Ponuky:

Personalista pre vzdelávanie

Sponzorované odkazy :  

Ponúkame pracovnú pozíciu : Personalista pre vzdelávanie


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Sponzorované odkazy :

Skladník – zásobovač

Ponúkame pracovnú pozíciu : Skladník – zásobovač


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Zásobovanie predajní tovarom, – práca s tovarom príjem /výdaj tovaru , – vedenie skladového hospodárstva, skladové karty, /práca s PC/.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Grafik- pracovník marketingového oddelenia

Ponúkame pracovnú pozíciu : Grafik- pracovník marketingového oddelenia


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Práca s grafikou /ADOBE Photoshop, Illustrator/, – práca s Facebookom, – reklamné kampane.
Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas
Viac informácií

Lisiar

Ponúkame pracovnú pozíciu : Lisiar


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň:
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opravy elektrických zariadení po nahlásení poruchy, kontrola dôležitých celkov elektrických obvodov. Zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť pracovného tímu. Práca s elektrickým ručným náradím, meracími prístrojmi a mechanickými nástrojmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Údržba strojov a zariadení tehlovej prevádzky.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Ekonomický riaditeľ

Ponúkame pracovnú pozíciu : Ekonomický riaditeľ


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: – Riadi odbor vedenia účtovníctva, odbor vnútornej ekonomiky a finančný odbor, – zodpovedá za vedenie účtovníctva spoločnosti, – zodpovedá za spracovanie účtovnej závierky, – zodpovedá za vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, miestnych daní, spotrebných daní, atď., – zodpovedá za prípravu reportov pre manažment spoločnosti, pre financujúce banky a reportov IFRS pre materskú spoločnosť, – zodpovedá za tvorbu finančných plánov spoločnosti, – controlling a analýzu výsledkov spoločnosti, – spolupodieľa sa na príprave obchodných a prevádzkových zmlúv spoločnosti, – riadi systém odmeňovania spoločnosti, – komunikuje s daňovým úradom, bankami a inými inštitúciami.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Výhybkár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Výhybkár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca vykonávaná v podzemí. Kontroluje súpravu vozov, prestavuje výhybky a vydáva príslušné svetelné návestia, kontroluje pri preprave materiálu jeho správne naloženie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha briketačnej linky

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha briketačnej linky


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Obsluha linky na výrobu brikiet – samostatná pracovná činnosť, prevažne fyzická.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Obsluha obrábacích strojov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Obsluha obrábacích strojov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Práca sa vykonáva samostatne – brúsenie podložiek, výloží foriem, razníkov, platničiek podľa pokynov vedúceho, výmena opotrebovaných brúsnych segmentov, kotúčov. Údržba obrábacieho stroja.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Kurič strednotlakových kotlov

Ponúkame pracovnú pozíciu : Kurič strednotlakových kotlov


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: • Obsluha centrálnej kotolne. • Kontrola činnosti kotla, výmenníkové stanice kotolne, chemické úpravne vody, regulačné stanice zemného plynu.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový zámočník

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový zámočník


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Výroba strojného zariadenia, oprava ND na strojné zariadenia. Práca s náradím, zváracím agregátom, elektrickou brúskou.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Pracovník stavebných dielní

Ponúkame pracovnú pozíciu : Pracovník stavebných dielní


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Klampiarske práce a opravy striech, práce vo výškach, lešenárske práce.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Murár – šamotár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Murár – šamotár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Denne: príprava materiálu, náradia, murovanie.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií

Prevádzkový elektrikár

Ponúkame pracovnú pozíciu : Prevádzkový elektrikár


Podmienky zamestnania :
Pracovná náplň: Opravy elektrických zariadení po nahlásení poruchy zo stredísk, kontrola dôležitých celkov elektrických obvodov. Zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť pracovného tímu. Práca s elektrickým ručným náradím, meracími prístrojmi a mechanickými nástrojmi.
Pracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu
Viac informácií