Ponuky:

Vedúci oddelenia správy majetku – zastupovanie počas MD/RD

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vedúci oddelenia správy majetku – zastupovanie počas MD/RD


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie a organizácia – riadenie a organizácia práce oddelenia, zodpovednosť za plnenie úloh, ako aj odbornú úroveň materiálov spracovávaných oddelením, – denná kontrola práce podriadených zamestnancov, – spracovávanie materiálov a podkladov pre rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Majetkovo-právna agenda – spracovávanie zmlúv (najmä kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo …), – zodpovednosť za správu, prevádzku, ochranu a účelné využívanie majetku MČ a majetku mesta zvereného do správy mestskej časti , – kompletizácia majetkovej agendy – MČ ma v správe budovy a pozemky, vykonáva správu a údržbu miestnych komunikácií (približne 25 km chodníkov, 15 km miestnych komunikácií II., III. a IV. triedy, na ktorých nepremáva MHD) a verejná zeleň o rozlohe približne 55 ha, – spracovanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s majetkom MČ. Správa majetku – zabezpečovanie nákupu DNM, DDNM, DHM, DDHM, – spolupráca pri vymáhaní nedoplatkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Odborný referent oddelenia správy majetku

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný referent oddelenia správy majetku


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: evidencia majetku, kontrola stavu majetku, inventarizácia majetku, realizácia drobných nákupov pre miestny úrad, vyhľadávanie projektov a grantov
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

PC Technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : PC Technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Servis výpočtovej techniky (PC, mobil, notebook, tablet, registračné pokladnice), poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky. Servisný technik smartphonov, tabletov a notebookov na pobočke/ výjazdy. Oprava iPhone, Samsung, Sony a iPad zariadení. Servis iOS a Android operačných systémov, preflashovanie, custome rom, rooting a pod. Predaj príslušenstva k smartphonom. Všetko potrebné k servisovaniu spomenutých zariadení technika zaučíme. zdravotne postihnutého absolventa mladistvého – samostatná práca – mladý pracovný kolektív – profesionálny rast – vzdelávanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií