Ponuky:

Predavač/ka mäsa a mäsových výrobkov

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač/ka mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • preberanie a odborný dohľad pri príjme tovaru • delenie porciovanie mäsa • vykosťovanie mäsa • vykladanie mäsa a mäsových výrobkov do vitrín • práca a starostlivosť o vzhľad vitrín • kontrola záruk ponúkaného tovaru • predaj mäsa a mäsových výrobkov • práca so zákazníkom – odborné poradenstvo • aktualizácia cenoviek • skladovanie tovaru v chladničkách • fyzická inventúra • udržiavanie čistoty vitrín, nástrojov zariadení používaných pri práci s mäsom a mäsovými výrobkami • čistenie a dezinfekcia priestorov, nástrojov a zariadení používaných pri práci • dodržiavanie hygienických predpisov a zákonom stanovených noriem pri práci • práca s pokladňou, váhou, platobným terminálom absolventa Stravné lístky, odmeny, príjemný kolektív a prostredie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pracovník pre VO, interné procesy úradu a rozvoj MČ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník pre VO, interné procesy úradu a rozvoj MČ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – verejné obstarávanie pre všetky oddelenia úradu MČ – pokrývanie problémov a rozvoj MČ prostredníctvom projektov a ich implementácia z rôznych druhov externých finančných zdrojov – analýza a realizácia postupov pre e-government v MČ v súlade so zákonom, – zabezpečovanie a kontrola postupov v prípade registratúrnych záznamov a spisov pracovníkov úradu MČ – zhromažďovanie požiadaviek a zabezpečovanie vzdelávania pracovníkov úradu MČ – evidencia a kontrola žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 – zhromažďovanie podkladov o činnosti samosprávy a ich zverejňovanie na webovom sídle MČ v súlade s požiadavkami Transparency International Slovensko na transperentnú obec Výška mesačnej mzdy sa skladá z tabuľkového platu, osobného príplatku, kvartálnych odmien. Po 1 roku práce k tabuľkovému platu +15% za prácu v samospráve. Možnosť odborne rásť a vzdelávať sa Všetky zákonné výhody plynúce zo Zákonníka práce
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Prednosta úradu MČ – zastupovanie počas dlhodobej PN

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prednosta úradu MČ – zastupovanie počas dlhodobej PN


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zastupovanie prednostu miestneho úradu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu – prideľovanie pošty, bežných a prierezových úloh a kontrola ich plnenia – vykonávanie zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov – administrovanie dochádzky vedúcich organizačných útvarov a celkovo evidencie dochádzky – riadenie zverených úloh a projektov v podmienkach miestneho úradu a kontrola ich plnenia, komunikácia s dodávateľmi – účasť na výberových konaniach a podľa potreby na zasadnutiach orgánov mestskej časti platové zaradenie podľa príslušnej platovej tarify osobné ohodnotenie kvartálne odmeny oboznámenie sa s činnosťou samosprávy, získanie skúseností množstvo rôznej práce a na tomto základe zvyšovanie svojej odbornosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie potrubných rozvodov a technológií v súlade s technickou dokumentáciou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií