Ponuky:

Predavač v záhradnom centre

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač v záhradnom centre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov v záhradnom centre – odborné poradenstvo, starostlivosť o živý tovar, práca s registračnou pokladnicou absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kontrolór kvality v Košiciach

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kontrolór kvality v Košiciach


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ak získate uvedenú ponuku: – čaká Vás práca v automobilovom priemysle – konkrétne: vizuálna kontrola automobilových dielov na základe daných špecifikácií – budete zaznamenávať výsledky svojej činnosti do predpísaných formulárov absolventa od 3,50 €/h. na dohodu o pracovnej činnosti + odmeny – možnosť vyššieho zárobku na voľnú živnosť (o 1,- Eur na hodinu viac) Skúsenosť na kontrole kvality alebo vo výrobe je výhodou, ale ak ju nemáte: – radi Vás zaškolíme – odmeny k výplate – u nás získate stabilný a motivujúci príjem – náš koordinátor a tímlídri Vám budú nepretržite k dispozícii – a napokon (nie však v poslednom rade): s nami môžete vytvárať skvelý tím spolupracovníkov :-)
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v DeD v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre DeD.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií