Ponuky:

Elektroinštalatér – Nemecko

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektroinštalatér – Nemecko


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hlavná činnosť: práca v domových zariadeniach, nové a staré rekonštrukcie, distribútor a montáž meradiel. Vedľajšie činnosti: inštalácia systému požiarneho poplachu vrátane ovládacieho panela, zabezpečovacia technika, umiestnenie optického kábla vrátane spojenia, technológia dátových sietí, systémy ochrany pred bleskom, fotovoltaické systémy (pripojenie, konštrukcia/montáž), usporiadanie a ovládanie drôtov a ovládacie skrine. Príplatok na ubytovanie a stravu 6 € za každú odpracovanú hodinu. Čistá mzda s príplatkami cca. 2500 €. Konečná mzda závisí do odpracovanej hodiny – pracuje sa minimálne 152 hodín mesačne podľa zmluvy, ale je možnosť pracovať aj nadčasy. V prípade dlhodobej spolupráce 13. a 14. plat. + zabezpečenie ubytovania
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Manažér plánovania výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér plánovania výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Koordinovanie a riadenie SIOP závodu ( Sales, Inventory and Operations Planning ) na mesacnej báze, a MPS závodu ( Master Production Scheduling) na týždennej báze. Zabezpečiť aby bolo MPS splniteľné a v súlade s objednávkami zákazníka, cieľmi a kapacitami závodu. Riadi pracovnú záťaž závodu a navrhuje prerozdelenie zdrojov na základe variácii zákazníckeho dopytu. Funkčná zodpovednosť za MPS. Zodpovednosť za komplexné riadenie plánovania a transférov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Riaditeľ ekonomiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Riaditeľ ekonomiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – realizácia finančnej a ekonomickej stratégie a. s., – riadenie a vykonávanie špecifických činností vyplývajúcich z finančnej politiky a. s., – metodické usmerňovanie v oblasti fakturácie výkonov a služieb, – výkon ekonomických špecifických činností vyplývajúcich zo strategickej politiky a. s., – vypracovanie a formulovanie smerov rozvoja a. s. s cieľom zaistiť prosperitu celej a. s., – znalosti v oblasti účtovníctva a financovania, rozpočtovníctva, mzdovej agendy, hospodárenia s majetkom, rozpočtové pravidlá.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava minútkových jedál, teplej a studenej kuchyne podľa daných noriem – zabezpečovanie dennej prevádzky kuchyne (koordinácia, organizácia spolupráce a komunikácia) – sledovanie zásob a ekonomické narábanie so surovinami – zodpovednosť za vykonávanie inventúr na prevádzke kuchyňa – dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku – práca v mladom dynamickom kolektíve – zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu – možnosť odborného rastu – školenia v gastronomickom odbore – individuálny prístup k zamestnancom – motivačné ohodnotenie – práca v mladom dynamickom kolektíve – zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu – možnosť odborného rastu – školenia v gastronomickom odbore – individuálny prístup k zamestnancom – motivačné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Psychológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Psychológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Psychológ v krízovom stredisku, kde je umiestnených v súčasnej dobe 14 detí vo veku od 4 – 17 rokov. Je to ponuka práce v rámci národného projektu – Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb .
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Účtovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: účtovanie v systéme podvojného účtovníctva
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Konzultant, Obchodný vedúci

Ponúkame pracovnú pozíciu : Konzultant, Obchodný vedúci


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Konzultant: – komunikácia so zákazníkmi – vyjednávanie podmienok v partnerských spoločnostiach – vyhľadávanie nových obchodných príležitostí – vytvárania zložiek – práca s počítačom a administratíva Asistent vedúceho: – pomoc pri zaškoľovaní spolupracovníkov – administratívna podpora – postupne preberá kompetencií v rámci kancelárie Obchodný vedúci a manažér kancelárie: – zodpovednosť za chod kancelárie – vedenie tímu – personalistika – zaškoľovací proces spolupracovníkov Naša ponuka je šanca niečo dosiahnuť aj bez predošlých skúseností vďaka špecializovanému systému zaškoľovania a odovzdávania manažérskych zručností. Hľadáme človeka, ktorý je dynamický, dokáže nabudiť, inšpirovať a motivovať ostatných. Rád odovzdáva informácie a svoje skúsenosti ostatným. Má obchodné ale aj manažérske myslenie. Ponúkame prácu v tvorivom tíme mladých ľudí, kde oceňujeme vlastné myslenie, iniciatívu a tímového ducha. Pozície sú vhodné aj pre študentov a absolventov vysokých škôl. Zasielajte štruktúrovaný životopis emailom na mato.reznicak@gmail.com a do predmetu správy uveďte informáciu, v ktorom meste sa uchádzate o prácu. Následne budú naši personalisti kontaktovať vybraných uchádzačov a dohodnú si s Vami termín pohovoru, na základe ktorého si vyberieme vhodných kolegov pre naše pobočky. absolventa Akreditované vzdelávanie Dynamický tím Príjemné prostredie Zaujímavé finančné ohodnotenie Bez skúšobnej doby s možnosťou zvýšenia príjmu už po 3 mesiacoch Flexibilný pracovný čas Možnosť kariéry aj popri vysokej škole
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Predavač mäsa a mäsových výrobkov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavač mäsa a mäsových výrobkov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom v maloobchodnej predajni. – Udržiavanie prevádzkovej hygieny a poriadku na predajni. – Dodržiavanie kvality predaja. absolventa – Práca v stabilnej spoločnosti. – Základná mzda 263 eur + motivačná zložka mzdy, zákonné príplatky, dochádzkový bonus.
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Asistent/ka predaja pre OKAY – Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent/ka predaja pre OKAY – Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vašou pracovnou náplňou bude: – obsluhovanie zákazníkov a aktívny predaj vybraného tovaru – podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere a nákupe elektrospotrebičov – budovať si vzťahy so svojimi stálymi zákazníkmi – podieľanie sa na pravidelných inventúrach – zlepšovať vzhľad, funkčnosť a atraktivitu zvereného úseku predajne – napomáhať plynulému chodu predajne absolventa Ponúkame: – perspektívne a atraktívne zamestnanie v profesionálnom tíme – moderné zázemie silnej spoločnosti – motivujúce finančné ohodnotenie – pravidelné vzdelávanie v oblasti elektrospotrebičov a zákazníckeho servisu, čo využijete v pracovnom i osobnom živote
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka – Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka – Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečovať administratívny chod predajne, – vykonávať administratívne práce, – podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere a nákupe elektrospotrebičov, – budovať si vzťahy so svojimi stálymi zákazníkmi, – zlepšovať vzhľad, funkčnosť a atraktivitu zvereného úseku predajne. – perspektívne a atraktívne zamestnanie v profesionálnom tíme, – moderné zázemie silnej spoločnosti, – motivujúce finančné ohodnotenie, – pravidelné vzdelávanie v oblasti elektrospotrebičov a zákaznického servisu, čo využijete v pracovnom i osobnom živote.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Manažér/-ka poľnohospodárskej výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér/-ka poľnohospodárskej výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie poľnohospodárskej farmy na úseku živočíšnej a rastlinnej výroby, vedenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku, organizácia ich práce a operatívne riadenie prevádzky. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zástupca vedúceho predajne pre OKAY – Košice

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zástupca vedúceho predajne pre OKAY – Košice


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: * obsluhovanie zákazníkov a predvádzanie vybraného tovaru * podpora pre zákazníkov, ktorí potrebujú poradiť pri výbere a nákupe elektrospotrebičov * starať sa a budovať si vzťahy so stálymi zákazníkmi * zlepšovať vzhľad, funkčnosť a atraktivitu zvereného úseku predajne * napomáhať plynulému chodu predajne * pravidelne sa vzdelávať v oblasti elektrospotrebičov a zákazníckeho servisu, čo využijete ako v osobnom tak aj v profesijnom živote * perspektívne a atraktívne zamestnanie v profesionálnom tíme, moderné zázemie silnej spoločnosti * motivujúce finančné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zamočník, zvárač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zamočník, zvárač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: K náplní práce patrí čítanie výkresov, zváranie s CO2, elektródou, brúsenie, striekanie, meranie. mladistvého Pre živnostníka výhoda – vyplácanie hneď po dokončení zákazky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Klientsky pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Klientsky pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca na pobočke spoločnosti AXA, t.j. starostlivosť o existujúcich a nových klientov, – komplexná správa osobných financií – riziká, investície, sporenia, dôchodky, hypotéky, úvery, – príprava návrhov a vypracovanie projektov pre klientov, – spracovanie príslušnej agendy, – vedenie pridelenej administratívy, – dodržiavanie firemnej stratégie a obchodnej politiky – Zázemie silnej a stabilnej medzinárodnej spoločnosti, – nadpriemerné finančné ohodnotenie, – motivačné finančné príspevky v počiatočnom období 24 mesiacov, – pravidelné mesačné odmeny, – výplata dvakrát v mesiaci, – firemné zľavy a výhody na produkty AXA, – teambildingové akcie, dovolenky, podpora osobnostného rastu – kariérny rast, – práca v tíme na novovznikajúcom projekte, – odborné, rozvojové a relaxačné eventy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Elektromontér, elektrotechnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromontér, elektrotechnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Elektromontáž strojov. Zapájanie do rozvádzačov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Špecializovaný sociálny poradca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecializovaný sociálny poradca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie sociálneho poradenstva pre cieľové skupiny osôb so zdravotným obmedzením a zdravotným postihnutím, osôb sociálne vylúčených, nezamestnaných. Spolupráca s organizáciami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kvetinárka – floristka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kvetinárka – floristka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkam prácu floristky – kvetinárky na viazanie a predaj kytíc, kvetov, výrobu aranžmánov zo živých, sušených a umelých kvetov. Sme veľkoobchod kvetov, priamy dovozca z Holandska. Mame sieť aj vlastných maloobchodných predajní, kde zamestnávame skúsené floristky a aranžérky. KONTAKT: flor@florplus.sk 0905 500 752
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodník, internetový predaj

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodník, internetový predaj


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Hľadáme znalého človeka, ktorý je expert na rozbehnutie internetových predajov na webe od samotného začiatku, vloženie produktov, realizovanie predaja a spravovanie predajov cez internet s náležitosťami spojenými s platbami, dopravou, komunikáciou.. (napr. Amazon, …) Uchádzač musí byť schopný samostatne fungovať, takže skúsenosť v profesii je nevyhnutná. Musí to byť detailista schopný organizácie práce a tímový hráč. Nové veci a zmeny musia byť pre Teba výzvou, cieľ predať za vhodných podmienok a spokojný zákazník. Fixný plat + odmeny z predaja
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: všetky interiérové práce: murovky, omietky, maľovky, stierky, sadrokartón, montáž obkladu a dlažby, pokládky podláh, maľovanie absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií