Ponuky:

Sociálny pracovník

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Sociálny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – posudzovanie sociálnej situácie občana, – poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci, – pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovanie tlačív, – pomoc pri písomnej komunikácií v úradnom styku, príprave dokumentácie, tlačív a pri vybavovaní iných vecí v záujme obyvateľa zariadenia sociálnych služieb, – rozvíjanie sociálnej komunikácie, na základe rôznych metód sociálnej práce, – navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s občanom a jeho rodinou, – sociálna integrácie občana v zariadení sociálnych služieb do komunity – sociálna práca zameraná na usmerňovanie postojov ostatnej populácie k seniorom – sociálna práca zameraná na podporu samostatnosti, nezávislostí, sebestačnosti občana v zariadení sociálnych služieb, najmä pri základných sociálnych aktivitách, – navrhovanie a realizovanie foriem postupov a metód sociálnej práce s občanom v zariadení sociálnych služieb, – príprava podkladov pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu obyvateľov zariadení sociálnych služieb, – aktivizuje obyvateľa zariadenia sociálnych služieb podľa jeho schopnosti a možností, – spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami zariadenia sociálnych služieb. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Opatrovateľ/-ka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Opatrovateľ/-ka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Poskytovanie pomoci pri každodenných úkonoch, sprostredkovanie spoločenských aktivít, starostlivosť o zdravie zverenej osoby. Cieľom je zvyšovanie kvality života ľudí predovšetkým v dôchodkovom veku. Náplňou práce je: o zabezpečovanie základných životných potrieb prijímateľov: o pomoc pri osobnej hygiene, celkový kúpeľ, obliekanie, poskytovanie a zaisťovanie potravy a pitného režimu o spolupráca pri zaisťovaní odbornej pomoci, o starostlivosť o bezprostredné okolie prijímateľa, o sprevádzanie prijímateľov na odborné lekárske vyšetrenia, – – návrh činností a aktivít pre klientov, spoločenské podujatia, prechádzky, o ergoterapeutická pomoc pri pohybových aktivitách a iné… zdravotne postihnutého absolventa ubytovanie priamo v zariadení, motivačný fond po skúšobnej dobe
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: stavebné práce absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Zdravotná sestra / Zdravotnícky asistent

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zdravotná sestra / Zdravotnícky asistent


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – sledovanie stavu klientov, meranie fyziologických funkcií, – poskytovanie prvej pomoci podľa svojich odborných znalostí, – zodpovednosť za podávanie liekov, prípadne injekcií, – zabezpečovanie dezinfekciu všetkých zdravotníckych pomôcok, – sprevádzanie lekára pri návšteve zariadenia a plnenie jeho pokyny, – plnenie ďalších úloh podľa pokynov riaditeľa. zdravotne postihnutého absolventa ubytovanie priamo v zariadení, motivačný fond
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií