Ponuky:

Pedagóg úseku pedag. a psychologických činností oddelenia výkonu trestu

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pedagóg úseku pedag. a psychologických činností oddelenia výkonu trestu


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: VŠ vzdelanie II. stupňa: špeciálna pedagogika – etopédia príp. psychopédia; pedagogická prax výhodou, požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie + vyplnený dotazník + štruktúrovaný životopis + fotokopie dokladov o dosiahnutom vzdelaní + výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) + súhlas so spracovaním osobných údajov; žiadosť podávať v súlade so zverejnenými požiadavkami na http://www.zvjs.sk/?pracovne-prilezitosti&id=10 a http://www.zvjs.sk/?podmienky-prijatia
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :