Ponuky:

Murár

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: samostatné murárske práce absolventa
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Špecialista pre cenotvorbu a riadenie zákaziek

Ponúkame pracovnú pozíciu : Špecialista pre cenotvorbu a riadenie zákaziek


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – zodpovednosť za cenotvorbu produktov – vytváranie kalkulácií pre nové dopyty – spracovávanie, predkladanie a zodpovednosť za podklady k cenovej kalkulácii dopytov podľa požiadaviek zákazníkov – spracovávanie prehľadov za obchodnú činnosť – zadávanie odberateľských objednávok do systému absolventa – perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu – seriózne platové ohodnotenie
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Nákupca

Ponúkame pracovnú pozíciu : Nákupca


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – uskutočňovanie výberových konaní a prieskumu trhu v pridelených komoditách vrátane rokovaní s dodávateľmi, – vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s obstarávaním (príprava zmlúv, objednávky, sledovanie plnenia a pod), – získavanie spätnej informácie o kvalite zabezpečovaného sortimentu, komunikovanie s dodávateľmi, sledovanie trhu a riešenie reklamácií, – plnenie operatívnych úloh útvaru podľa pokynov nadriadeného. – perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu, – seriózne platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Lisiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Skladník – zásobovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – zásobovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – vedenie skladového hospodárstva (práca s PC) – príprava tovaru na expedíciu – práca s tovarom (príjem, výdaj tovaru) – zásobovanie predajní tovarom – manipulačné práce v sklade – práca v stabilnej spoločnosti – možnosť kariérneho rastu – zamestnanecké zľavy
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -vypracovávanie technologickej dokumentácie, -dohľad nad dodržiavaním technologických postupov, -analyzovanie vzniknutých odchýliek a prijímanie opatrení na ich odstránenie, -spolupráca s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých prevádzok. absolventa -perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu, -seriózne platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -vypracovávanie technologickej dokumentácie, -dohľad nad dodržiavaním technologických postupov, -analyzovanie vzniknutých odchýliek a prijímanie opatrení na ich odstránenie, -spolupráca s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých prevádzok. absolventa -perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu, -seriózne platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -vypracovávanie technologickej dokumentácie, -dohľad nad dodržiavaním technologických postupov, -analyzovanie vzniknutých odchýliek a prijímanie opatrení na ich odstránenie, -spolupráca s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých prevádzok. absolventa -perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu, -seriózne platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Technológ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Technológ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: -vypracovávanie technologickej dokumentácie, -dohľad nad dodržiavaním technologických postupov, -analyzovanie vzniknutých odchýliek a prijímanie opatrení na ich odstránenie, -spolupráca s riadiacimi pracovníkmi jednotlivých prevádzok. absolventa -perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu, -seriózne platové ohodnotenie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opravy elektrických zariadení po nahlásení poruchy, kontrola dôležitých celkov elektrických obvodov. Zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť pracovného tímu. Práca s elektrickým ručným náradím, meracími prístrojmi a mechanickými nástrojmi. absolventa Perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha briketačnej linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha briketačnej linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha linky na výrobu brikiet – samostatná pracovná činnosť, prevažne fyzická.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha obrábacích strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha obrábacích strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca sa vykonáva samostatne – brúsenie podložiek, výloží foriem, razníkov, platničiek podľa pokynov vedúceho, výmena opotrebovaných brúsnych segmentov, kotúčov. Údržba obrábacieho stroja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kurič strednotlakových kotlov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kurič strednotlakových kotlov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluha centrálnej kotolne. • Kontrola činnosti kotla, výmenníkové stanice kotolne, chemické úpravne vody, regulačné stanice zemného plynu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba strojného zariadenia, oprava ND na strojné zariadenia. Práca s náradím, zváracím agregátom, elektrickou brúskou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník stavebných dielní

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník stavebných dielní


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Klampiarske práce a opravy striech, práce vo výškach, lešenárske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opravy elektrických zariadení po nahlásení poruchy zo stredísk, kontrola dôležitých celkov elektrických obvodov. Zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť pracovného tímu. Práca s elektrickým ručným náradím, meracími prístrojmi a mechanickými nástrojmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Murár – šamotár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár – šamotár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Denne: príprava materiálu, náradia, murovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií