Ponuky:

Lisiar

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – ovládanie lisu, odoberanie výliskov a ich ukladanie na voz – údržba lisov, prípadne odstraňovanie porúch lisu absolventa Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu, seriózne platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Lamač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lamač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sekundárne rozpojenie rúbaniny a jej odťažba. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha vrtných súprav

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha vrtných súprav


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Zavŕtanie vývrtov pre primárne rozpojovanie horniny. Zodpovedá za kvalitné prevedenie vrtných prác vrtnej schémy. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pomocný lamač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pomocný lamač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Sekundárne rozpojenie rúbaniny a jej odťažba vo dvojici s lamačom. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Majster banskej prevádzky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Majster banskej prevádzky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie banskej prevádzky, organizovanie a priame riadenie kolektívu zamestnancov prevádzky. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník pod zem

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník pod zem


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba strojov a zariadení banskej prevádzky. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Baník geotechnickej služby

Ponúkame pracovnú pozíciu : Baník geotechnickej služby


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – inštalácia meracích zariadení, kabeláží – geofyzikálne merania v podzemí, vyhodnocovanie výsledkov meraní a ich operatívne využívanie – perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba strojov a zariadení banskej prevádzky. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lokomotivár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lokomotivár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha banskej lokomotívy, zahŕňa dopravu prázdnych vozov na pracoviská alebo dopravu plných vozov k sypným komínom. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Strojník ťažného stroja

Ponúkame pracovnú pozíciu : Strojník ťažného stroja


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Riadenie ťažného stroja z kabíny stroja. Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Výhybkár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výhybkár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca vykonávaná v podzemí. Kontroluje súpravu vozov, prestavuje výhybky a vydáva príslušné svetelné návestia, kontroluje pri preprave materiálu jeho správne naloženie. Perspektívne zamestnanie s možnosťou osobného rastu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Šička

Ponúkame pracovnú pozíciu : Šička


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – šitie košieľ – žehlenie košieľ – balenie košieľ
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Zásobovač prevádzok

Ponúkame pracovnú pozíciu : Zásobovač prevádzok


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zásobovanie predajní tovarom, – manipulačné práce v sklade. – práca v stabilnej spoločnosti, – možnosť kariérneho rastu, – zamestnanecké zľavy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník/Skladníčka

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník/Skladníčka


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – príprava tovaru na expedíciu, – práca s tovarom (príjem, preberanie, kontrola a výdaj tovaru), – označovanie tovaru, – vedenie dokumentácie, – manipulačné práce v sklade. – Práca v stabilnej spoločnosti, – možnosť kariérneho rastu, – zamestnanecké zľavy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Murár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: samostatné murárske práce absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Obchodný zástupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obchodný zástupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Akvizícia nových zákazníkov, komunikácia s existujúcimi zákazníkmi na danom teritóriu, spracovávanie dopytov a vypracovanie ponúk pre zákazníkov. Spracovávanie údajov o životnosti žiaruvzdorných materiálov u zákazníkov. Vedenie obchodných rokovaní s potencionálnymi a existujúcimi zákazníkmi. Sledovanie a hodnotenie potrieb súčasných zákazníkov, identifikácia potencionálnych zákazníkov a ich potrieb. absolventa Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu. Rozpracované obchodné kontakty a odborná podpora. Motivujúce platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník – zásobovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – zásobovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Vedenie skladového hospodárstva (práca s PC), – príprava tovaru na expedíciu, – práca s tovarom (príjem, preberanie, kontrola a výdaj tovaru), – označovanie tovaru, – vedenie dokumentácie, – označovanie tovaru, – zásobovanie predajní tovarom, – manipulačné práce v sklade. – Práca v stabilnej spoločnosti, – možnosť kariérneho rastu, – zamestnanecké zľavy.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obrábač kovov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obrábač kovov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lisiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha briketačnej linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha briketačnej linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha linky na výrobu brikiet – samostatná pracovná činnosť, prevažne fyzická.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií