Ponuky:

Kuchár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci podnikateľského oddelenia a informatiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci podnikateľského oddelenia a informatiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Kritéria a požiadavky na uchádzačov o pracovnú pozíciu Oddelenie podnikateľských činností a informatiky – vedúci oddelenia : – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na právo (JUDr.) – predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č.552/2003 Z. z.) – prax vo vedúcej funkcii vítaná – organizačné a riadiace schopnosti možnosť trvalého pracovného pomeru možnosť osobného príplatku možnosť kvartálnych odmien možnosť zvyšovať svoju odbornosť rôznymi typmi práce možnosť získavať skúsenosti a iné (nedá sa vymenovať, čo všetko získate)
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vedúci oddelenia správy majetku – zastupovanie počas MD/RD

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci oddelenia správy majetku – zastupovanie počas MD/RD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie a organizácia – riadenie a organizácia práce oddelenia, zodpovednosť za plnenie úloh, ako aj odbornú úroveň materiálov spracovávaných oddelením, – denná kontrola práce podriadených zamestnancov, – spracovávanie materiálov a podkladov pre rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Majetkovo-právna agenda – spracovávanie zmlúv (najmä kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo …), – zodpovednosť za správu, prevádzku, ochranu a účelné využívanie majetku MČ a majetku mesta zvereného do správy mestskej časti , – kompletizácia majetkovej agendy – MČ ma v správe budovy a pozemky, vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií (približne 25 km chodníkov, 15 km miestnych komunikácií II., III. a IV. triedy, na ktorých nepremáva MHD) a verejná zeleň o rozlohe približne 55 ha, – spracovanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s majetkom MČ. Správa majetku – zabezpečovanie nákupu DNM, DDNM, DHM, DDHM, – spolupráca pri vymáhaní nedoplatkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií