Ponuky:

Inžinier kvality zákazníckeho servisu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Inžinier kvality zákazníckeho servisu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zodpovednosť: Podpora výrobných oddelení pri dodržiavaní kvality produktov cez vhodné plánovanie, určenie a sledovanie kvalitatívnych relevantných postupov v procesoch. Odborné úlohy: Podpora QAC inžiniera na pridelenom projekte. Zastupovanie zákazníka v sériovej výrobe v zmysle ISO TS 16949/VDA 6.3. Zabezpečenie kvality v sériovej produkcii, podporovanie výroby (Q-metódy), interná a externá analýza procesu. Vybavovanie zákazníckych reklamácií, preverovanie reklamovaných dielov. stanovenie príčin chýb, vyhotovovanie revíznej správy (8D reportov), iniciovanie nápravných opatrení, postúpenie 8D reportu zákazníkom. Posúdenie úrovne kvality a nasadenie opatrení pre zlepšenie kvality. Pravidelné informovanie všetkých spolupracovníkov o úrovni kvality pripravenosti výroby a o projektoch na využitie zlepšovacích potenciálov. Vzorkovanie výrobkov a zmeny procesov v sérii, vyhotovenie správy o skúške prvotných vzoriek. Plánovanie a realizácia expedičného auditu.
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Elektromechanik

Ponúkame pracovnú pozíciu : Elektromechanik


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – montáž, nastavovanie, oživovanie, kontrolné a opravárenské práce strojov a zariadení priamo vo výrobe, – zabezpečovanie bezporuchového chodu automatizovanej montážnej linky, – odstraňovanie zistených závad, – vedenie skladu spotrebného materiálu a náhradných dielov, – vykonávanie administratívnych prác súvisiacich s výrobným procesom, – komunikácia s dodávateľmi strojov a zariadení – stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy, – čisté a príjemné pracovné prostredie, – možnosť kariérneho rastu a osobnostného rozvoja, – príplatok za nočnú prácu nad rámec zákona, preplácanie nadčasov, dochádzkový bonus, – zamestnanecké zľavy, poukazy na masáže, darčekové balíčky, firemné akcie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Administratívna pracovníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívna pracovníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – administratívne práce spojené s prevádzkou kuchyne, – vytváranie jedálneho lístka v slovenčine a v nemčine, – objednávky tovaru a preberanie tovaru, – skladové hospodárstvo, – objednávkový systém stravníkov, – tvorba dochádzky – zadeľovanie zamestnancov na zmeny, – zodpovednosť za čistotu kuchyne a jedálne, – kontrola čistoty na pracovisku, – práca s registračnou pokladnicou, – bežné administratívne práce. Nástupný plat – 700 € v čistom
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií