa na TPM, zabezpečuje potreby svojho tímu v oblasti vybavenia, vykonáva obhliadku priestorov a rieši ich nedostatky, zásobuje, ubezpečuje sa o dostatku dielcov na pracovnom poste a znovu spustí logistiku v prípade zmeškania dodávky, upozorňuje vedúceho výrobnej jednotky v prípade nedostatkov, ústne alebo písomne odovzdáva pokyny pracovníkovi, ktorý ho strieda, podáva návrhy, podľa ktorých sa prijímajú potrebné hierarchické rozhodnutia, podieľa sa na neustálom zlepšovaní produktu a procesu, dbá na dodržiavanie bezpečnostných pokynov alebo noriem – VP – sk. B, PC – W, E. – Retušér : odstraňuje zistené nedostatky na vozidlách – chyby lakovne, jednoduchšie chyby zvárania, chyby mechaniky a elektriky, opravuje vymeniteľné diely, schvaľuje kvalitu vykonaných opráv, realizuje analýzu nedostatkov na hotovom vozidle v rozsahu svojej odbornosti, školí nových retušérov – analytikov, navrhuje zlepšenia pracovných štandardov retuše, podieľa sa na príprave pracovných štandardov, udržiava čistotu a poriadok na pracovisku i mimo neho a kontroluje aj dodržiavanie u svojich spolupracovníkov, osobne sa angažuje pri zavádzaní zlepšovacích návrhov do praxe a snaží sa o neustále zlepšovanie výkonnosti svojho tímu – VP – sk. B, znalosť práce s PC. – Zamestnanec údržby : udržiavať plynulosť chodu výroby, diagnostikovať poruchy strojov a zariadení pomocou PC a systému PLC, zabezpečuje opravy výrobných zariadení v čo najkratšom čase (elektrická, mechanická, pneumatická, hydraulická časť), vykonáva preventívnu údržbu a kontrolu zariadení, pravidelne hlási poruchy s následnou analýzou poruchy a navrhuje riešenia poruchy, dodržiava a aplikuje bezpečnostné pokyny a pracovné štandardy – vyhláška č. 718/2002 alebo č. 508/2009 § 21, prípadne § 22, § 23, znalosť čítania schém, znalosť automatizácie a informačných systémov, záujem o robotiku, technické a logické myslenie a pod. – Trainee program pre absolventov VŠ : spoznávanie procesov vo výrobnom závode PSA Groupe Slovakia, absolvovanie manuálnej práce na výrobnej linke ako výrobný pracovník a koordinátor výroby, postupná rotácia na pracovných postoch vo výrobnej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných pokynov, predpisov BOZP a pracovných štandardov, participácia v projektových a rozvojových tímoch absolventi školy technického zamerania max 2 roky po skončení štúdia v odbore : strojárstvo, elektrotechnika, automatizácia, mechanizácia, kvalita produkcie, priemyselné inžinierstvo, výrobné technológie a pod. – znalosť Aj alebo francúzskeho jazyka vítaná Miesto výkonu práce : Automobilová ulica 1, Trnava. zaujímavé finančné ohodnotenie (základný plat, výkonnostná prémia, vernostný bonus, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci), 13. plat, odmeny za nápady na zlepšenie, stravné formou gastrolístkov, celoročný pitný režim, doplnkové dôchodkové sporenie, bezplatné životné poistenie s celoročným krytím, prenájom vozidiel od 111 € mesačne, možnosť ubytovania za úhradu (ubytovne a nájomné byty), sociálne benefity, …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

výrobný pracovník / výrobný pracovník pre víkendovú zmenu

Ponúkame pracovnú pozíciu : výrobný pracovník / výrobný pracovník pre víkendovú zmenu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.03.2018 o 10:00 hod v malej zasadačke (1. poschodie) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok. Náplň práce : – zabezpečovať bezprostrednú výrobu automobilov z hľadiska kvality, množstva a času vo výrobných prevádzkach zvarovňa, lakovňa, montáž – uskutočňovať výrobné operácie na svojom pracovnom úseku – vykonávať operácie údržby prvého stupňa (drobné údržbové práce v rámci svojej zodpovednosti) a podieľať sa na TPM – zabezpečovať čistenie a upratovanie svojho pracovného miesta a pracoviska – podieľať sa na neustálom zlepšovaní produktu a procesu – dbať na dodržiavanie bezpečnostných pokynov a pracovných štandardov – pri práci sa riadiť internými predpismi spoločnosti PSA Peugeot Citroën. VPM sú vhodné aj pre absolventov. Miesto výkonu práce : Automobilová ulica 1, Trnava (ubytovanie). absolventa zaujímavé finančné ohodnotenie (základný plat, výkonnostná prémia, vernostný bonus, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci), 13. plat, odmeny za nápady na zlepšenie, stravné formou gastrolístkov, celoročný pitný režim, doplnkové dôchodkové sporenie, bezplatné životné poistenie s celoročným krytím, prenájom vozidiel od 111 € mesačne, možnosť ubytovania za úhradu (ubytovne a nájomné byty), sociálne benefity, …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dodržiavanie štandardov hotela **** – upratovanie izieb (denné upratovanie, výmena post. bielizne, čistenie a dezinfekcia) – upratovanie spoločenských priestorov (čistenie, vysávanie, dezinfekcia, polievanie kvetín, utieranie prachu) – pranie, žehlenie – motivačný systém ohodnocovania (prémie) – sociálny program (nápoje) – ubytovanie formou nájmu bytového priestoru zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Umývanie bieleho riadu, – umývanie čierneho riadu, – sanita kuchyne (umývanie podlahy, regálov, chladničiek, skladov), – hrubá predpriprava surovín (ovocie, zelenina) – umývanie, škrabanie, – dodržiavanie systémov HACCP. – motivačný systém ohodnocovania /prémie/ – sociálny program /nápoje/ – ubytovanie formou nájmu bytových priestorov zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Stolár / montážnik / šofér

Ponúkame pracovnú pozíciu : Stolár / montážnik / šofér


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vývoz a montáž masívneho nábytku. Správa dodávkového vozidla.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Chyžná

Ponúkame pracovnú pozíciu : Chyžná


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Dodržiavanie štandardov hotela **** – upratovanie izieb (denné upratovanie, výmena post. bielizne, čistenie a dezinfekcia) – upratovanie spoločenských priestorov (čistenie, vysávanie, dezinfekcia, polievanie kvetín, utieranie prachu) – pranie, žehlenie – motivačný systém ohodnocovania (prémie) – využívanie wellness zóny grátis – sociálny program (nápoje)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocná sila v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná sila v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Umývanie bieleho riadu, – umývanie čierneho riadu, – sanita kuchyne (umývanie podlahy, regálov, chladničiek, skladov), – hrubá predpriprava surovín (ovocie, zelenina) – umývanie, škrabanie, – dodržiavanie systémov HACCP. – Sociálny systém pre zamestnancov (pitný režim, wellness), – príplatky za víkend, sviatky, – preplácanie nadčasov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

šičky

Ponúkame pracovnú pozíciu : šičky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: min. vyučenie (najlepšie v príslušnom odbore, šičky, krajčírky), vpm sú vhodné aj pre šikovných absolventov/-tky bez praxe, avšak výhodnejšie s praxou, šitie opierok hláv a rúk pre automobilový priemysel, práca v sede, práca v medzinárodnej spoločnosti, istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu, výkon : Kežmarok. absolventa firemný autobus, príspevok na dopravu, firemné akcie, masáže pre zamestnancov, práca v mladom a dynamickom kolektíve, hlavný pracovný pomer, stravné lístky v hodnote 3,80 eur, perspektíva profesionálneho a odborného rastu, …
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií