Ponuky:

finančný účtovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : finančný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: účtovanie v štátnych, rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programu SOFTIP a práca so štátnou pokladnicou, študijný odbor ekonomického smeru Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: celodenná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, odborná a zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, komunite alebo psychiatrii Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

profesionálny rodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu vo svojom domácom prostredí, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, doklad o absolvovaní prípravy na výkon práce profesionálneho rodiča, Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

skladník – vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : skladník – vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v sklade, príjem a výdaj tovaru, rozvoz, zodpovednosť, pracovitosť, samostatnosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií