Ponuky:

Manažér obchodnej skupiny (Krupina)

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Manažér obchodnej skupiny (Krupina)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadenie obchodnej skupiny, – výber a nábor spolupracovníkov, – zabezpečovanie plnenia cieľov, – vedenie kancelárie oblastného zastúpenia, – starostlivosť o klientov v pridelenom regióne, – predaj stavebného sporenia, stavebných úverov a medziúverov Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., – predaj poistných produktov Wüstenrot poisťovne, a.s., – práca s databázou klientov, – akvizičná činnosť.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Montážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – kompletizovanie čalúneného nábytku, korpusov, područí, operadiel, sedákov – montáž podnoží a nôh, spojovacích kovaní, výklopných mechanizmov – montáž SB- mechanizmov – vizuálna kontrola kvality – ostatné práce nariadené riadiacim pracovníkom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pokladník/predavač – KRUPINA – nástup ihneď

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pokladník/predavač – KRUPINA – nástup ihneď


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca a obsluha zákazníkov na pokladni, – spracovávanie dennej uzávierky, – objednávanie tovaru, – dokladanie tovaru, – tvorba cenoviek, – kontrola doby spotreby, – fyzická inventúra tovaru. Pracovné pozície obsadzujeme na oddelenie: – pokladník /predavač.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor výroby / montážnik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby / montážnik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vykonávať prácu podľa pokynov nadriadeného, – výroba a montáž výrobkov v požadovanej kvalite, podľa pracovných inštrukcií, – dodržiavanie vnútropodnikových predpisov a smerníc, – udržovanie poriadku na pracovisku, – plnohodnotné využívanie pracovného času, – dodržovanie začiatku a konca pracovneho času, – dodržovanie začiatku a konca prestávok, – dodržovanie BOZP, – dodržovanie pracovnej disciplíny.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Tlačiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Tlačiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečenie prípravy tlač. stroja v náväznosti na technológiu, – nastavenie a priebežná kontrola výstupu práce, – zodpovednosť za kvalitu spracovania.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Správca budov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Správca budov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zabezpečovanie pravidelnej údržby, opráv a predchádzaniu škodám na budovách. – Zabezpečovanie pravidelnej údržby a opráv strojov a zariadení príslušných k budovám a podporujúcich výrobný proces. – Zabezpečovať úsporné hospodárenie s energiami, navrhovať a prijímať opatrenia na jej neustále znižovanie. – Zabezpečovanie a podpora získavania nových projektov a cenových ponúk súvisiacich s opravami, úpravami, rekonštrukciami a modernizáciou stavených objektov a areálu spoločnosti, zabezpečovať dodržiavanie legislatívnych požiadaviek pri týchto činnostiach. – Je kontaktnou osobu pre styk s dodávateľmi a osobou vykonávajúcou kontrolu výkonu ich práce po všetkých stránkach (BOZP, ekológia, 5S, časový harmonogram, nelegálna práca).
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Manipulačné práce, – montážne práce, – obsluha strojov a zariadení, – vizuálna kontrola výrobkov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

IT Technik

Ponúkame pracovnú pozíciu : IT Technik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Montáž, inštalácia a sprevádzkovanie novej IT techniky, či už špeciálnej alebo všeobecnej ako sú PC, servre, LAN, periférne zariadenia ako napr. tlačiarne, kopírky, modemy, skenery, video konferenčná technika, • inštalácia operačných systémov a rôznych SW aplikácií, • servisné zásahy, údržba, profylaxia HW a SW v mieste inštalácie a/alebo v servisnom stredisku, • diagnostika a oprava IT zariadení, • upgradovanie HW, reinštalácia a konfigurovanie SW, • údržba komplexných IT systémov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Mzdová účtovníčka (zastupovanie počas RD a MD)

Ponúkame pracovnú pozíciu : Mzdová účtovníčka (zastupovanie počas RD a MD)


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Oblasť mzdového účtovníctva: • Spracovanie miezd podľa platných predpisov. • Kompletné vedenie mzdovej agendy zamestnancov a pomoc pri vedení personálnej agendy. • Komunikácia so štátnymi inštitúciami (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad). • Vypracovanie štatistických výkazov a komunikácia so štatistickým úradom. • Zodpovednosť za správnosť a úplnosť všetkých mzdových dokladov. • Príprava mzdových reportov (pre Finančné oddelenie, pre manažment). • Spolupráca s hlavnou účtovníčkou pri inventarizácii mzdových účtov. • Príprava podkladov pre audit a kontrolné inštitúcie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník klientskeho centra

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník klientskeho centra


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – servis a poradenstvo pre klientov v regióne – predaj úverov – predaj stavebného sporenia a termínovaných vkladov – predaj neživotného a životného poistenia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb

Ponúkame pracovnú pozíciu : Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Odborný predajca pre predaj poistných produktov a služieb Poskytovanie poradenstva v oblasti kompletnej škály poistných produktov Konzultácia a analýza potrieb klienta s následným nájdením vhodného riešenia pri výbere poistného produktu Príprava poistných návrhov Poskytovanie kvalitného servisu pre existujúcich aj potenciálnych klientov Akvizičná činnosť – aktívne vyhľadávanie nových klientov Práca s databázou individuálnych klientov, vyhľadávanie nových klientov Budovanie vlastného obchodného tímu externých spolupracovníkov, ich pozitívna motivácia a podpora v obchodnej činnosti
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pre nášho klienta hľadáme kandidáta, ktorý sa chce realizovať v oblasti kúpeľného zdravotníctva. Našim klientom je moderné, jedinečné kúpeľné zariadenie, ktoré je veľmi obľúbené a vyhľadávané medzi slovenskými ale aj zahraničnými návštevníkmi. Lekár bude pracovať v moderne vybavenej ambulancii, ktorá disponuje všetkými potrebnými diagnostickými prístrojmi a je zriadená v nedávno zrekonštruovaných priestoroch. Lekár sa na tejto pozícii venuje výlučne poskytovaniu komplexnej lekárskej starostlivosti, ktorá začína vstupným vyšetrením, nastavením liečebných procedúr až po ukončenie pobytu hodnotením výsledkov liečby. K dispozícii má skúsené zdravotné sestry, ktoré sa venujú administratívnej agende a vykonávajú ďalšie bežné úlohy vyplývajúce z tejto pozície. Výhodou tejto pozície je, že v porovnaní s prácou v nemocnici na lôžkových oddeleniach sú nočné služby mimoriadne pokojné. Bežné činnosti Kúpeľného lekára, ktoré vykonáva v rámci svojej práce: • Vstupná lekárska prehliadka klientov pri začatí pobytu; • Vyhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu a ordinácia liečebného procesu; • Priebežné sledovanie a hodnotenie účinnosti liečebného procesu; • Posúdenie výsledkov liečby pri ukončení pobytu; • Zabezpečovanie nepretržitej zdravotníckej služby podľa plánu. Hľadáme človeka, ktorý: • sa chce venovať Fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii – fyzikálnej medicíne; • chce pracovať v úspešnom a modernom zariadení, ktoré je využívané slovenskou a medzinárodnou klientelou; • má atestáciu z FBLR /RFM/, prípadne z interného lekárstva, kardiológie, neurológie, ortopédie alebo úrazovej chirurgie. Pozícia je vhodná aj pre lekárov bez atestácie, ktorí sa plánujú zaradiť do rezidenčného programu. Náš klient im poskytne plnú podporu počas prípravy na získanie atestácie. Pozícia je rovnako vhodná aj pre lekárov, ktorí hľadajú prácu len na čiastočný úväzok.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Vodič VZV / komisionár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Vodič VZV / komisionár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Manipulácia a komisia výrobného materiálu. Komisia materiálu pre výrobnú linku. Zodpovedá za správny príjem a zaskladnenie tovaru v sklade. Zodpovednosť za zverenú oblasť komisionovania. Zodpovedá za bezpečnú manipuláciu s materiálom a so zverenými strojmi a prístrojmi. Zodpovedá za zverené pracovné prostriedky a ochranné pracovné prostriedky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba a montáž výťahových komponentov, obsluha strojov na pracovisku, obsluha výrobnej linky, priebežná kontrola kvality výrobkov. Práca vhodná pre mužov aj ženy
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Operátor výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu pri výrobnej linke v okolí Krupiny na pozíciu operátor výroby na HPP. Nástup ihneď.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor-ka výroby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor-ka výroby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu pri výrobnej linke v okolí Krupiny na pozíciu operátor-ka výroby. Nástup ihneď. Práca vhodná pre ženy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor vysokozdvižného vozíka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vysokozdvižného vozíka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Ponúkame prácu operátorom VZV na HPP v meste Krupina. Nástup možný ihneď. Podmienky: – osvedčenie na vysokozdvižný vozík
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Operátor vo výrobe

Ponúkame pracovnú pozíciu : Operátor vo výrobe


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Manipulačné práce, – montážne práce, – obsluha strojov a zariadení, – vizuálna kontrola výrobkov. Ide o prácu s drobnými súčiastkami, ktorá je vhodnejšia pre ženy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií