Ponuky:

učiteľ anglického jazyka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : učiteľ anglického jazyka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: učiteľ anglického jazyka v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii, výučba v materinskom jazyku anglickom (rodný jazyk anglický), znalosť anglického jazyka na úrovni materinského, doklad o ukončenom vysokoškolskom štúdiu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

vychovávateľka v jasliach

Ponúkame pracovnú pozíciu : vychovávateľka v jasliach


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: starostlivosť o deti, príprava a vedenie výchovno – vzdelávacej činnosti, pomocné práce, študijný odbor : učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, zdravotnícky asistent, zdravotná sestra, výhodou – Kurz manipulácie s potravinami, prax s deťmi Žiadosť + životopis zaslať na email jaslevcielkakosice@gmail.com „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci § 54 ods. 1 písm. a) – NP „Praxou k zamestnaniu““.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

asistent pre Meteorológiu a Klimatológiu

Ponúkame pracovnú pozíciu : asistent pre Meteorológiu a Klimatológiu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: správa štátnej siete staníc, kontrola a revízia údajov, údržba staníc, technická spôsobilosť, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť Životopis zaslať na email martina.tomkova@shmu.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

predavač rýchleho občerstvenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : predavač rýchleho občerstvenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca pri grile, príprava jedál z polotovarov, udržiavanie čistoty na pracovisku, ddržiavanie HCCP, práca aj s registračnou pokladňou výhodou : platné hygienické minimum a platný zdravotný preukaz
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

asistent pre meranie a kontrolu

Ponúkame pracovnú pozíciu : asistent pre meranie a kontrolu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: správa štátnej siete staníc, kontrola a revízia údajov, údržba staníc, technická spôsobilosť, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť Životopis zaslať na email shmu-gr@shmu.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

finančný účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : finančný účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: účtovanie v štátnych, rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programu SOFTIP a práca so štátnou pokladnicou, študijný odbor ekonomického smeru Telefonicky si dohodnúť termín stretnutia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

profesionálny rodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : profesionálny rodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu vo svojom domácom prostredí, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, doklad o absolvovaní prípravy na výkon práce profesionálneho rodiča, Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

zdravotná sestra

Ponúkame pracovnú pozíciu : zdravotná sestra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: celodenná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, kladný vzťah k deťom, odborná a zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, komunite alebo psychiatrii Žiadosti zasielať na adresu spoločnosti, alebo na email dedadss@stonline.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

skladník – vodič

Ponúkame pracovnú pozíciu : skladník – vodič


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: práca v sklade, príjem a výdaj tovaru, rozvoz, zodpovednosť, pracovitosť, samostatnosť „Toto pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP XXI/B na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku“
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií