Ponuky:

Lekár OAIM

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár OAIM


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie ZS na Oddelení anesteziológie a intenzívnej starostlivosti absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Kuchár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kuchár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Príprava teplých jedál. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocník v kuchyni

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocník v kuchyni


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Upratovanie, • umývanie riadov, • hrubá a čistá príprava zeleniny, • pomocné kuchárske práce. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pracovník/-čka THP

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník/-čka THP


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – evidencia spotreby materiálu – inventúry – nákup tovaru – mailová a telefonická komunikácia – ostatné súvisiace administratívne činnosti Žiadosť a životopis pošlite mailom, príp. si telefonicky dohodnite osobné stretnutie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Ekonóm

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ekonóm


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zabezpečovanie agendy spávy majetku školy, školského internátu, školskej jedálne – správa a riadenie pohľadávok – zabezpečovanie personálnej agendy zamestnancov – komplexné spracovanie miezd – správa v softvéri IVES – WinPAM – práca na úseku rozpočtovania ( tvorba rozpočtu, čerpanie, úpravy, dodržiavanie rozpočtových pravidiel, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr, objednávok ) – účtovná uzávierka, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení – inventarizácia majetku, zaraďovanie majetku, odpis majetku – komunikácia s bankou, zriaďovateľom, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom – verejné obstarávanie – riadenie nepedagogických zamestnancov školy, školského internátu – spracováva žiadosti o štipendiách a vedie ich agendu – zabezpečuje materiálne vybavenie školy Žiadosť o prijatie s požadovanými dokladmi zaslať v termíne do 21.3.2018. Bližšie informácie o podmienkach na stránke www.oalevice.edupage.org absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Účtovníčka / účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovníčka / účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – samostatné spracovanie podvojného účtovníctvo – ďalšie práce: ** spracovanie DPH a podávanie DP DPH ** účtovná závierka a podávanie DP DPPO ** štatistika
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Montážny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Montážny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Montáž dielcov, pajkovanie elektrických káblov a podzostáv, testovanie funkčnosti výrobkov, balenie výrobkov. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Telefonistka v call centre

Ponúkame pracovnú pozíciu : Telefonistka v call centre


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Náplňou práce je telefonické oslovovanie klientov z databázy podľa manuálu a ponuka, poskytovanie informácií a riešenie otázok klientov, neustále zlepšovanie hovorovej komunikácie. absolventa zdravotne postihnutého Zabezpečíme profesionálne zaškolenie a zapracovanie. Práca v príjemnom a kľudnom prostredí. Každá telefonistka má svoju vlastnú kanceláriu, aby sa navzájom nerušili. Práca je vhodná pre uchádzača všetkých vekových kategórií bez ohľadu na vzdelanie a prax. Dokonca sú vítaní aj ľudia na invalidnom dôchodku schopní vykonávať opísanú činnosť. Preplácame cestovné náklady!
Pracovný pomer: dohoda o pracovnej činnosti
Viac informácií

Lekár – dermatovenerológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár – dermatovenerológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – práca lekára v ambulantnej zdravotnej starostlivosti v NZZ Harmony – požadovaný študijný odbor: všeobec. lekárstvo so záujmom o prácu v dermatovenerologickej ambulancii absolventa – pracovisko v rámci poliklinického zariadenia, možnosť rýchleho osobného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Všeobecný lekár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Všeobecný lekár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výkon liečebnej činnosti nemocničného oddelenia, komplexná režimová liečba.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lekár OAIM

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lekár OAIM


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: poskytovanie ZS na Oddelení anesteziológie a intenzívnej starostlivosti absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Terénny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Terénny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností – pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s rodinami klientov, približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka, administratívne spracúva výkon svojej práce; – podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť Bližšie informácie o výberovom konaní na www.kozarovce.sk
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Predavačka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Predavačka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Predaj tovaru SKLO – PORCELÁN. zdravotne postihnutého absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Pomocný pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Pomocné práce – montáž nábytku, manipulácia s tovarom. Pracovné miesto je vytvorené s podporou ÚPSVaR cez NP Praxou k zamestnaniu, t.j. vhodné pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce min. 3 mesiace (vek do 25 rokov) alebo min. 6 mesiacov (vek 25-29 rokov) so vzdelaním v príbuznom odbore. Životopis zaslať zamestnávateľovi mailom, vybraných uchádzačov bude kontaktovať. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník údržby referátu údržby oddelenia logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník údržby referátu údržby oddelenia logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zabezpečuje včasné a kvalitné opravárenské a údržbárske práce v zmysle plánov údržby a skutočnej potreby ústavu ( odstraňovanie porúch a havarijných stavov ). Predovšetkým ide o opravu kotlov, rozvodov ústredného kúrenia a parovodov, opravy rozvodov vody a zariaďovacích predmetov zdravotechniky, resp. ich výmena. Po obdržaní žiadosti o prijatie zasiela ústav pozvánky na pohovor.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Administratívny pracovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Administratívny pracovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Administratívne práce v oblasti predaja nábytku. Pracovné miesto je vytvorené s podporou ÚPSVaR cez NP Praxou k zamestnaniu, t.j. vhodné pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii Úradu práce min. 3 mesiace (vek do 25 rokov) alebo min. 6 mesiacov (vek 25-29 rokov) so vzdelaním v príbuznom odbore. Životopis zaslať zamestnávateľovi mailom, vybraných uchádzačov bude kontaktovať. absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií