Ponuky:

HR Manager

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : HR Manager


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Plánovanie a analýza personálnych potrieb spoločnosti. Príprava stratégie a personálnej politiky a ich následná implementácia, Nastavenie systémov odmeňovania, hodnotenia a vzdelávania. Definície pozícii a požiadaviek na ich obsadenie. Organizácia a vedenie výberových procesov podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti zamestnancov. Navrhovanie personálneho obsadenia jednotlivých výkonných tímov. Nastavovanie systému školení a participácia na školiacich aktivitách
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Pomocná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: pomocné práce pri príprave stravy v školskom stravovacom zariadení
Pracovný pomer: pracovný pomer na kratší pracovný čas
Viac informácií

Hlavná kuchárka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Hlavná kuchárka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava jedál pre Materskú školu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Účtovník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Účtovník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Vedenie účtovníctva Úhrady faktúr, platobné príkazy Pokladňa
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník do výroby – Lipovec

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník do výroby – Lipovec


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca na výrobnej linke Ukladanie komponentov do debien Práca pri obsluhe lisov Vizuálna kontrola Práca v stoji absolventa – práca v perspektívnej spoločnosti – dlhodobá a stabilná práca na hlavný pracovný pomer – výborné platové podmienky – odmeny a bonusy (mesačné, kvartálne, polročné, ročné) – vyplácanie záloh – možnosť práce nadčas – odborný, platový a kariérny rast – 24 hodinový servis koordinátora – tímové akcie
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Asistent logistiky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Asistent logistiky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: príprava materiálu pre transport, kontrola nakládky a vykládky, príprava podkladov.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií