Ponuky:

Administratívny zamestnanec

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny zamestnanec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – denné spracovanie a kontrolu dochádzky v dochádzkovom systéme, kontrolu a evidenciu dokladov neprítomností zamestnancov na pracovisku – spracovanie došlej a odoslanej pošty, odosielanie a preberanie pošty – registráciu došlej a odoslanej pošty v elektronickom denníku v systéme HELIOS a jej rozdelenie na oddelenia – príprava učtovných dokladov za oddelenie pre účtovné – správu registratúry, evidenciu a archiváciu v zmysle registratúrneho poriadku a plánu – nákup OPP v zmysle interných smerníc a ich prideľovanie zamestnancov a vedenie evidencie prideľovaných OPP zamestnancom spoločnosti v súlade s internými smernicami a kartou OPP – nákup hygienických a čistiacich potrieb – nákup kancelárskych potrieb na základe požiadaviek oddelení
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Predajca Autodielov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predajca Autodielov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj, príjem, expedícia, objednávanie, komunikácia so zákazníkmi, automobilové diely. Auto, telefón, osobné ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny zamestnanec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny zamestnanec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – plánovanie a objednávanie materiálov pre výrobu, kalkulácia dlhodobej predpovede spotreby – komunikáciu s odberateľmi, dodávateľmi a dopravcami – zabezpečenie vývozu materiálu a príprava podkladov pre dovoz materiálu – spracovanie a zadávanie dát do IS Helios, práca s IS zákazníkov – spracovávanie pravidelných reportov a prehľadov logistických procesov – riadenie zamestnancov na sklade – príjem, expedícia, operátori – kontrolu stavu skladu – vytváranie pracovných inštrukcií a postupov v súlade s požiadavkami normy IATF
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technik a nastavovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technik a nastavovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Nastavenie parametrov vstrekovacieho lisu • Nastavenie automatického robota • Obsluha vstrekovacieho lisu • Kontrola vstrekovacích lisov a identifikácia porúch vstrekovacích lisov, • Dopĺňanie vazelíny, kontrola oleja, • Výmena a osadzovanie vstrekovacích foriem • Udržiavanie poriadku na pracovisku • Obsluha žeriavu • Komunikácia s teamlídrom • Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri práci
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nastavovač strojov a zariadení

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nastavovač strojov a zariadení


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – nastavovanie a obsluha strojov podľa výrobného plánu, najmä nie však výlučne HSC obrábacích strojov (séria 320 HSC), pásových píl (séria 1200 VM) a iných kovoobrábacích strojov (séria 450 ECL); – spolupráca pri zavádzaní nových strojov do prevádzky a ich osadzovania; – nastavovanie (zoraďovanie) ako i obsluha strojov vo výrobe plastov; – výroba odhlučňovacích filtrov do motorových vozidiel a s tým súvisiace montážne a pomocné činnosti; – výroba plastových komponentov do motorových vozidiel; – výroba kožených výrobkov do interiérov motorových vozidiel; systém sociálnych benefitov; interný zaškolovací proces;
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie CO2 Ubytovanie – časť hradená zamestnancom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha zákazníkov, práca s pokladňou
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava jedál absolventa dochádzkový bonus ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Údržbár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Údržbár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: údržbárske práce, kontrola a údržba elektrických a ostatných zariadení, opravy spojené so správou budovy a výrobného areálu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Čašník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Čašník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: obsluha absolventa dochádzkový bonus ubytovanie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Skladník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • zabezpečovanie plynulého príjmu, kontroly a označovania tovaru, vedenia skladovej evidencie • manipulácia s tovarom, jeho expedícia • zabezpečovanie plynulej vykládky a nakládky materiálu • dohľad nad zverenou technikou (VZV) • zodpovednosť za uskladnenie hotových výrobkov a polotovarov v sklade • zodpovednosť za tok materiálu, jeho príjem a distribúciu do výroby absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zvárač 111

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zvárač 111


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zváranie elektródou (metóda 111) na stavbách na Slovensku a v Čechách.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník v lesníctve

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník v lesníctve


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce v ťažbovej činnosti, v ťažbe a približovaní drevnej hmoty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lesné pracovníčky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lesné pracovníčky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zalesňovanie, uhadzovanie haluziny, vyžínanie buriny a chemická ochrana. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obkladač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obkladač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič kamiónu

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič kamiónu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Preprava drevnej hmoty.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií