Ponuky:

Pizzér – Pizzérka

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pizzér – Pizzérka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • zodpovednosť za kvalitu podávaných jedál • dohľad nad správnym aranžovaním a estetikou podávaných jedál • dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku • zodpovednosť za zverený tovar a inventár absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Šéfkuchár/kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šéfkuchár/kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Plná zodpovednosť za chod kuchyne. • Zodpovednosť za kvalitu podávaných jedál. • Kalkulácia cien používaných ingrediencií a stanovenie optimálnych cenových relácii pre jedálny lístok. • Príprava technologicky a vedomostne náročnejších jedál. • Organizovanie práce podriadených kuchárov a pomocných síl v kuchyni. • Zodpovednosť za skladové zásoby surovín a ich objednávanie. • Dohľad nad správnym aranžovaním a estetikou podávaných jedál. • Dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku. • Zodpovednosť za zverený tovar a inventár.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií